Ольга Геннадіївна Зінов’єва/Olha Zinovieva (ORCID 0000-0003-3760-8952)
Ольга Геннадіївна Зінов’єва/Olha Zinovieva (ORCID 0000-0003-3760-8952)
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного/Dmytro Motornyi Tavria
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Проектування та розробка експертної системи діагностування несправностей транспортних засобів/
ШСО Лубко Д.В., Зінов'єва О.Г.
Системи обробки інформації 1 (156), 15-21, 2019
8*2019
Розв’язання задач аналізу тренд-сезонних часових рядів
ЗОГ Мацулевич О. Є.
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету 2 (19), 264–270, 2019
52019
Розробка інформаційно-довідкової системи агронома для ефективного вирощування соняшника в Україні
ДВ Лубко, ДВ Лубко, ОГ Зінов'єва, ОГ Зиновьева, СВ Шаров
ТДАТУ, 2020
12020
Методологія проектування експертної системи для тваринництва на прикладі вирощування овець
ДВ Лубко, ДВ Лубко, ОГ Зінов'єва, ОГ Зиновьева
ТДАТУ, 2020
12020
Software module for developing educational software using Drag-and-drop technology
V Malkina, O Zinovieva, M Miroshnychenko
Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology 6 (2), 8-15, 2018
12018
Програмний модуль для створення навчальних засобів з використанням технології Drag-and-drop
ВМ Малкіна, ВМ Малкина, ОГ Зінов'єва, ОГ Зиновьева, ...
12018
Автоматизація робочого місця страхового агента
БАО Зінов'єва Ольга Геннадіївна
Східна Європа: економіка, бізнес та управління 4 (09), 228-231, 2017
1*2017
Методичні рекомендації до захисту і виконання кваліфікаційної роботи бакалавра спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» за ОПП «Комп’ютерні науки»
ВМ Малкіна, ВМ Малкина, ОВ Строкань, ОВ Строкань, ДВ Лубко, ...
ТДАТУ, 2021
2021
Прикладні компютерні технології: лабораторний практикум
ГВ Гешева, АВ Гешева, ОГ Зінов'єва, ОГ Зиновьева, ДВ Лубко, ...
2021
Математична статистика в агрономії. Практикум
ВМ Малкіна, ВМ Малкина, ОГ Зінов'єва, ОГ Зиновьева
Мелітополь: Люкс, 2021
2021
Дослідження операцій: навчальний посібник
ВМ Малкіна, ВМ Малкина, ОГ Зінов'єва, ОГ Зиновьева, ...
Мелітополь: Люкс, 2020
2020
Автоматизація розрахунку витрат матеріалів
ОГ Зінов'єва, ОГ Зиновьева, ДІ Оленич
2020
Розв’язання задач теорії масового обслуговування за допомогою пакету Maple
ОГ Зінов'єва, ОГ Зиновьева, АВ Іванова
2020
Проектування інформаційно-довідкової системи агронома для рослиництва на прикладі вирощування соняшника
ДВ Лубко, ДВ Лубко, ОГ Зінов'єва, ОГ Зиновьева, СВ Шаров, СВ Шаров
ТДАТУ, 2020
2020
Звіт про науково-дослідну роботу (заключний). Програма:«Розробка наукових основ, систем, технологій і технічних засобів для забезпечення продовольчої безпеки південного регіону …
ВМ Малкіна, ВМ Малкина, СМ Прийма, СН Прийма, ОВ Строкань, ...
ТДАТУ, 2020
2020
Realization of the" Transport task" simulation software using the" Drag-and-drop" technology
V Malkina, O Zinovieva, A Mozghovenko
Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology 7 (2), 11-19, 2019
2019
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ Экономико-математическоГО моделированиЯ НА ОСНОВЕ ДИСКРЕТНОГО геометрического моделирования ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ
ІВ Пихтєєва, ОВ Івженко, ОГ Зінов'єва
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету 2 (19), 271-277, 2019
2019
Прогнозування сезонних профілактичних робіт на основі використання тренд-сезонних часових рядів
АВ В'юник, ОА Ніконенко, ОГ Зінов'єва, ОГ Зиновьева, ОВ Івженко, ...
2019
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ АНАЛИЗА ТРЕНД-СЕЗОННЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ
ОЄ Мацулевич, ОГ Зінов'єва
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету 2 (19), 264-270, 2019
2019
Прикладна математика: навчальний посібник
НЛ Сосницька, НЛ Сосницкая, ВМ Малкіна, ВМ Малкина, ОА Іщенко, ...
Мелітополь: ТОВ «Колор Принт», 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20