Грабовський Петро Петрович
Грабовський Петро Петрович
Викладач Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Інформаційна компетентність учителя середньої школи
ПП Грабовський
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 118-122, 2008
28*2008
Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України
ВЮ Биков, ОВ Білоус, ЮМ Богачков, ПП Грабовський, КР Колос, ...
HASH (0x7f30c0f6cf08), 2010
242010
Розвиток інформаційної компетентності вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній педагогічній освіті
ПП Грабовський
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2016
132016
DIDACTIC PRINCIPLES OF DEVELOPMENT OF TEACHER INFORMATIVE COMPETENCE IN THE SYSTEM OF POST GRADUATE PEDAGOGICAL EDUCATION
PP Hrabovskyi
Information Technologies and Learning Tools 9 (1), 2009
9*2009
Зміст програми навчання з основ інформаційно-комунікаційних технологій для вчителів загальноосвітнього закладу
ПП Грабовський
Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання, 2009
3*2009
Результати експериментальної роботи з розвитку інформаційної компетентності вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній педагогічній освіті
ПП Грабовський
Нові інформаційні технології в освіті для всіх: зб. праць дев’ятої Міжнар …, 0
3
Розвиток iнформацiйної компетентностi вчителiв природничо-математичних предметiв у пiслядипломнiй педагогiчнiй освiтi: дис.. кандидата пед. наук: 13.00. 04/Грабовський Петро …
ПП Грабовський
22016
Основні характеристики комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти
КР Колос, ПП Грабовський
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 75-80, 2016
22016
Організація процесу розвитку інформаційної компетентності вчителя середньої школи в системі післядипломної педагогічної освіти
ПП Грабовський
Нові інформаційні технології в освіті для всіх, 2010
22010
Медіакомпетентність педагога: презентація для педагогічних працівників позашкільних, дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів
ПП Грабовський
Режим доступу: http://www. slideshare. net/medialiteracy/130866333 …, 0
2
Проєктування інформаційної системи моніторингу процесу підвищення кваліфікації педагогічних працівників
PP Hrabovskii
Information Technologies and Learning Tools 73 (5), 206-218, 2019
12019
Проєктування інформаційної системи моніторингу процесу підвищення кваліфікації педагогічних працівників
ПП Грабовський
Інформаційні технології і засоби навчання 73 (5), 206-218, 2019
1*2019
Критерії, показники і рівні розвитку інформаційної компетентності вчителя природничо-математичних предметів
ПП Грабовський
Інформаційні технології в освіті, 134-146, 2015
12015
Дидактична модель розвитку інформаційної компетентності вчителя природничо-математичних предметів у системі післядипломної педагогічної освіти
ПП Грабовський
Вісник післядипломної освіти, 39-49, 2014
12014
Hot potatoes” як засіб створення освітніх електронних ресурсів
ПП Грабовський
Теорія та методика електронного навчання: зб. наук. праць/[ред. кол …, 2013
12013
Использование электронных образовательных ресурсов как средства развития ИКТ-компетентности учителя в системе последипломного педагогического образования
ПП Грабовский
Образовательные технологии и общество 16 (1), 454-463, 2013
12013
Методичні основи підготовки та проведення занять з розвитку інформаційної компетентності вчителя природничо-математичних дисциплін у системі післядипломної педагогічної освіти
ПП Грабовський
Житомирський ОІППО, 2010
12010
Інфологічна модель бази даних інформаційної системи моніторингу процесу підвищення кваліфікації педагогів
ПП Грабовський
Технічна інженерія, 115-120, 2020
2020
Інформаційна система моніторингу процесу підвищення кваліфікації у закладі післядипломної педагогічної освіти.
ПП Грабовський
Комп'ютер у школі та сім'ї, 15-21, 2018
2018
Google Classroom як засіб організації хмаро орієнтованого навчального середовища.
ПП Грабовський
Розвиток сучасної природничо-математичної освіти: реалії, проблеми якості …, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20