Marchuk Ivanna  Марчук Іванна
Marchuk Ivanna Марчук Іванна
National Pirogov Memorial University, Vinnytsya Вінницький національний медичний університет
Verified email at vnmu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Diagnosis of general phenotypic characteristics of a person in the context of ICPO-Interpol requirements
NM Kozan, VG Cherkasov, VS Shkolnikov, IM Makarchuk, IA Marchuk
Мир медицины и биологии 15 (2 (68)), 2019
42019
Формування готовності майбутніх магістрів медицини до реалізації маркетингу в професійній діяльності
ІА Марчук
Науковий журнал Молодий вчений., с. 812-816, 2018
42018
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ВИКЛАДАННІ ОСНОВ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕОРІЙ У ВНМУ ІМ. МІ ПИРОГОВА
ІА Марчук
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, 2015
22015
The effect of working memory and social interactions training on ERP features
N Ievpak, I Kuznetsov, O Rakovets, I Marchuk
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі…, 2014
12014
До питання економічної підготовки магістрів медицини у контексті безперервного професійного розвитку
ІА Марчук, ЯП Грицун, НА Багнюк
International Journal of Education and Science, 2019
2019
Indicators of subjective control level of pupils and students of modern education institutions of different types
OV Tymoschuk, VS Shkolnikov, MR Gzhegotsky, IA Marchuk, NM Kozan
Biomedical and Biosocial Anthropology, 13-19, 2019
2019
Interdisciplinary integration of teaching of pathological phisiology and internal medicine at the medical university
O Androshchuk, O Khapitska, I Marchyk
Varna University of Management, Bulgaria, 2019
2019
Імітаційні методи формування економічної компетентності в майбутніх магістрів медицини
ІА Марчук, ИА Марчук
Інститут педагогіки НАПН України, 2019
2019
Щодо реалізації принципів економічної підготовки магістрів медицини
ІА Марчук
2019
Дослідження ролі оксидативного стресу та інтерлейкінгу 1β в розвитку та перебігу склероми
ВВ Кіщук, ЯП Грицун, ОД Бондарчук, АВ Костюченко, ІА Марчук
2019
Економічна безпека особистості в умовах глобалізації
КІТ І.А. Марчук, Поперечний В.О., Беца І.М.
ХV Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених Перший крок в…, 2018
2018
Роль маркетингових досліджень у медичній галузі
БСВ І.А. Марчук, Андронік О.О.
ХV Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених Перший крок в…, 2018
2018
Медичне страхування в Україні: від міфів до реальності
НВФ І.А. Марчук
ХV Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених Перший крок в…, 2018
2018
Компоненти та критерії маркетингової підготовки медичних працівників
МАВ І.А. Марчук
ХV Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених Перший крок в…, 2018
2018
Значення маркетингового інструментарію для підготовки магістрів медицини
КВР І.А. Марчук
ХV Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених Перший крок в…, 2018
2018
Впровадження у клінічну практику маркетингових технологій
ККО І.А. Марчук
ХV Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених Перший крок в…, 2018
2018
Підготовка майбутніх магістрів медицини
І.А. Марчук
ХV Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених Перший крок в…, 2018
2018
Застосування маркетингу у професійній діяльності магістрів медицини
ІА Марчук
Сучасні методичні технології керування навчальним процесом у вищих медичних…, 2018
2018
Педагогічні умови формування готовності майбутніх магістрів медицини до реалізації маркетингу в професійній діяльності
ІА Марчук, IA Marchuk
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені…, 2018
2018
Підготовка майбутніх магістрів медицини до реалізації маркетингу в професійній діяльності
ІА Марчук, ИА Марчук
Вінниця, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20