Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
Національна академія педагогічних наук України
Verified email at ivet-ua.science - Homepage
TitleCited byYear
Педагогіка: навч. посібник
ВВ Ягупов
К.: либідь 560, 67-77, 2002
14462002
Професійна підготовка вчителів у Західній Європі: спільність і розбіжності: Монографія
ЛП Пуховська
К.: Вища школа 47, 1997
3321997
Компетентнісний підхід до підготовки фахівців у системі вищої освіти
В Ягупов, В Свистун
1962007
Військова психологія: підручник
ВВ Ягупов
К.: Тандем 656, 2004
1692004
Професійне становлення майбутніх учителів мистецьких дисциплін: теорія і технологія
ВФ Орлов
К.: Наукова думка, 2003
1512003
Акад. пед. наук України; за ред
Б книга національної освіти України
ВГ Кременя 185, 2009
1392009
Психологія діяльності та навчальний менеджмент
ВА Козаков, МВ Артюшина, ОМ Котикова, ЕМ Котикова, ЛЛ Борисенко, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2003
1182003
Професійне становлення вчителів мистецьких дисциплін: Монографія
ВФ Орлов
К.: Наукова думка., 2003
1062003
Формування професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах: теорія і практика
ЛЛ Сушенцева
Видавництво ПП" Видавничий дім", 2011
942011
Військова дидактика: Навчальний посібник
ВВ Ягупов
К.: ВПЦ «Київський університет, 2000
912000
Теорія і методика військового навчання: Монографія
ВВ Ягупов
К.: Тандем, 73, 2000
812000
Теоретичні і методичні засади професійного навчання у закладах профтехосвіти художнього профілю
ВО Радкевич
УкрІНТЕІ, 2010
782010
Історія педагогіки та освіти в Україні: навч. посіб.
ПГ Лузан, ОВ Васюк
К.: ДАКККіМ, 2010
682010
Підготовка майбутніх фахівців аграрної галузі до управлінської діяльності: монографія
ВІ Свистун
К.: Наук.-метод. центр аграр. освіти, 2006
662006
Професійна підготовка вчителів у Західній Європі в кінці ХХ століття: Дис.… д ра пед. наук: 13. 00. 04
ЛП Пуховська
Теорія і методика професійної освіти»/ЛП Пуховська–К, 1998
651998
Професійна підготовка вчителів у Західній Європі в кінці ХХ століття: Дис.… д ра пед. наук: 13. 00. 04
ЛП Пуховська
Теорія і методика професійної освіти»/ЛП Пуховська–К, 1998
651998
Індивідуально-типологічні та дидактичні чинники результативності самостійної роботи студентів економічних університетів Автореферат
ГМ Романова
Київський національний економічний університет, 2003
562003
Взаємозв'язок соціально-психологічних та дидактичних умов групової навчальної діяльності студентів
МВ Артюшина
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2000
552000
Сучасні підходи до професіоналізму вчителя в різних освітніх системах
ЛП Пуховська
Шлях освіти 1, 20-25, 2001
542001
Теоретичні засади професійного розвитку вчителів: рух до концептуальної карти
ЛП Пуховська
Порівняльна професійна педагогіка, 97-106, 2011
512011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20