ТМ Велентейчик, ТН Велентейчик,  TM Velenteichyk, TN Velenteychik
ТМ Велентейчик, ТН Велентейчик, TM Velenteichyk, TN Velenteychik
ДУ Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки НАН України ім. Г.М.Доброва
Verified email at nas.gov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Обґрунтування системи науково-технологічних та інноваційних пріоритетів на основі «форсайтних» досліджень
БА Маліцький, ОС Попович, МВ Онопрієнко, ТВ Гончарова, ...
К.: Фенікс, 2008
292008
Проблеми підвищення ефективності державних цільових програм
ОС Попович, ТМ Велентейчик
Наука та наукознавство, 38-47, 2009
132009
Обоснование системы научно-технологических и инновационных приоритетов на основе «форсайтных» исследований
БА Малицкий, АС Попович, МВ Оноприенко, ВП Соловьев, ...
К.: Феникс, 2008
132008
Про політику пріоритетів у сфері науково-технологічного та інноваційного розвитку
ОС Попович, ТМ Велентейчик
Наука та наукознавство, 13-27, 2010
102010
Світові тенденції розвитку системи вищої освіти та місце в ній дослідницького процесу
СГ Бублик, ТМ Велентейчик, ТВ Гончарова
Наука та наукознавство, 46-67, 2019
42019
ПРОГРАММНОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ: ИХ ПОТЕНЦИАЛ В РЕАЛИЗАЦИИ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ИННОВАЦИОННЫХ ПРИОРИТЕТОВ
АС Попович, ВВ Вишневский, ТН Велентейчик
Рекомендовано к печати Ученым советом Центра исследований научно …, 2010
12010
Предопределенность и неожиданность
ЛФ Кавуненко, ТН Велентейчик
Общество с ограниченной ответственностью" Издательство" Юнити-Дана", 2020
2020
Библиографическое исследование научной деятельности ведущих науковедов Украины
ЛФ Кавуненко, ТН Велентейчик, ОГ Черногаева
Наука та наукознавство, 2018
2018
VIII Всемирный научный форум "Наука для мира", Иордания, 7-11 ноября 2017 г.
ЛФ Кавуненко, ТН Велентейчик
Наука и науковедение, С.129-133, 2017
2017
К 110-летию со дня рождения академика Сергея Павловича Королева
ТН Велентейчик
Наука и науковедение, 160-166, 2017
2017
Социологическое исследование научного наследия ученых: наукометрический подход
ЛФ Кавуненко, ТН Велентейчик
С-Пб, 2017
2017
Цитируемость работ ученого как индикатор значимости его исследований
ЛФ Кавуненко, ТН Велентейчик
Сб. научных трудов ИИЕТ РАН, С. 68-80, 2017
2017
Юбилейные даты киевского науковедения
ЛФ Кавуненко, ТН Велентейчик
Наука и науковедение, С.104-109, 2016
2016
Науковедческие исследования в Украине: прошлое, настоящее, будущее
ЛФ Кавуненко, Велентейчик Т.Н.
Наука и техника: Вопросы истории и теории, C. 94-95, 2016
2016
Исследовательская инфраструктура Украины: становление, формирование, развитие
ЛФ Кавуненко, ТН Велентейчик
Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка …, 2016
2016
Двадцатилетие Международного научного журнала "Наука и науковедение"
ЛФ Кавуненко, ТН Велентейчик, ЕП Кострица
Наука України у світовому інформаційному просторі, 46-50, 2013
2013
Законодавча база формування державних науково-технічних програм в Україні
ЛП Кавуненко, ТМ Велентейчик
Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка …, 2013
2013
Державні науково-технічні програми України в контексті міжнародної науково-технологічної співпраці: аналіз деяких нормативно-правових аспектів
ІЮ Єгоров, ЛП Кавуненко, ТВ Гончарова, ТМ Велентейчик
Наука та наукознавство, 35-48, 2013
2013
До питання підвищення дієвості науково-технічних програм: досвід інноваційно розвинутих країн
ТМ Велентейчик
Матеріали міжнародного симпозіуму "Інноваційна політика та законодавство в …, 2011
2011
Досвід використання програмно-цільових методів у науково-технічній сфері
ТМ Велентейчик
2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20