Follow
Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
Національна академія педагогічних наук України
Verified email at ivet-ua.science - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Педагогіка: навч. посібник
ВВ Ягупов
К.: либідь 560 (1), 2002
24312002
Професійна підготовка вчителів у Західній Європі: спільність і розбіжності: Монографія
ЛП Пуховська
К.: Вища школа 47, 1997
4471997
Компетентнісний підхід до підготовки фахівців у системі вищої освіти
В Ягупов, В Свистун
3682007
Військова психологія
В Ягупов
Тандем, 2004
3282004
Професійне становлення майбутніх учителів мистецьких дисциплін: теорія і технологія
ВФ Орлов
К.: Наукова думка, 2003
2582003
Акад. пед. наук України; за ред. ВГ Кременя
Б книга національної освіти України
Київ, 2009
2472009
Професійне становлення вчителів мистецьких дисциплін: Монографія
ВФ Орлов
К.: Наукова думка., 2003
2172003
Формування професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах: теорія і практика
ЛЛ Сушенцева
Видавництво ПП" Видавничий дім", 2011
1862011
Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи до застосування кооперативних технологій навчання
МВ Горват, МІ Кузьма-Качур
1822021
Психологія діяльності та навчальний менеджмент
ВА Козаков, МВ Артюшина, ОМ Котикова, ЛЛ Борисенко, ...
ДВНЗ Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2003
1582003
Основи науково-педагогічних досліджень
ПГ Лузан, ІВ Сопівник, СВ Виговська
Київ: НАКККіМ 270, 2010
1512010
Теорія і методика військового навчання: монографія
ВВ Ягупов
К.: Тандем, 73, 2000
1352000
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні
ВП Андрущенко, ІД Бех, ВЮ Биков, СІ Болтівець, МІ Бурда, ...
Педагогічна думка, 2011
131*2011
Теоретичні і методичні засади професійного навчання у закладах профтехосвіти художнього профілю
ВО Радкевич
УкрІНТЕІ, 2010
1172010
Військова дидактика:[навч. посіб.]
ВВ Ягупов
К.: Київський університет, 2000
1132000
Сільськогосподарські і меліоративні машини
ОБ Кошук, ПГ Лузан, ІА Мося, ТМ Герлянд, ЛА Романов
ІПТО НАПН України, 2015
1092015
Теоретичні засади професійного розвитку вчителів: рух до концептуальної карти
Л Пуховська
Порівняльна професійна педагогіка 1, 97-106, 2011
1092011
Професійна підготовка вчителів у Західній Європі в кінці ХХ століття: дис.… доктора пед. наук: 13. 00.04/Пуховська Людмила Прокопівна
ЛП Пуховська
Теорія і методика професійної освіти/ЛП Пуховська–К, 1998
1091998
Професійна підготовка вчителів у Західній Європі в кінці ХХ століття: дис.… доктора пед. наук: 13. 00.04/Пуховська Людмила Прокопівна
ЛП Пуховська
Теорія і методика професійної освіти/ЛП Пуховська–К, 1998
1091998
Теорія і методика розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів
ЛМ Петренко
Інститут професійно-технічної освіти, 2014
1072014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20