Ірина Губарєва
Ірина Губарєва
НДЦ ІПР НАН України
Verified email at hneu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Фінансовий менеджмент у банках: концептуальні засади, методологія прийняття рішень у банківській сфері
ОМ Колодізєв, ІМ Чмутова, ІО Губарева
Х.: Інжек 405 (3), 2004
722004
Визначення сукупності показників для оцінювання стану економічної безпеки банку
ІО Губарєва, ОМ Штаєр
Проблеми економіки, 66-75, 2010
152010
Формування економічної безпеки України: монографія
ІО Губарєва
ІО Губарєва–Х.: ВД «ІНЖЕК, 2015
92015
Тенизация экономики в Украине и России и её влияние на экономическое развитие страны
НА Кизим, АП Киреенко, ИО Губарева
Бізнес Інформ, 8-14, 2013
82013
Удосконалення механізму оновлення активної частини основних фондів
ІО Губарєва
Харків.–2000.–18с, 2000
62000
Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2016 році»
ОМЛ В.П. Горбулін, О.С. Власюк
НІСД, 2016
52016
Партийная система Южной Кореи: традиции и современность
ЛА Андронова
Вестник Томского государственного университета. История, 2014
52014
Динамическое моделирование сценариев социально-экономического развития региона с учетом влияния теневого сектора
ИО Губарева
Известия Байкальского государственного университета, 2013
52013
Причинно-наслідкові зв’язки інструментів монетарної політики та показників сталого розвитку економіки країни (на прикладі облікової ставки НБУ)
ІО Губарєва, ЄМ Огородня
Бізнес Інформ, 264-273, 2013
52013
Оцінка тіньової економіки в системі забезпечення економічної безпеки країни
ІО Губарєва, ВО Доровський
Бізнесінформ, 2009
52009
Формування економічної безпеки України в умовах активізації інтеграційних процесів
ІО Губарєва
ступеня д-ра екон. наук/ІО Губарєва, 2015
42015
Формування стратегічних орієнтирів забезпечення економічної безпеки національної економіки
ІО Губарєва
Актуальні проблеми економіки, 122-129, 2015
42015
Забезпечення економічної безпеки України шляхом зниження рівня корупції: монографія
НА Кизим, ПЙ Бернацький, ІО Губарєва
VD" Inz︠h︡ek", 2014
42014
Діагностика загроз економічній безпеці національної економіки України
ІО Губарєва
Економіка. Управління. Інновації, 2014
42014
Теоретичне визначення змісту поняття “економічна безпека”
ІО Губарєва
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ, 1-11, 2009
42009
Менеджмент економічної безпеки України в умовах активізації інтеграційних процесів
ІО Губарєва
Бизнес Информ, 2016
32016
Забезпечення управління економічною безпекою банку: монографія
ІО Губарєва
Харків: Інжек, 2013
32013
Моніторинг реалізації державного регулювання економічної безпеки країни
ІО Губарєва
Проблемы экономики, 2018
22018
Прогнозування індикаторів фінансової безпеки України
ІО Губарєва, ГВ Середіна
Економіка розвитку, 38-48, 2017
22017
Determining the Priority sources for Attracting Deposits in the Formation of the Financial potential of Banks
HI lebid O Zuieva О.
Banks and Bank Systems 12 (3), 215-227, 2017
22017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20