Подписаться
Inna S. Kostenko (Oborska) / Інна Сергіївна Костенко (Оборська)
Inna S. Kostenko (Oborska) / Інна Сергіївна Костенко (Оборська)
Подтвержден адрес электронной почты в домене it.nubip.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Оцінка ефективності вищої освіти
АВ Скрипник, ІС Оборська
Проблеми економіки, 53-61, 2015
92015
Системна та несистемна корупція в освіті: ігрова модель
АВ Скрипник, ІС Оборська
Проблемы экономики, 273-278, 2016
52016
Рівень освіченості населення в галузі цифрових технологій та зростання економік країн
AV Skrypnyk, NA Klimenko, IS Kostenko
Information Technologies and Learning Tools 78 (4), 278-297, 2020
12020
Економетричний аналіз попиту та пропозиції освітніх послуг за спеціальністю 051 «Економіка»
АВ Скрипник, ІС Костенко
Бізнес Інформ, 279–288, 2020
12020
INDICATIVE COST OF EDUCATIONAL SERVICES AS A WAY TO OPTIMIZE UKRAINIAN HIGHER EDUCATION
A Skrypnyk, N Klymenko, I Kostenko
European Cooperation 4 (48), 7-21, 2020
2020
Роль індикативної собівартості у формуванні ринку освітніх послуг в Україні
ІС Костенко
Бізнес Інформ, 295–305, 2020
2020
Технологія успіху: методичні рекомендації для абітурієнтів
АВ Скрипник, ІС Костенко
КОМПРИНТ, 2019
2019
Ризики інновацій в аграному виробництві
АВ Скрипник, НА Клименко, ЕК Букін, ІС Костенко
Ризики інновацій в аграному виробництві, 2019
2019
Оптимізація системи вищої освіти в контексті цифровізації економіки
НА Клименко, ІС Костенко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
2018
Оптимізаційна стратегія кафедри та університету
АВ Скрипник, СА Васильович, ІС Оборська, ИС Оборская
МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ «ІНТЕРНАУКА»., 66, 2017
2017
Модель попиту та пропозиції на освітньому ринку України
АВ Скрипник, ІС Оборська
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
2016
Моделювання цінової стратегії ВНЗ України
АВ Скрипник, ІС Костенко
Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та …, 2016
2016
Оцінка ефективності вищої освіти в Україні та розвинених країнах світу
АВ Скрипник, ІС Костенко
Інформаційні технології: економіка, техніка, освіта: збірник матеріалів V …, 2015
2015
Прогнозування макроекономічних показників України на прикладі ВВП
ТВ Коваль, ІС Оборська
Інформаційні технології: економіка, техніка, освіта: збірник матеріалів V …, 2015
2015
Оптимізаційні моделі та реформування вищої освіти в Україні
АВ Скрипник, ІС Оборська
Вісник Запорізького національного університету, 2015
2015
Application of modern information systems for business planning of entrepreneurial activity
IS Oborska, VV Kharchenko
Zbior raportow naukowych. “Nauka, problemy, osiagniecia, innowacyjnosc …, 2015
2015
Модель ефективності вищої освіти
ІС Оборська
Математичні методи та моделі в оподаткуванні, бізнесі, економіці: матеріали …, 2015
2015
Особливості формування професії «бізнес-архітектор» на ринку праці України
ІС Оборська, ОМ Касаткіна
Інформаційні технології: економіка, техніка, освіта: збірник матеріалів ІV …, 2014
2014
Вимоги до ІТ - фахівця для роботи в агросекторі
ІС Оборська, ОГ Глазунова
Інформаційні технології: економіка, техніка, освіта: збірник матеріалів ІV …, 2014
2014
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВИЩОЇ ТА СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
ІС Оборська, АВ Скрипник
ББК 65.9 (2Укр) я73 Инф74 Редакційна колегія, 145, 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20