Подписаться
Liubov Zharova, Л. В. Жарова , Любов Жарова
Liubov Zharova, Л. В. Жарова , Любов Жарова
Ukrainian American Concordia University
Подтвержден адрес электронной почты в домене uacu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Социально-экономический потенциал устойчивого развития
ЛГ Мельник, Л Хенс, ТА Акимова, АМ Андриеш, ОФ Балацкий, ...
Университетская книга, 2009
1162009
Екологічне підприємництво та екологізація підприємництва: теорія, організація, управління: монографія
ЛВ Жарова, ЄЮ Какутич, ЄВ Хлобистов
Суми: Університетська книга, 2009
572009
Устойчивое развитие: теория, методология, практика
ЛГ Мельник, ИИ Коблянская, ТВ Несторенко, ТА Акимова, ...
ИТД" Университетская книга", 2009
562009
Управление самостоятельной деятельностью учащихся: учеб. пособие
ЛВ Жарова
Л.: ЛГПИ, 1982
441982
Макроекономічне регулювання природоохоронної діяльності: монографія
ЛВ Жарова
Суми: Університетська книга 296, 2012
322012
Стратегічний потенціал екологічної безпеки: технологія економічного зростання: монографія
ЛО Добрянська, ЛВ Жарова, ЕВ Хлобистов
Ukraïnsʹkyĭ bestseler, 2012
302012
Суспільні конфлікти у сфері екологічної (природно-техногенної) безпеки
ЕВ Хлобыстов, YV Khlobystov, ЛВ Жарова, ЛВ Жарова, LV Jarova
Механізм регулювання економіки, 16-23, 2011
292011
Устойчивое развитие макрорегионов: выбор неоколониализма
ЕВ Хлобыстов, ЛВ Жарова
Економічний форум, 101-106, 2012
232012
Сталий розвиток та екологічна політика у глобальних викликах: від передбачення до прогнозування
ЄВ Хлобистов, ЛВ Жарова, МВ Ільїна
Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 2008
232008
Эколого-экономические основы устойчивого развития производительных сил региона (на примере Автономной Республики Крым)
ЛВ Жарова, ТЛ Чернова, ЕВ Хлобыстов
Таврия, 2009
212009
Екологічна безпека стратегічного потенціалу динаміки розвитку продуктивних сил регіонів України
ЄВ Хлобистов, ЛВ Жарова, ОМ Кобзар, ЛВ Жарова
Вид-во СумДУ, 2008
202008
Reducing Inequalities Towards Sustainable Development Goals: Multilevel Approach
MP Bhandari
River Publishers, 2022
182022
Економічні механізми контролю за викидами парникових газів
ЛВ Жарова, МВ Ільїна
К.–Сімферополь: РВПС України НАН України, НДІ СРП, 45, 2009
182009
Методичні підходи до оцінки наслідків надзвичайних ситуацій: порівняльний аналіз української та міжнародної практик
ЄВ Хлобистов, ЛВ Жарова, СМ Волошин
Механізми регулювання економіки, 24-33, 2009
182009
Стратегічні засади та нормативно-правове забезпечення формування національної екологічної політики
ЛВ Жарова, ЛВ Жарова
Вид-во СумДУ, 2008
172008
Механизм обеспечения устойчивого пространственного развития
ЛВ Жарова, ЛВ Жарова
" ВТД" Університетська книга", 2006
152006
Сталий розвиток: просторовий вимір соціально-економічних відносин
ЛВ Жарова
Науковий вісник НЛТУ України 15 (6), 253-260, 2005
142005
Проблеми інституціоналізації системи раціонального природокористування та охорони навколишнього природного середовища
ЄВ Хлобистов, ЛВ Жарова
Маркетинг і менеджмент інновацій, 206-214, 2010
132010
Екологічна безпека просторового розвитку продуктивних сил України
ЄВ Хлобистов, ЛВ Жарова, ЛВ Жарова, ЕВ Хлобистов
Видавництво СумДУ, 2010
132010
СУЧ СНА ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА: ЧИННИКИ ВПЛИВУ ТА ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ
Л Жарова
Наука молода, 136-140, 2008
122008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20