Liubov Zharova, Л. В. Жарова , Любов Жарова
Liubov Zharova, Л. В. Жарова , Любов Жарова
Ukrainian American Concordia University
Подтвержден адрес электронной почты в домене wiuu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Екологічне підприємництво та екологізація підприємництва: теорія, організація, управління: монографія
ЛВ Жарова, ЄЮ Какутич, ЄВ Хлобистов
Суми: Університетська книга 240, 10, 2009
442009
Макроекономічне регулювання природоохоронної діяльності: монографія
ЛВ Жарова
Суми: Університетська книга 296, 2012
242012
Суспільні конфлікти у сфері екологічної (природно-техногенної) безпеки
ЕВ Хлобыстов, YV Khlobystov, ЛВ Жарова, ЛВ Жарова, LV Jarova
Механізм регулювання економіки, 16-23, 2011
222011
Стратегічний потенціал екологічної безпеки: технологія економічного зростання: монографія
ЛО Добрянська, ЛВ Жарова, ЕВ Хлобистов
Ukraïnsʹkyĭ bestseler, 2012
202012
Сталий розвиток та екологічна політика у глобальних викликах: від передбачення до прогнозування
ЄВ Хлобистов, ЛВ Жарова, МВ Ільїна
Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 2008
202008
Эколого-экономические основы устойчивого развития производительных сил региона (на примере Автономной Республики Крым)
ЛВ Жарова, ТЛ Чернова, ЕВ Хлобыстов
Таврия, 2009
172009
Екологічна безпека стратегічного потенціалу динаміки розвитку продуктивних сил регіонів України
ЄВ Хлобистов, ЕВ Хлобыстов, ЛВ Жарова, ОМ Кобзар, ЛВ Жарова
Вид-во СумДУ, 2008
142008
Методичнi пiдходи до оцiнки наслiдкiв надзвичайних ситуацiй: порiвняльний аналiз української та мiжнародної практик
ЄВ Хлобистов, ЕВ Хлобыстов, ЛВ Жарова, СМ Волошин, ЛВ Жарова
Видавництво СумДУ, 2009
132009
Устойчивое развитие макрорегионов: выбор неоколониализма
ЕВ Хлобыстов, ЛВ Жарова
Економічний форум, 101-106, 2012
122012
Стратегічні засади та нормативно-правове забезпечення формування національної екологічної політики
ЛВ Жарова, ЛВ Жарова
Вид-во СумДУ, 2008
122008
Економічні механізми контролю за викидами парникових газів
ЛВ Жарова, МВ Ільїна
К.–Сімферополь: РВПС України НАН України, НДІ СРП, 45, 2009
112009
Проблеми інституціоналізації системи раціонального природокористування та охорони навколишнього природного середовища
ЄВ Хлобистов, ЕВ Хлобыстов, ЛВ Жарова
ТОВ" ВТД" Університетська книга", 2010
102010
Сталий розвиток: просторовий вимір соціально-економічних відносин
ЛВ Жарова
Науковий вісник НЛТУ України 15 (6), 2005
92005
Економічні механізми Кіотського протоколу: можливості та загрози для України
Л Жарова
Економіка України, 86-92, 2009
82009
Еколого-економічне обґрунтування якості життя населення регіону в умовах сталого розвитку
ЛВ Старченко, ЛВ Старченко
Вид-во СумДУ, 2008
82008
Environmental Assessment Tools in the PEGASO Case–Sevastopol Bay
S Konovalov, V Vladymyrov, V Dolotov, O Sergeyeva, Y Goryachkin, ...
Proceed. Global Congress on ICM: Lessons Learned to Address New Challanges …, 2013
72013
Механизм обеспечения устойчивого пространственного развития
ЛВ Жарова, ЛВ Жарова
" ВТД" Університетська книга", 2006
72006
Integrated management as a background of modern environmental policy
L Zharova
Global Business and Management Research: An International Journal 4 (2), 123-131, 2012
62012
Урахування вимог еколого-економічної безпеки в управлінні експортно-імпортними операціями
ВФ Грищенко, ІВ Грищенко
Сумський державний університет, 2012
62012
Методи і засоби організації самостійної навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів
ВГ Дайрі, ВМ Єсипов, ЛВ Жарова, РМ Міхельсон, ОО Нільсон
62009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20