Ірина Булько. Bulko Iruna
Ірина Булько. Bulko Iruna
National Pirogov Memorial Medical University Vinnitsa, Department of Human Anatomy,Вінницький національний медичний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене vnmu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Ультраструктурний морфометричний аналіз популяції лімфоцитів білої пульпи селезінки при опіковій хворобі
ІВ Булько, ЮЙ Гумінський
REPORTS OF MORPHOLOGY 17, 2, 2011
72011
Динаміка змін рівня ендогенної інтоксикації в організмі щурів протягом місяця після опіку шкіри ІІ-ІІІ ступеня, площею 21-23% поверхні тіла та її корекція інфузійними розчинами …
ІВ Гунас, БО Кондрацький, ІК Нурметова, ІВ Дзевульська, ...
Український морфологічний альманах, 29-34, 2012
32012
Структурні реакції пульпи селезінки на дію нового кровозамінника HAES-LX-5%
ІВ Булько
Клінічна анатомія та оперативна хірургія, 63-66, 2016
12016
Структурні зміни в селезінці щурів у пізніх стадіях опікової травми після корекції інфузійним розчином HAES-LX-5%
ІВ Булько
Вісник проблем біології і медицини 1 (2), 2016
12016
Морфологічні зміни у селезінці щурів у пізні терміни після опіку шкіри та застосування лактопротеїну з сорбітолом
Булько
Галицький лікарський вісник 22 (1), 36-38, 2015
12015
Динаміка гістологічних змін селезінки щурів у віддалений період після опікової травми шкіри
ІВ Булько
Клінічна анатомія та оперативна хірургія, 29-32, 2015
12015
ГІГАНТСЬКА ІНВЕРТОВАНА ПАПІЛОМА ШНАЙДЕРА З ПРОРОСТАННЯМ В ПРИНОСОВІ ПАЗУХИ ТА НОСОГЛОТКУ
ОГ Плаксивий, ІВ Калуцький, ОО Мазур, ІВ Булько
2019
Інноваційні методики проведення практичних занять з предмету «Анатомія людини».
НА Шпакова, РВ Скорук, ІВ Булько
2019
Порушення імунних механізмів і структури селезінки у віддалені терміни після локальної опікової травми шкіри та її корекції в експерименті.
ІВ Булько
2019
ГІГАНТСЬКА ІНВЕРТОВАНА ПАПІЛОМА ШНАЙДЕРА З ПРОРОСТАННЯМ В ПРИНОСОВІ ПАЗУХИ ТА НОСОГЛОТКУ
OH Plaksyvyy, IV Kalutskyy, OO Mazur, IV Bulko
Клінічна анатомія та оперативна хірургія 1 (18), 76-79, 2019
2019
Торакотомія, шийна медіастенотомія та езофаготомія при ускладненому сторонньому тілі стравоходу
ОГ Плаксивий, ІВ Калуцький, ОО Мазур, ВІ Півторак, ІВ Булько
Клінічна анатомія та оперативна хірургія, 80-83, 2019
2019
Морфофункціональний стан нирок статевозрілих і статевонезрілих самців щурів.
ВІ Півторак, ВМ Монастирський, ІВ Булько
2018
МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН НИРОК СТАТЕВОЗРІЛИХ І СТАТЕВОНЕЗРІЛИХ САМЦІВ ЩУРІВ
VI Pivtorak, VM Monastirskiy, IV Bulko
Клінічна анатомія та оперативна хірургія 17 (4), 50-55, 2018
2018
Морфологічні зміни в селезінці у віддалені терміни після локальної опікової травми шкіри та її корекції в експерименті
ІВ Булько
2018
ОСОБЛИВОСТІ КЛІТИННОГО ЦИКЛУ КЛІТИН СЕЛЕЗІНКИ У ВІДДАЛЕНИЙ ПЕРІОД ПІСЛЯ ОПІКОВОЇ ТРАВМИ ШКІРИ У ЩУРІВ
IV Bulko
Клінічна анатомія та оперативна хірургія 16 (3), 74-78, 2017
2017
Морфологічні зміни у селезінці щурів у пізні терміни після опіку шкіри та застосування лактопротеїну з сорбітолом
ІВ Булько
2015
Динамика изменений уровня эндогенной интоксикации в организме крыс в течении месяца после ожога кожи ІІ-ІІІ степени, площадью 21-23% поверхности тела и ее коррекция …
ІВ Гунас, БО Кондрацький, ІК Нурметова, ІВ Дзевульська, ...
Український морфологічний альманах 10 (4), 29-34, 2012
2012
Аналіз популяції лімфоцитів білої пульпи селезінки в пізніх стадіях опікової хвороби після фармакологічної корекції
Г Булько
Вісник морфології 18 (1), 49-53, 2012
2012
MACROSCOPIC AND MICROSCOPIC CONDITIONS OF THE SINGLE KIDNEY AND URETEROPELVIC JUNCTION AFTER THE CONTRALATERAL NEPHRECTOMY
VI Pivtorak, VM Monastyrskyi, OA Okayevych, IV Bulko, OA Smiyukha
Список літератури
ІВ Булько, АІ Семененко, БО Кондрацький
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20