Підписатись
Рябовол Людмила Олегівна
Рябовол Людмила Олегівна
Уманський національний університет садівництва, факультет агрономії, кафедра генетики, селекції
Підтверджена електронна адреса в udau.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Пшениця спельта
ГМ Господаренко, ПВ Костогриз, ВВ Любич, МФ Парій, ...
ТОВ" СІК ГРУП УКРАЇНА", 2016
102016
Використання культури in vitro в адаптивній селекції рослин (огляд літератури)
ІО Любченко, ЛО Рябовол, АІ Любченко
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва …, 2016
62016
Клональне мікророзноження рослин
ЛО Рябовол
Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних занять з …, 2001
62001
Использование спельты (Triticum spelta L.) в селекции на качество зерна тритикале (Triticosecale wittmack)
ИП Диордиева, ЯС Рябовол, ЛО Рябовол, ПН Ренгач, СП Коцюба, ...
Сельскохозяйственная биология 54 (1), 31-37, 2019
52019
Разработка способов получения гаплоидов и дигаплоидов сахарной свеклы как исходного материала для селекционного процесса
ЛО Рябовол
41994
СЕЛЕКЦІЙНЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТРИТИКАЛЕ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ПШЕНИЦІ СПЕЛЬТА
ІП Діордієва, ЯС Рябовол, ЛО Рябовол, СП Полторецький, СП Коцюба
Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2019
22019
Створення та оцінка вихідних матеріалів для селекції гібридів соняшнику кондитерського напряму використання
ІО Ракул, ЛО Рябовол
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва …, 2017
22017
Влияние солевого стресса на каллусогенез рыжика ярого
ИА Любченко, АИ Любченко, ЛО Рябовол
Земледелие и растениеводство, 23-25, 2022
12022
О результатах селекции пшеницы спельта (Triticum spelta L.) на продуктивность и качество зерна
ИП Диордиева, ЯС Рябовол, ВС Кочмарский, ЛО Рябовол
Сельскохозяйственная биология 55 (3), 552-563, 2020
12020
Роль аллельного и неаллельного взаимодействия генов в механизме возникновения гетерозиса
СГ Хаблак, ЯА Абдуллаева, ЛО Рябовол, ЯС Рябовол
Фактори експериментальної еволюції організмів 24, 177-182, 2019
12019
Стан біотехнологічних досліджень рижію ярого
Л Рябовол, А Любченко, І Любченко
Вісник Львівського національного аграрного університету. Агрономія, 13-20, 2018
12018
МОДИФІКАЦІЯ ЖИВИЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩ ДЛЯ ІНДУКУВАННЯ КАЛЮСОГЕНЕЗУ IN VITRO РИЖІЮ ЯРОГО
ІО Любченко, АІ Любченко, ЛО Рябовол
Наукові доповіді НУБіП України, 11-11, 2018
12018
Характеристика зразків пшениці м’якої озимої за зимостійкістю
ЯС Рябовол, ЛО Рябовол
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, 29-36, 2016
12016
Створення нових селекційних матеріалів пшениці м’якої озимої за гібридизації еколого-географічно віддалених сортів
ЯС Рябовол, ЛО Рябовол
Вестник Уманского национального университета садоводства, 69-71, 2016
12016
СТВОРЕННЯ КРУПНОПЛІДНИХ БАТЬКІВСЬКИХ КОМПОНЕНТІВ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ КОНДИТЕРСЬКОГО НАПРЯМКУ ВИКОРИСТАННЯ
ІО Конуп, ЛО Рябовол, МФ Парій
Умань, 2016
12016
Гібридна пшениця: проблеми, можливості, переваги, перспективи
ЯС Рябовол, ФМ Парій, ЛО Рябовол, ІР Заболотна, ІП Діордієва
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва …, 2014
12014
Апробація способів отримання гібридів жита озимого за різних генетичних систем контрольованого розмноження
ФМ Парій, ЛО Рябовол, ЯС Рябовол
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, 8-12, 2014
12014
Методи отримання калюсної тканини Cichorium intybus L. в культурі in vitro
ЛО Рябовол
Збірник наукових праць [Інституту цукрових буряків УААН], 108-113, 2007
12007
Характеристика форм жита озимого з рецесивними алелями гена L/l «безлігульність»
ЯС Рябовол, ЛО Рябовол
ББК 41.4 С29, 303, 0
1
Отримання культури in vitro рижію ярого
ІО Любченко, ЛО Рябовол, АІ Любченко
ББК 41.4 С29, 216, 0
1
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20