Олена Ходаніцька
Олена Ходаніцька
ВДПУ ім. М. Коцюбинського
Підтверджена електронна адреса в vspu.net - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Особливості морфогенезу і продукційного процесу льону-кучерявцю за дії хлормекватхлориду і трептолему
ВГ Кур’ята, ОО Ходаніцька
Физиология и биохимия культ. растений 44 (6), 522-528, 2012
222012
ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛЬОНУ-КУЧЕРЯВЦЮ ЗА ДІЇ СУМІШІ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ
ОО Ходаніцька, ВГ Кур’ята
Ученые записки Таврического национального университета имени В.И.Вернадского …, 2013
202013
Влияние хлормекватхлорида на формирование фотосинтетического аппарата и продуктивность льна масличного в условиях правобережной Лесостепи Украины
ВГ Курьята, ЕА Ходаницкая
Зернобобовые и крупяные культуры, 88-93, 2013
192013
Вплив хлормекватхлориду на накопичення і перерозподіл вуглеводів між органами рослин льону олійного в процесі росту та урожайність культури
ОО Ходаніцька, ВГ Кур'ята, ОВ Корнійчук
Агробіологія, 119-123, 2011
192011
ДІЯ ХЛОРМЕКВАТХЛОРИДУ І ТРЕПТОЛЕМУ НА МОРФОГЕНЕЗ, ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД НАСІННЯ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО
ОО Ходаніцька
142017
Вплив суміші регуляторів росту хлормекватхлориду і трептолему на якість олії льону сорту Орфей
ОО Ходаніцька, ВГ Кур’ята
Питання біоіндикації та екології, 146-158, 2013
142013
Вплив регуляторів росту на вміст азоту, фосфору та калію у рослинах льону олійного
ОО Ходаніцька, ВГ Кур'ята
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013
132013
Аналіз дії хлормекватхлориду на продукційний процес льону олійного сорту Орфей
ОО Ходаніцька, ВГ Кур’ята
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 30–33-30–33, 2014
122014
Вплив хлормекватхлориду на урожайність та якісні характеристики олії льону
ООХ В.Г. Кур'ята
Основи біологічного рослинництва в сучасному землеробстві, 203-208, 2011
122011
Дія трептолему на насіннєву продуктивність і якісні характеристики олії льону
ОО Ходаніцька, Г Кур'ята
Корми і кормовиробництво, 54-59, 2011
122011
Вміст вуглеводів та азотовмісних сполук в органах рослин льону олійного за дії трептолему/ВГ Кур'ята, ОО Ходаніцька
ВГ Кур’ята, ОО ХОДАНІЦЬКА
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва …, 2011
112011
Регуляція продуктивності та якості продукції льону олійного за допомогою регуляторів росту з різним напрямком дії
ХО Олександрівна
Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Сільськогосподарські науки, 153-157, 2012
10*2012
Особливості анатомічної будови і функціонування листкового апарату та продуктивність рослин льону олійного за дії хлормекватхлориду
ВГ Кур'ята, ОО Ходаніцька
Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical …, 2018
72018
Вплив регуляторів росту рослин на морфогенез і продуктивність рослин льону олійного
ОО Ходаніцька, OO Khodanitska
Вінниця, 2017
72017
Застосування хлормекватхлориду для оптимізації продукційного процесу льону олійного
ОО Ходаніцька
ІV-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Elogy …, 0
5
Peculiarities of morphogenesis and production process of the oil flax plants under the effect of hormonal complex modifiers
VG Kuryata, OO Khodanitska
Physiology and biochemistry of cultural plants 44 (6), 522, 2012
42012
Features of anatomical structure, formation and functioning of leaf apparatus and productivity of linseed under chlormequatchloride treatment
VG Kuryata, OO Khodanitska
Ukrainian Journal of Ecology 8 (1), 918-926, 2018
32018
Features of anatomical structure, formation and functioning of leaf apparatus and productivity of linseed under chlormequatchloride treatment
VG Kuryata, OO Khodanitska
Ukrainian Journal of Ecology 8 (1), 918-926, 2018
32018
Застосування регуляторів росту на посівах льону
ХО Олександрівна
Materials of the XIII International scientific and practical conference …, 2017
2*2017
Cтруктура врожаю олійного льону при застосуванні сучасних стимуляторів росту рослин
ХО Олександрівна, КВ Григорович
Materialy VIІ Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Strategiczne …, 2011
2*2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20