Ілляшенко С. М., Ильяшенко С. Н., Illiashenko S. M., Illyashenko S. M.
Ілляшенко С. М., Ильяшенко С. Н., Illiashenko S. M., Illyashenko S. M.
Sumy State University, Marketing and MIA Department
Подтвержден адрес электронной почты в домене kmm.sumdu.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи: навч. посіб.
СМ Ілляшенко
Суми: ВТД «Університетська книга 278, 2003
5962003
Економічний ризик: Навчальний посібник. 2-ге вид., доп. перероб
СМ Ілляшенко
Економічний ризик: Навчальний посібник. 2-ге вид., доп. перероб, 220, 2004
320*2004
Управління інноваційним розвитком
СМ Ілляшенко, БО А.
3162006
Составляющие экономической безопасности предприятия и подходы к их оценке
СМ Ілляшенко, СН Ильяшенко
Актуальні проблеми економіки, 12-19, 2003
3112003
Інноваційний менеджмент
СМ Ілляшенко, СН Ильяшенко
Інноваційний менеджмент, 334, 2010
234*2010
Економіка й організація інноваційної діяльності: Підручник (третє видання)
ОІ Волков, МП Денисенко, АП Гречан, ЄІ Бєльтюков, СМ Ілляшенко
Центр учбової літератури, 2007
1912007
Сутність, структура і методичні основи оцінки інтелектуального капіталу підприємства
СМ Ілляшенко, СН Ильяшенко
Економіка України, 16-26, 2008
143*2008
Формування ринку екологічних інновацій: економічні основи управління
СМ Ілляшенко, ОВ Прокопенко, СН Ильяшенко, OV Prokopenko, ...
монографія/СМ Ілляшенко, ОВ Прокопенко.-Суми: Університетська книга, 250, 2002
1342002
Маркетингова товарна політика
СМ Ілляшенко, СН Ильяшенко, SM Illiashenko
ВТД “Університетська книга”, 2005
1202005
Сучасні тенденції застосування інтернет-технологій у маркетингу
СМ Ілляшенко, СН Ильяшенко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 64-74, 2011
1162011
Товарна інноваційна політика:/Ілляшенко СМ, ЮС Шипуліна
СМ Ілляшенко, ЮС Шипуліна
Товарна інноваційна політика:/Ілляшенко СМ, ЮС Шипуліна, 281, 2007
113*2007
Экономика информации и информационные системы предприятия
ЛГ Мельник, СН Ильяшенко, ВА Касьяненко, СМ Ілляшенко, ...
Экономика информации и информационные системы предприятия: учеб. пос./ЛГ …, 2004
1062004
Управління інноваційним розвитком промислових підприємств: монографія
СМ Ілляшенко, ОА Біловодська
Університетська книга, 2010
1012010
Менеджмент та маркетинг інновацій
СМ Ілляшенко, СН Ильяшенко
Університетська книга, 2004
932004
Маркетингові дослідження: навч. посіб.
СМ Ілляшенко, МЮ Баскакова
К.: Центр навчальної літератури, 192, 2006
742006
Управління екологічними ризиками інновацій: монографія
СМ Ілляшенко, ВВ Божкова
Суми: ВТД “Університетська книга, 214, 2004
69*2004
Оценка составляющих экономической безопасности предприятия
СН Ильяшенко, СМ Ілляшенко
Зб. Наукових праць До­нецького держав­но­го технічного уні­верситету. Серія: еко …, 2002
672002
Маркетингова товарна політика промислового підприємства: управління стратегіями диверсифікації: моногр.
СМ Ілляшенко, ГО Пересадько
Суми: Університетська книга, 328, 2009
60*2009
Екологічний маркетинг
СМ Ілляшенко, СН Ильяшенко, ОВ Прокопенко, ОВ Прокопенко, ...
Економіка України, 56-61, 2003
582003
Управління портфелем замовлень науково-виробничого підприємства: монографія
СМ Ілляшенко, ОМ Олефіренко
Суми: ВТД «Університетська книга, 272, 2008
542008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20