Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
Національна академія педагогічних наук України
Verified email at ivet-ua.science - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Педагогіка: навч. посібник
ВВ Ягупов
К.: либідь 560, 67-77, 2002
15482002
Професійна підготовка вчителів у Західній Європі: спільність і розбіжності: Монографія
ЛП Пуховська
К.: Вища школа 47, 1997
3571997
Компетентнісний підхід до підготовки фахівців у системі вищої освіти
В Ягупов, В Свистун
2282007
Військова психологія
В Ягупов
Тандем, 2004
1892004
Професійне становлення майбутніх учителів мистецьких дисциплін: теорія і технологія
ВФ Орлов
К.: Наукова думка, 2003
1562003
Акад. пед. наук України; за ред
Б книга національної освіти України
ВГ Кременя 185, 2009
1422009
Професійне становлення вчителів мистецьких дисциплін: Монографія
ВФ Орлов
К.: Наукова думка., 2003
1222003
Психологія діяльності та навчальний менеджмент
ВА Козаков, МВ Артюшина, ОМ Котикова, ЛЛ Борисенко, ...
ДВНЗ Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2003
1192003
Формування професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах: теорія і практика
ЛЛ Сушенцева
Видавництво ПП" Видавничий дім", 2011
1062011
Теоретичні і методичні засади професійного навчання у закладах профтехосвіти художнього профілю
ВО Радкевич
УкрІНТЕІ, 2010
912010
Теорія і методика військового навчання: Монографія
ВВ Ягупов
К.: Тандем, 73, 2000
912000
Військова дидактика: Навчальний посібник
ВВ Ягупов
К.: ВПЦ Київський університет, 2000
832000
Історія педагогіки та освіти в Україні: навч. посіб.
ПГ Лузан, ОВ Васюк, ОМ Бернова
К.: ДАКККіМ, 2010
752010
Підготовка майбутніх фахівців аграрної галузі до управлінської діяльності: монографія
ВІ Свистун
К.: Наук.-метод. центр аграр. освіти, 2006
672006
Професійна підготовка вчителів у Західній Європі в кінці ХХ століття: Дис.… д ра пед. наук: 13. 00. 04
ЛП Пуховська
Теорія і методика професійної освіти/ЛП Пуховська–К, 1998
661998
Професійна підготовка вчителів у Західній Європі в кінці ХХ століття: Дис.… д ра пед. наук: 13. 00. 04
ЛП Пуховська
Теорія і методика професійної освіти/ЛП Пуховська–К, 1998
661998
Сучасні підходи до професіоналізму вчителя в різних освітніх системах
ЛП Пуховська
Шлях освіти 1, 20-25, 2001
592001
Теоретичні засади професійного розвитку вчителів: рух до концептуальної карти
ЛП Пуховська
Порівняльна професійна педагогіка, 97-106, 2011
582011
Взаємозв'язок соціально-психологічних та дидактичних умов групової навчальної діяльності студентів
МВ Артюшина
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2000
582000
Індивідуально-типологічні та дидактичні чинники результативності самостійної роботи студентів економічних університетів Автореферат
ГМ Романова
Київський національний економічний університет, 2003
572003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20