Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
Національна академія педагогічних наук України
Підтверджена електронна адреса в ivet-ua.science - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Педагогіка: навч. посібник
ВВ Ягупов
К.: либідь 560, 10, 2002
12422002
Професійна підготовка вчителів у Західній Європі: спільність і розбіжності: Монографія
ЛП Пуховська
К.: Вища школа 47, 1997
3031997
Компетентнісний підхід до підготовки фахівців у системі вищої освіти
В Ягупов, В Свистун
1652007
Акад. пед. наук України; за ред
Б книга національної освіти України
ВГ Кременя 185, 2009
1612009
Професійне становлення майбутніх учителів мистецьких дисциплін: теорія і технологія
ВФ Орлов
К.: Наукова думка, 2003
1422003
Військова психологія: підручник
ВВ Ягупов
К.: Тандем 656, 2004
1352004
Психологія діяльності та навчальний менеджмент: Підручник, у 2-х ч.—ЧI Психологія суб’єкта діяльності
ВА Козаков
К.: КНЕУ, 33-38, 1999
108*1999
Професійне становлення вчителів мистецьких дисциплін: Монографія
ВФ Орлов
К.: Наукова думка., 2003
972003
Військова дидактика: Навчальний посібник
ВВ Ягупов
К.: ВПЦ «Київський університет, 2000
752000
Формування професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах: теорія і практика
ЛЛ Сушенцева
Видавництво ПП" Видавничий дім", 2011
712011
Теорія і методика військового навчання: Монографія
ВВ Ягупов
К.: Тандем, 73, 2000
662000
Теоретичні і методичні засади професійного навчання у закладах профтехосвіти художнього профілю
ВО Радкевич
УкрІНТЕІ, 2010
652010
Професійна підготовка вчителів у Західній Європі в кінці ХХ століття: Дис.… д ра пед. наук: 13. 00. 04
ЛП Пуховська
К.: ІПППО АПН України, 1998
631998
Професійна підготовка вчителів у Західній Європі в кінці ХХ століття: Дис.… д ра пед. наук: 13. 00. 04
ЛП Пуховська
К.: ІПППО АПН України, 1998
631998
Підготовка майбутніх фахівців аграрної галузі до управлінської діяльності: монографія
ВІ Свистун
К.: Наук.-метод. центр аграр. освіти, 2006
572006
Історія педагогіки та освіти в Україні: навч. посіб.
ПГ Лузан
К.: Національний аграрний університет, 2006
512006
Взаємозв'язок соціально-психологічних та дидактичних умов групової навчальної діяльності студентів
МВ Артюшина
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2000
502000
Сучасні підходи до професіоналізму вчителя в різних освітніх системах
ЛП Пуховська
Шлях освіти 1, 20-25, 2001
492001
Індивідуально-типологічні та дидактичні чинники результативності самостійної роботи студентів економічних університетів Автореферат
ГМ Романова
Київський національний економічний університет, 2003
462003
Моделювання навчального процесу як педагогічна проблема
ВВ Ягупов
Неперервна професійна освіта: теорія і практика 1, 28-37, 2003
442003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20