Кафедра культурології, релігієзнавствата теології
Кафедра культурології, релігієзнавствата теології
Підтверджена електронна адреса в chnu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Мовленнєва комунікація
СД Абрамович, МЮ Чікарькова
Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013
892013
Риторика
СД Абрамович, МЮ Чікарькова
Світ, 2001
722001
Культурологія: навч. посіб.
СД Абрамович, МС Тілло, МЮ Чікарькова
К.: Кондор, 352, 2005
222005
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК НАСЕЛЕННЯ МЕЖИРІЧЧЯ ВЕРХНЬОГО СІРЕТУ ТА СЕРЕДНЬОГО ДНІСТРА В Х− ХІV ст.
ІП Возний
Київ-Чернівці" Золоті литаври", 2009
202009
Світова та українська культура: навч. посіб.
СД Абрамович, МЮ Чікарська
Львів: Світ, 2004
192004
Візантиністика: Курс лекцій
ВО Балух
Чернівці: Книги–ХХІ, 208, 2006
162006
Духовна освіта в Україні: сучасний стан і перспективи
М Лагодич
Актуальні питання релігієзнавчої та богословської думки: Колект. монографія …, 2010
132010
Ціннісні орієнтації сучасного інформаційного суспільства та проблеми контркультури: збірник наукових праць НДІ українознавства
МЮ Чікарькова
К.: Рада 19, 44-57, 2008
92008
Історія античної цивілізації: У 3-х т.–Т. 1. Стародавня Греція
ВО Балух
Чернівці: ТОВ «Видавництво «Наші книги, 2007
92007
Місце та роль релігійної освіти у громадянському суспільстві
М Лагодич
Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць.–Чернівці …, 2004
92004
Роль Львівської та Перемишської єпархій в унійних процесах кінця XVI–початку XVIII століть
М Шкрібляк
Кандидатська дисертація на здобуття наукового ступеня канд. іст. наук.–Острог, 2007
82007
Історія Стародавнього Риму: курс лекцій
ВО Балух, ВП Коцур
Чернівці: Книги ХХІ, 2005
82005
Чорнівська феодальна укріплена садиба ХІІ-ХІІІ ст
ІП Возний
Чернівці: Рута, 120, 1998
81998
Етичні цінності в релігіях: гуманістична синергія ідей
ОЄ Бродецький
Černivecʹkyj nacionalʹnyj universytet, 2016
72016
Біблійний антропоцентризм та його роль у становленні європейської культури
МЮ Чікарькова
К.: Видавничий дім Д. Бураго, 2010
72010
Політичні чинники релігійних процесів у сучасній Україні: сутність і трансформації
ВО Балух
Релігія та соціум. Часопис.–Чернівці: Рута, 77-81, 2008
62008
Історія досліджень та етапи формування давньоруських міст Х-ХІІІ ст. у межиріччі Верхнього Сирету та Середнього Дністра
І Возний
Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині.-Вип 9, 297-323, 2005
62005
Культурологія
СД Абрамович, МС Тілло, МЮ Чікарькова
Кондор, 2004
62004
Сотеріологічний смисл та антропологічна спрямованість етикотеології Іммануїла Канта
ОЄ Бродецький
Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць.–Чернівці …, 2004
52004
Релігійні процеси як чинник формування духовності народу
В Балух
Науковий вісник ЧНУ. Збірник наукових праць. Філософія.–Чернівці: Рута, 163-164, 2003
42003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20