Алла Іващенко / Alla Ivashchenko
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Using cryptocurrency in the activities of Ukrainian small and medium enterprises in order to improve their investment attractiveness
AI Ivashchenko
Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, 2016
202016
Напрями впровадження системи корпоративної соціальної відповідальності в практику українських підприємств
НО Шира, АІ Іващенко
Ефективна економіка, 2013
152013
Теоретичні аспекти розвитку соціально відповідального інвестування в Україні
АІ Іващенко
Accounting & Finance/Oblik i Finansi, 2014
112014
Процесний підхід до управління як передумова підвищення конкурентоспроможності промислового підприємства
А Іващенко
Фінансовий простір, 412-417, 2015
92015
Fintech platforms in SME’s financing: EU experience and ways of their application in Ukraine
A Ivashchenko, I Britchenko, M Dyba, Y Polishchuk, Y Sybirianska, ...
LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2018
52018
Implementation of ICO European best practices by SMEs
A Ivashchenko, Y Polishchuk, I Britchenko
52018
Шляхи удосконалення системи управління грошовими потоками
ІС Литвин, АІ Іващенко, АИ Иващенко
Чорноморський державний університет імені Петра Могили, ТОВ «ДКС Центр», 2017
52017
Перспективи розвитку краудфандингу в Україні як інструменту залучення коштів для підприємств малого та середнього бізнесу
АІ Іващенко, АИ Иващенко, ЄА Поліщук, ЕА Полищук, ОМ Диба, ...
Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 2016
52016
Стратегічне управління розвитком економіки України
НС Орлова, АІ Іващенко
Економіка та держава, 18-20, 2009
52009
Comparative analysis of some EU member states and EU associated countries to identify the phenomenon of business development in post-socialist countries
A Ivashchenko, N Оrlova
Інтернет-холдинг Олега Соскіна, 2018
42018
Information and communication platform as a complex approach for solving informatiojn asymmetry problems
A Ivashchenko, Y Sybirianska, Y Polishchuk
CEUR-WS. org, 2017
42017
Theoretical aspects of implementation of the innovation component evaluating model for small business enterprises
A Ivashchenko, Y Polischuk, Y Sybirianska
Сумський державний університет, 2017
42017
Аналіз шляхів підвищення інвестиційної активності в Україні
НС Орлова, АІ Іващенко
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 73-76, 2013
42013
Стратегія формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні
АІ Іващенко
Часопис економічних реформ, 15-22, 2015
32015
European smart specialization for Ukrainian regional development: path from creation to implementation
Y Polishchuk, A Ivashchenko, I Britchenko, P Machashchik, S Shkarlet
22019
Проблеми фінансування інноваційних проектів малого та середнього бізнесу: державні гарантії та їх значення
НВ Рудик, НВ Рудик, АІ Іващенко, АИ Иващенко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
22016
Напрями зміцнення інвестиційного клімату України
АІ Іващенко
Науковий вісник НЛТУ України 23 (13), 2013
22013
SMART-CONTRACTS VIA BLOCKCHAIN AS THE INNOVATION TOOL FOR SMES DEVELOPMENT.
Y Polishchuk, A Ivashchenko, O Dyba
Economic Studies 28 (6), 2019
12019
Theoretical Aspects of Development of Socially Responsible Investing in Ukraine
A Ivashchenko
Accounting and Finance, 90-95, 2014
12014
Фактори підвищення темпів зростання інвестиційної активності в Україні
АІ Іващенко
Інвестиції: практика та досвід, 11-15, 2013
12013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20