Підписатись
Рябовол Людмила Олегівна
Рябовол Людмила Олегівна
Уманський національний університет садівництва, факультет агрономії, кафедра генетики, селекції
Підтверджена електронна адреса в udau.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Использование спельты (Triticum spelta L.) в селекции на качество зерна тритикале (Triticosecale wittmack)
ИП Диордиева, ЯС Рябовол, ЛО Рябовол, ПН Ренгач, СП Коцюба, ...
Сельскохозяйственная биология 54 (1), 31-37, 2019
92019
Пшениця спельта
ГМ Господаренко, ПВ Костогриз, ВВ Любич, МФ Парій, ...
ТОВ" СІК ГРУП УКРАЇНА", 2016
92016
Використання культури in vitro в адаптивній селекції рослин (огляд літератури)
ІО Любченко, ЛО Рябовол, АІ Любченко
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва …, 2016
72016
Створення нових селекційних матеріалів пшениці м’якої озимої за гібридизації еколого-географічно віддалених сортів
ЯС Рябовол, ЛО Рябовол
Вестник Уманского национального университета садоводства, 69-71, 2016
62016
Разработка способов получения гаплоидов и дигаплоидов сахарной свеклы как исходного материала для селекционного процесса
ЛО Рябовол
41994
Enrichment of the winter triticale gene pool under intergeneric hybridization
І Diordiieva, V Kochmarskyi, I Riabovol, L Riabovol, O Serzhyk
32021
Клональне мікророзноження рослин
ЛО Рябовол
ЛО Рябовол, 2001
32001
СЕЛЕКЦІЙНЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТРИТИКАЛЕ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ПШЕНИЦІ СПЕЛЬТА
ІП Діордієва, ЯС Рябовол, ЛО Рябовол, СП Полторецький, СП Коцюба
Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2019
22019
Створення крупноплідних карликових форм соняшнику кондитерського напряму використання
ІО Ракул, ИА Ракул, ЛО Рябовол
Житомирський національний агроекологічний університет, 2017
22017
Створення та оцінка вихідних матеріалів для селекції гібридів соняшнику кондитерського напряму використання
ІО Ракул, ЛО Рябовол
Умань, 2017
22017
Диплоїдизація рослинного матеріалу буряка цукрового у культурі in vitro під впливом колхіцину до живильного середовища
ЛО Рябовол
Включено до переліків № 1 і № 6 фахових видань ВАК України з …, 2010
22010
Влияние солевого стресса на каллусогенез рыжика ярого
ИА Любченко, АИ Любченко, ЛО Рябовол
Земледелие и растениеводство, 23-25, 2022
12022
Підбір оптимального регламенту стерилізації експлантів еректоїдних форм кукурудзи
ЛО Рябовол, ЯС Рябовол, ЮВ Білокур
Збірник наукових праць Уманського НУС, 45-51, 2020
12020
О результатах селекции пшеницы спельта (Triticum spelta L.) на продуктивность и качество зерна
ИП Диордиева, ЯС Рябовол, ВС Кочмарский, ЛО Рябовол
Сельскохозяйственная биология 55 (3), 552-563, 2020
12020
Роль аллельного и неаллельного взаимодействия генов в механизме возникновения гетерозиса
SG Hablak, YA Abdullaeva, LO Ryabovol, YS Ryabovol
Faktori eksperimental'noi evolucii organizmiv 24, 177-182, 2019
12019
Ценность созданных экспериментальных гибридов подсолнечника кондитерского
ЛО Рябовол, ІО РАКУЛ, СП КОЦЮБА
Наукові доповіді НУБіП України, 10-10, 2019
12019
Продуктивная кустистость и клонирование интактных растений ржи озимой
ЯС Рябовол, ЛО Рябовол
Наукові доповіді НУБіП України, 9-9, 2019
12019
Стійкість до хвороб зразків пшениці м’якої озимої, створених гібридизацією географічно віддалених форм
ЯС Рябовол, ЛО Рябовол, ІП Діордієва
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво, 124-133, 2019
12019
Стан біотехнологічних досліджень рижію ярого
Л Рябовол, А Любченко, І Любченко
Вісник Львівського національного аграрного університету. Агрономія, 13-20, 2018
12018
МОДИФІКАЦІЯ ЖИВИЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩ ДЛЯ ІНДУКУВАННЯ КАЛЮСОГЕНЕЗУ IN VITRO РИЖІЮ ЯРОГО
ІО Любченко, АІ Любченко, ЛО Рябовол
Наукові доповіді НУБіП України, 11-11, 2018
12018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20