Lelyk Lyubov, Лелик Любов
Lelyk Lyubov, Лелик Любов
Interregional Academy of Personnel Management, Міжрегіональна Академія управління персоналом
Verified email at iapm.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Моделі та методи оцінювання економічних ризиків у різних функціональних сферах бізнесу: монографія
М Вдовин, Л Данилюк, Л Лелик, І Березяк, ОС Мельник
Вид-во ННВК "АТБ", 2015
22015
ТРАНСФОРМАЦІЯ І СУЧАСНІ ФОРМАТИ ДАНИХ У ЦИФРОВІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА АНАЛІТИЦІ
ОС Гринькевич, ПІ Островерх, ЛІ Лелик, ВМ Гринькевич
Суспільні трансформації: людина, держава, соціум: матеріали доповідей …, 2020
2020
Вплив процесів техноглобалізму на формування фінансової безпеки суб’єктів господарювання
Н Магас, Л Лелик
Актуальні питання вдосконалення певних галузей права України : колективна …, 2020
2020
Основи підприємницької діяльності : практикум
М Оліховська, Л Лелик, В Оліховський
2020
Дослідження фінансової безпеки як основної складової економічної безпеки підприємства в умовах глобалізації економіки
Н Магас, Л Лелик
Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації …, 2019
2019
Управління якістю вищої освіти з використанням міжнародних стандартів і статистики
О Гринькевич, Л Лелик, В Гринькевич
Теорія і практика управління в умовах суспільних викликів і трансформацій …, 2019
2019
Боротьба з корупцією на суспільному рівні в умовах вітчизняної кризи
М Оліховська, Л Лелик
Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи: Міжнар …, 2019
2019
Ефективність вищої освіти в умовах глобальної академічної революції
Л Лелик, О Гринькевич, В Гринькевич
Актуальні проблеми модернізації недержавного сектору освіти в Україні у …, 2019
2019
Механізм захисту прав споживачів щодо придбання засобів та товарів медичного призначення
М Оліховська, Л Лелик
Механізм забезпечення прав людини шляхом правового регулювання публічних в …, 2019
2019
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: Голова оргкомітету
ЛІ Лелик, ОІ Іляш, ІМ Крейдич, ОС Гринкевич, ЄІ Парфенюк, НВ Магас, ...
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ, 2018
2018
Методи управління персоналом підприємства
Л Лелик
Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи …, 2018
2018
Менеджмент організацій : навчальний посібник
М Оліховська, Л Лелик, В Оліховський
2018
Теоретичні основи дослідження моніторингу фінансової діяльності суб"єктів господарювання
Л Лелик, Н Магас
Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи …, 2016
2016
Прямі іноземні інвестиції: залучення та ефективність їх використання у вітчизняній економіці в після кризовий період
Л Лелик
Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. Збірник …, 2015
2015
Особливості становлення й функціонування малого підприємни-цтва та його вплив на розвиток націо-нальної економіки
Л Лелик
Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. Збірник …, 2015
2015
Оцінювання соціальної відповідальності бізнесу в управлінні економічною безпекою
ЛІ Лелик, ОС Гринькевич, НП Сас
Суспільні трансформації і безпека: глобальний, національний та особистісний …, 2014
2014
Кредитні ресурси банківських установ і їхній вплив на реальний сектор національної економіки
Л Лелик
Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. Збірник …, 2014
2014
Економетричний аналіз і прогнозування обсягів вкладень прямих іноземних інвестицій в українську економіку з країн Європейського Союзу
Л Лелик
Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. Збірник …, 2014
2014
Регіональні рейтингові оцінки як інструмент популяризації внутрішнього туризму в Україні
Л Лелик, О Гринькевич
Наукові праці МАУП : [зб. наук. пр.]. - Серія «Економічні науки», 172-178, 2014
2014
The peculiarities and framework of bankinq institution capitalization under market ekonomy
L Lelyk, V Yeleyko, R Turko
Prace z zakresu nauk spolecznych, 145–153, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20