Підписатись
Олександр Ілліч Теплицький
Олександр Ілліч Теплицький
Криворізький державний педагогічний університет
Підтверджена електронна адреса в kdpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Професійна підготовка учителів природничо-математичних дисциплін засобами комп’ютерного моделювання: соціально-конструктивістський підхід
ОІ Теплицький, ІО Теплицький, СО Семеріков, ВМ Соловйов
Видавничий відділ ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2015
34*2015
Мобільне програмне забезпечення навчання інформатичних дисциплін у вищій школі
СО Семеріков, ІС Мінтій, КІ Словак, ІО Теплицький, О Теплицький
НПУ імені МП Драгоманова, 2010
342010
Об’єктно-орієнтоване моделювання в системі фундаменталізації підготовки майбутнього вчителя інформатики
ОІ Теплицький
Збірник наукових праць «Педагогічні науки» 2 (50), 285-288, 2008
152008
Теоретико-методологічні засади конструктивістського підходу до побудови освітнього процесу
ВМ Соловйов, О Теплицький, ІО Теплицький
Книжкове видавництво Киреєвського, 2012
112012
Розробка вільного програмного забезпечення для мобільного доступу до Wolfram| Alpha
МІ Стрюк, НВ Моісеєнко, ОІ Теплицький
Новітні комп’ютерні технології.–К.: Мінрегіон України 10, 132-136, 2012
10*2012
Об’єктно-орієнтоване моделювання в Alice. Частина 1
ОІ Теплицький
К.: НПУ імені МП Драгоманова, 2011
102011
Динамічне графічне об’єктно-орієнтоване моделювання в мультимедіа-середовищі мобільного навчання Squeak
ОІ Теплицький, ІО Теплицький, СО Семеріков
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані …, 2009
92009
Засоби навчання об’єктно-орієнтованого моделювання студентів природничих спеціальностей педагогічних університетів
ОІ Теплицький
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2011
82011
Середовища моделювання: від заміни до інтеграції
ІО Теплицький, ІО Теплицький, АП Гуменюк
Новітні комп’ютерні технології 6, 67-68, 2008
8*2008
Технології соціального конструктивізму в навчанні об’єктно-орієнтованого моделювання майбутніх учителів інформатики
ОІ Теплицький
Новітні комп’ютерні технології: матеріали VIII Міжнародної науко-во …, 2010
72010
Інноваційні організаційні форми та методи навчання в методичній системі фундаментальної інформатичної підготовки
СО Семеріков, О Теплицький, ОП Ліннік
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009
72009
Мобільне навчання: завжди та всюди
СО Семеріков, СВ Шокалюк, ІО Теплицький, ОІ Теплицький
Нова педагогічна думка 1 (1), 2008
7*2008
Архітектура порталу мобільного навчання
АІ Вовк, АВ Гірник, АФ Неминуща, ОІ Хоменко, СВ Шокалюк, ...
Видавничий відділ НМетАУ, 2008
7*2008
Розподілена локалізація педагогічного програмного забезпечення
ОІ Теплицький, НВ Рашевська, АМ Стрюк, МА Кислова
Новітні комп’ютерні технології: матеріали VIII Міжнародної науко-во …, 2010
52010
Построение гипертекстовых систем на основе Web-технологий
НС Завизена, А Теплицкий, СА Семериков, АМ Каращук
КГПИ, 1999
51999
Педагогические условия подготовки будущих учителей естественно-математических дисциплин средствами компьютерного моделирования
А Теплицкий
Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика …, 2012
42012
Об’єктно-орієнтовані імітаційні моделі: конструювання «Життя»
ОІ Теплицький, ІО Теплицький
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані …, 2012
42012
Розробка WAP-інтерфейсу до Web-СКМ Sage
ОІ Теплицький, ІІ Ліннік, МВ Глуходід
Тези доповідей VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції …, 2010
4*2010
Моделювання процесів і явищ засобами анімації в підготовці майбутніх вчителів
ОІ Теплицький
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2008
42008
Теоретичні засади конструктивістського підходу до процесу навчання
ОІ Теплицький
Впровадження електронного навчання в освітній процес: концепції, проблеми …, 0
4
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20