Ольга Геннадіївна Зінов’єва/Olha Zinovieva
Ольга Геннадіївна Зінов’єва/Olha Zinovieva
Таврійський державний агротехнологічний університет/Tavria State Agrotechnological University
Підтверджена електронна адреса в tsatu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Проектування та розробка експертної системи діагностування несправностей транспортних засобів/
ШСО Лубко Д.В., Зінов'єва О.Г.
Системи обробки інформації 1 (156), 15-21, 2019
4*2019
Software module for developing educational software using Drag-and-drop technology
V Malkina, O Zinovieva, M Miroshnychenko
Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology 6 (2), 8-15, 2018
12018
Проектування інформаційно-довідкової системи агронома для рослиництва на прикладі вирощування соняшника
ДВ Лубко, ДВ Лубко, ОГ Зінов'єва, ОГ Зиновьева, СВ Шаров, СВ Шаров
ТДАТУ, 2020
2020
Проектування експертної системи для тваринництва
ДВ Лубко, ДВ Лубко, ОГ Зінов'єва, ОГ Зиновьева
ТДАТУ, 2020
2020
Realization of the" Transport task" simulation software using the" Drag-and-drop" technology
V Malkina, O Zinovieva, A Mozghovenko
Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology 7 (2), 11-19, 2019
2019
Звіт про науково-дослідну роботу (проміжний). Програма"„Розробка наукових основ, систем, технологій і технічних засобів для забезпечення продовольчої безпеки південного регіону …
ВМ Малкіна, ВМ Малкина, ОВ Строкань, ОВ Строкань, ДВ Лубко, ...
Мелітополь: ТДАТУ, 2019
2019
Прикладна математика: навчальний посібник
НЛ Сосницька, НЛ Сосницкая, ВМ Малкіна, ВМ Малкина, ОА Іщенко, ...
Мелітополь: ТОВ «Колор Принт», 2019
2019
Застосування методу морфологічного аналізу при виборі програмного забезпечення
ОГ Зінов'єва, ОГ Зиновьева
ФОП Однорог ТВ, 2019
2019
ВИКОРИСТАННЯ ПАКЕТУ СИМВОЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ MAPLE ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ»
ОГ Зінов’єва
СУЧАСНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІ, 70, 2019
2019
Чисельні методи в інформатиці: навчально-методичний посібник
ВМ Малкіна, ВМ Малкина, ОГ Зінов'єва, ОГ Зиновьева
2019
Розв’язання задач економіко-математичного моделювання на основі дискретного геометричного моделювання виробничої функції
ЗОГ Пихтєєва І. В., Івженко О. В.
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету 2 (19), 271-277, 2019
2019
Розв’язання задач аналізу тренд-сезонних часових рядів
ЗОГ Мацулевич О. Є.
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету 2 (19), 264–270, 2019
2019
Програмний модуль для створення навчальних засобів з використанням технології Drag-and-drop
ВМ Малкіна, ОГ Зінов’єва, МЮ Мирошниченко
Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology 6 (2), 8-15, 2018
2018
Навчальна програма-тренажер на основі технології Drag-and-Drop
ВМ Малкіна, ВМ Малкина, ОГ Зінов'єва, ОГ Зиновьева
2018
Мобільний додаток для прогнозування попиту на продукцію підприємства
ЗОГ Беккауер Андрій Олександрович
Східна Європа, економіка, бізнес та управління [Електронний ресурс] 4 (15 …, 2018
2018
Автоматизація робочого місця страхового агента
БАО Зінов'єва Ольга Геннадіївна
Східна Європа: економіка, бізнес та управління 4 (09), 228-231, 2017
2017
Використання в навчальному процесі комп’ютерних навчальних програм із застосуванням технології Drag-and-Drop
ОГЗ В.М. Малкіна
Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі, 133-139, 2017
2017
РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВОЇ СИСТЕМИ АГРОНОМА ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИРОЩУВАННЯ СОНЯШНИКА В УКРАЇНІ
ДВ Лубко, ОГ Зінов’єва, СВ Шаров
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–18