Liubov Zharova, Л. В. Жарова , Любов Жарова
Liubov Zharova, Л. В. Жарова , Любов Жарова
Ukrainian American Concordia University
Подтвержден адрес электронной почты в домене uacu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Социально-экономический потенциал устойчивого развития
ЛГ Мельник, Л Хенс, ТА Акимова, АМ Андриеш, ОФ Балацький, ...
Университетская книга, 2009
1032009
Екологічне підприємництво та екологізація підприємництва: теорія, організація, управління: монографія
ЛВ Жарова, ЄЮ Какутич, ЄВ Хлобистов
Суми: Університетська книга 240, 10, 2009
442009
Управление самостоятельной деятельностью учащихся: учеб. пособие
ЛВ Жарова
Л.: ЛГПИ, 1982
421982
Устойчивое развитие: теория, методология, практика
ЛГ Мельник, ИИ Коблянская, ТВ Несторенко, ТА Акимова, ...
ИТД" Университетская книга", 2009
392009
Стратегічний потенціал екологічної безпеки: технологія економічного зростання: монографія
ЛО Добрянська, ЛВ Жарова, ЕВ Хлобистов
Ukraïnsʹkyĭ bestseler, 2012
262012
Макроекономічне регулювання природоохоронної діяльності: монографія
ЛВ Жарова
Суми: Університетська книга 296, 2012
262012
Суспільні конфлікти у сфері екологічної (природно-техногенної) безпеки
ЕВ Хлобыстов, YV Khlobystov, ЛВ Жарова, ЛВ Жарова, LV Jarova
Механізм регулювання економіки, 16-23, 2011
242011
Устойчивое развитие макрорегионов: выбор неоколониализма
ЕВ Хлобыстов, ЛВ Жарова
Економічний форум, 101-106, 2012
232012
Сталий розвиток та екологічна політика у глобальних викликах: від передбачення до прогнозування
ЄВ Хлобистов, ЛВ Жарова, МВ Ільїна
Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 2008
202008
Эколого-экономические основы устойчивого развития производительных сил региона (на примере Автономной Республики Крым)
ЛВ Жарова, ТЛ Чернова, ЕВ Хлобыстов
Таврия, 2009
182009
Екологічна безпека стратегічного потенціалу динаміки розвитку продуктивних сил регіонів України
ЄВ Хлобистов, ЛВ Жарова, ОМ Кобзар, ЛВ Жарова
Вид-во СумДУ, 2008
162008
Методичнi пiдходи до оцiнки наслiдкiв надзвичайних ситуацiй: порiвняльний аналiз української та мiжнародної практик
ЄВ Хлобистов, ЛВ Жарова, СМ Волошин, ЛВ Жарова
Видавництво СумДУ, 2009
152009
Економічні механізми контролю за викидами парникових газів
ЛВ Жарова, МВ Ільїна
К.–Сімферополь: РВПС України НАН України, НДІ СРП, 45, 2009
142009
Стратегічні засади та нормативно-правове забезпечення формування національної екологічної політики
ЛВ Жарова, ЛВ Жарова
Вид-во СумДУ, 2008
142008
Сталий розвиток: просторовий вимір соціально-економічних відносин
ЛВ Жарова
Науковий вісник НЛТУ України 15 (6), 2005
132005
Проблеми інституціоналізації системи раціонального природокористування та охорони навколишнього природного середовища
ЄВ Хлобистов, ЛВ Жарова
ТОВ" ВТД" Університетська книга", 2010
122010
Механизм обеспечения устойчивого пространственного развития
ЛВ Жарова, ЛВ Жарова
" ВТД" Університетська книга", 2006
112006
Еколого-економічне обґрунтування якості життя населення регіону в умовах сталого розвитку
ЛВ Старченко
Вид-во СумДУ, 2008
102008
Влияние разных методов иммунизации овец вакциной из штамма 19 и кратности прививки на проявление серологических реакций (РА, РСК, РИД)
ПК Аракелян, ИА Косилов, ЛВ Жарова, НА Морозова, АС Димова
Инфекционная патология животных, 77-80, 2001
102001
Теоретические основы организации самостоятельной учебно-познавательной деятельности учащихся
ЛВ Жарова
Активизация учебнопозавательной деятельности учащихся, 82-83, 1985
101985
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20