Ірина Губарєва
Ірина Губарєва
НДЦ ІПР НАН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фінансовий менеджмент у банках: концептуальні засади, методологія прийняття рішень у банківській сфері
ОМ Колодізєв, ІМ Чмутова, ІО Губарева
Х.: Інжек 405 (3), 2004
672004
Визначення сукупності показників для оцінювання стану економічної безпеки банку
ІО Губарєва, ОМ Штаєр
Проблеми економіки, 66-75, 2010
162010
Формування економічної безпеки України: монографія
ІО Губарєва
Харків: ІНЖЕК, 2015
122015
Причинно-наслідкові зв’язки інструментів монетарної політики та показників сталого розвитку економіки країни (на прикладі облікової ставки НБУ)
ІО Губарєва, ЄМ Огородня
Бізнес Інформ, 264-273, 2013
112013
Забезпечення умов стабільного функціонування банківського сектору України
ОМ Колодізєв, ОВ Бойко, ІО Губарєва, ВО Дзеніс, ВВ Жуков, ...
102010
Тенизация экономики в Украине и России и её влияние на экономическое развитие страны
НА Кизим, АП Киреенко, ИО Губарева
Бізнес Інформ, 8-14, 2013
82013
Удосконалення механізму оновлення активної частини основних фондів
ІО Губарєва
Харків.–2000.–18с, 2000
82000
Формування економічної безпеки України в умовах активізації інтеграційних процесів
ІО Губарева
Харків, 2015, 2015
62015
Дерегулювання економіки: проблеми та перспективи
МЮМ Кизим М.О., Іванов Ю.Б., Зінченко В.А., Іванова О.Ю., Чечетова ...
ВД "ІНЖЕК", 2014
62014
Партийная система Южной Кореи: традиции и современность
ЛА Андронова
Вестник Томского государственного университета. История, 2014
62014
Теоретичне визначення змісту поняття “економічна безпека”
ІО Губарєва
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ, 1-11, 2009
62009
Фінансовий менеджмент у банку: навчальний посібник
ІО Губарєва
Х.: Вид. ХНЕУ, 2018
52018
Менеджмент економічної безпеки України в умовах активізації інтеграційних процесів
ІО Губарєва
Бизнес Информ, 2016
52016
Оцінка тіньової економіки в системі забезпечення економічної безпеки країни
ІО Губарєва, ВО Доровський
Бізнесінформ, 2009
52009
Використання форсайту для прогнозування тенденцій розвитку світового ринку нафти
ІО Губарєва, ІВ Ярошенко
Сумський державний університет, 2018
42018
Організаційний механізм державного регулювання модернізації національної економіки
I Hubarieva
Соціальна економіка 54 (2), 21-26, 2017
42017
Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2016 році»
ОМЛ В.П. Горбулін, О.С. Власюк
НІСД, 2016
42016
Оцінка вартості банку при виборі його конкурентної та корпоративної стратегій
ГДД Губарєва І.О.
ФОП Здоровий Я.А, 2016
4*2016
Формування стратегічних орієнтирів забезпечення економічної безпеки національної економіки
ІО Губарєва
Актуальні проблеми економіки, 122-129, 2015
42015
Забезпечення економічної безпеки України шляхом зниження рівня корупції: монографія
НА Кизим, ПЙ Бернацький, ІО Губарєва
VD" Inz︠h︡ek", 2014
42014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20