Підписатись
Ірина Губарєва
Ірина Губарєва
НДЦ ІПР НАН України
Підтверджена електронна адреса в hneu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фінансовий менеджмент у банках: концептуальні засади, методологія прийняття рішень у банківській сфері
ОМ Колодізєв, ІМ Чмутова
Х.: Інжек 405 (3), 2004
712004
Визначення сукупності показників для оцінювання стану економічної безпеки банку
ІО Губарєва, ОМ Штаєр
172010
Формування економічної безпеки України: монографія
ІО Губарєва
ВД «ІНЖЕК, 2015
152015
Причинно-наслідкові зв’язки інструментів монетарної політики та показників сталого розвитку економіки країни (на прикладі облікової ставки НБУ)
ІО Губарєва, ЄМ Огородня
Бізнес Інформ, 264-273, 2013
112013
Дерегулювання економіки: проблеми та перспективи
МЮМ Кизим М.О., Іванов Ю.Б., Зінченко В.А., Іванова О.Ю., Чечетова ...
ВД "ІНЖЕК", 2014
102014
Забезпечення умов стабільного функціонування банківського сектору України
ОМ Колодізєв, ОВ Бойко, ІО Губарєва, ВО Дзеніс, ВВ Жуков, ...
102010
Формування економічної безпеки України в умовах активізації інтеграційних процесів
ІО Губарева
Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України. Харків, 2015
92015
Тенизация экономики в Украине и России и её влияние на экономическое развитие страны
НА Кизим, АП Киреенко, ИО Губарева
Бизнес информ, 2013
92013
Теоретичне визначення змісту поняття “економічна безпека”
ІО Губарєва
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ, 1-11, 2009
82009
Удосконалення механізму оновлення активної частини основних фондів
ІО Губарєва
Харків.–2000.–18с, 2000
82000
Організаційний механізм державного регулювання модернізації національної економіки
I Hubarieva
Соціальна економіка 54 (2), 21-26, 2017
62017
Формування стратегічних орієнтирів забезпечення економічної безпеки національної економіки
ІО Губарєва
Актуальні проблеми економіки, 122-129, 2015
62015
Партийная система Южной Кореи: традиции и современность
ЛА Андронова
Вестник Томского государственного университета. История, 71-75, 2014
62014
Стратегічні аспекти підвищення енергоефективності регіонів країни
ІО Губарєва, ТІ Салашенко
Проблемы экономики, 190-197, 2020
52020
Використання форсайту для прогнозування тенденцій розвитку світового ринку нафти
ІО Губарєва, ІВ Ярошенко
Сумський державний університет, 2018
52018
Оцінювання рівня економічної безпеки України та країн Європейського Союзу
МО Кизим, ЮБ Іванов, ІО Губарєва
Фінанси України, 7-18, 2018
52018
Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2016 році»
ОМЛ В.П. Горбулін, О.С. Власюк
НІСД, 2016
52016
Менеджмент економічної безпеки України в умовах активізації інтеграційних процесів
ІО Губарєва
Бизнес Информ, 2016
52016
Формування монетарної політики національного банку в контексті забезпечення сталого розвитку економіки країни
ОМ Колодізєв, ІО Губарєва, ЄМ Огородня
52015
Забезпечення управління економічною безпекою банку. Монографія
ІО Губарева, ОМ Штаєр
ІНЖЕК, 2013
52013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20