Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
Національна академія педагогічних наук України
Verified email at ivet-ua.science - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Педагогіка: навч. посібник
ВВ Ягупов
К.: либідь 560 (1), 2002
17532002
Професійна підготовка вчителів у Західній Європі: спільність і розбіжності: Монографія
ЛП Пуховська
К.: Вища школа 47, 1997
3881997
Компетентнісний підхід до підготовки фахівців у системі вищої освіти
В Ягупов, В Свистун
2712007
Військова психологія
В Ягупов
Тандем, 2004
2182004
Професійне становлення майбутніх учителів мистецьких дисциплін: теорія і технологія
ВФ Орлов
К.: Наукова думка, 2003
1752003
Акад. пед. наук України; за ред
Б книга національної освіти України
ВГ Кременя 185, 2009
1482009
Професійне становлення вчителів мистецьких дисциплін: Монографія
ВФ Орлов
К.: Наукова думка., 2003
1402003
Психологія діяльності та навчальний менеджмент
ВА Козаков, МВ Артюшина, ОМ Котикова, ЛЛ Борисенко, ...
ДВНЗ Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2003
1362003
Формування професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах: теорія і практика
ЛЛ Сушенцева
Видавництво ПП" Видавничий дім", 2011
1282011
Військова дидактика: Навчальний посібник
ВВ Ягупов
К.: ВПЦ Київський університет, 2000
1072000
Теоретичні і методичні засади професійного навчання у закладах профтехосвіти художнього профілю
ВО Радкевич
УкрІНТЕІ, 2010
1042010
Теорія і методика військового навчання: Монографія
ВВ Ягупов
К.: Тандем, 73, 2000
1022000
Професійна підготовка вчителів у Західній Європі в кінці ХХ століття: дис.… доктора пед. наук: 13. 00.04/Пуховська Людмила Прокопівна
ЛП Пуховська
Теорія і методика професійної освіти/ЛП Пуховська–К, 1998
871998
Професійна підготовка вчителів у Західній Європі в кінці ХХ століття: дис.… доктора пед. наук: 13. 00.04/Пуховська Людмила Прокопівна
ЛП Пуховська
Теорія і методика професійної освіти/ЛП Пуховська–К, 1998
871998
Історія педагогіки та освіти в Україні: навч. посіб.
ПГ Лузан, ОВ Васюк, ОМ Бернова
К.: ДАКККіМ, 2010
772010
Підготовка майбутніх фахівців аграрної галузі до управлінської діяльності: монографія
ВІ Свистун
К.: Наук.-метод. центр аграр. освіти, 2006
762006
Теоретичні засади професійного розвитку вчителів: рух до концептуальної карти
Л Пуховська
Порівняльна професійна педагогіка 1, 97-106, 2011
712011
Основи науково-педагогічних досліджень
ПГ Лузан, ІВ Сопівник, СВ Виговська
К.: НАКККІМ, 2010
702010
Моделювання навчального процесу як педагогічна проблема
ВВ Ягупов
Неперервна професійна освіта: теорія і практика 1, 28-37, 2003
682003
Сучасні підходи до професіоналізму вчителя в різних освітніх системах
ЛП Пуховська
Шлях освіти 1, 20-25, 2001
652001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20