Follow
Петро Грабовський
Петро Грабовський
Other namesPetro Hrabovskyi, Петр Грабовский
Викладач КЗ Житомирський ОІППО ЖОР
Verified email at zippo.net.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України
VY Bykov, OV Bilous, YM Bohachkov, PP Hrabovskyi, KR Kolos, ...
Atika, Kyiv, 2010
55*2010
Розвиток інформаційної компетентності вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній педагогічній освіті
PP Hrabovskyj
Extended abstract of candidate’s thesis. Zhytomyr, 2016
36*2016
Інформаційна компетентність учителя середньої школи
ПП Грабовський
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 118-122, 2008
35*2008
Fundamentals of standardization of information and communication competences in the education system of Ukraine: method. recommendations, Кyiv: Аtika
VY Bykov, OM Spirin, OV Ovcharuk
Atika, Kyiv, 2010
29*2010
MOODLE SYSTEM AS A MEANS OF MASS DISTANCE LEARNING OF PUPILS IN QUARANTINE
O Spirin, K Kolos, E Demianchuk, O Kovalchuk, P Hrabovskii
ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА: СУЧАСНІ …, 2020
25*2020
Rozvytok informatsijnoi kompetentnosti vchyteliv pryrodnycho-matematychnykh predmetiv u pisliadyplomnij pedahohichnij osviti [Information support for the introduction of …
PP Hrabovskyj
Extended abstract of candidate’s thesis. Zhytomyr, 2016
14*2016
Didactic principles of development of teacher informative competence in the system of post graduate pedagogical education
PP Hrabovskyi
Information Technologies and Learning Tools 9 (1), 2009
12*2009
Проєктування інформаційної системи моніторингу процесу підвищення кваліфікації педагогічних працівників
PP Hrabovskii
Information Technologies and Learning Tools 73 (5), 206-218, 2019
82019
Результати експериментальної роботи з розвитку інформаційної компетентності вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній педагогічній освіті
ПП Грабовський
Нові інформаційні технології в освіті для всіх: зб. праць дев’ятої Міжнар …, 2014
52014
Критерії, показники і рівні розвитку інформаційної компетентності вчителя природничо-математичних предметів
ПП Грабовський
Інформаційні технології в освіті, 134-146, 2015
42015
Основні характеристики комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти
КР Колос, ПП Грабовський
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 75-80, 2016
32016
Зміст програми навчання з основ інформаційно-комунікаційних технологій для вчителів загальноосвітнього закладу
ПП Грабовський
Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання, 2009
3*2009
Інформаційні технології та проектно-орієнтоване навчання [Електронний ресурс]
ПП Грабовський
Режим доступу: http://www. zippo. net. ua/index. php, 0
3
КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ДОБОРУ ЦИФРОВОЇ ПЛАТФОРМИ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
ОАК В. В. Олійник, П. П. Грабовський
Інформаційні технології та засоби навчання 90 (4), 19-31, 2022
22022
Использование электронных образовательных ресурсов как средства развития ИКТ-компетентности учителя в системе последипломного педагогического образования
ПП Грабовский
Образовательные технологии и общество 16 (1), 454-463, 2013
2*2013
Організація процесу розвитку інформаційної компетентності вчителя середньої школи в системі післядипломної педагогічної освіти
ПП Грабовський
Нові інформаційні технології в освіті для всіх, 2010
22010
Критерії та показники добору цифрового застосунку реалізації інтерактивного робочого аркушу педагогічним працівником закладу загальної середньої освіти.
ПП Грабовський
Освіта. Інноватика. Практика, 11 (9), 15-20, 2023
12023
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ЗАКЛАДІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ
ППГ В. В. Олійник
Вісник післядипломної освіти 17 (17(46)), 95-122, 2021
12021
Дидактична модель розвитку інформаційної компетентності вчителя природничо-математичних предметів у системі післядипломної педагогічної освіти
ПП Грабовський
Вісник післядипломної освіти, 39-49, 2014
12014
Hot potatoes як засіб створення освітніх електронних ресурсів
ПП Грабовський
Теорія та методика електронного навчання: зб. наук. праць/[ред. кол …, 2013
12013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20