Виктор Янченко
Виктор Янченко
Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка
Подтвержден адрес электронной почты в домене chnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Use of tetramethylthiuram disulfide in synthesis of nitrogen-containing heterocyclic compounds
AM Demchenko, VA Yanchenko, VV Kisly, MS Lozinskii
Chemistry of Heterocyclic Compounds 41 (5), 668-672, 2005
162005
Synthesis of 3-Alkyl-6-aryl (arylamino)-7 H-[1, 2, 4] triazolo-[3, 4-b][1, 3, 4] thiadiazines
AM Demchenko, VA Yanchenko, MO Lozinskii
Russian journal of organic chemistry 39 (7), 1025-1028, 2003
82003
6-Arylamino-3-methyl-7H-[1, 2, 4] triazolo [3, 4-b][1, 3, 4] thiadiazines: Novel N-Arylamidine Structures
VA Yanchenko, AM Demchenko, MO Lozinskii
Chemistry of Heterocyclic Compounds 40 (4), 516-518, 2004
52004
Антибактериальная и фитотоксическая активность производных антипирина с имидазоазепиновым фрагментом
НВ Ткачук, ВА Янченко, АМ Демченко
Минск: БГУ, 2015
32015
Влияние некоторых гетероциклических соединений на коррозионно-опасные группы микроорганизмов
НВ Ткачук, ВО Янченко, ОП Третяк, ІМ Курмакова
Бюлетень Інституту сільськогосподарської мікробіології, 2000
32000
Синтез та аналгетичні властивості похідних 5-метил-3-арил-[1, 2, 4] триазоло [4, 3-a] піримидин-7-олу
ОГ Огородник, ВО Янченко, ЛС Бобкова, НМ Серединська, ...
Фармацевтичний журнал, 2017
22017
Синтез, физико-химические и фармакологические свойства 2-(5-r-4-(1-арилметилиденамино) 4Н-1, 2, 4-триазол-3-ил) тиоуксусных кислот
НБ Саидов, АМ Демченко, ВА Янченко, ОЕ Ядловский, ВА Георгиянц
Актуальные проблемы медицины 18 (10 (129)), 2012
22012
New Synthesis of Derivatives of 6-Aryl-3-methyl-6, 7-dihydro-5H-[1, 2, 4] triazolo [3, 4-b][1, 3, 4] thiadiazine-7-carboxylic Acid
VA Yanchenko, VV Malyshev, AM Demchenko, MO Lozinskii
Chemistry of Heterocyclic Compounds 4 (39), 547-548, 2003
22003
Synthesis of [1, 2, 4] Triazolo [4, 3-a] pyrimidin-7 (8H)-one Derivatives by Nucleophilic Substitution of the Methylmercapto Group in 4-Hydroxy-6-methyl-2-methylthiopyrimidine
VA Yanchenko, AN Gur'Eva, AR Khairulin, AM Demchenko
Chemistry of Heterocyclic Compounds 38 (9), 1138-1139, 2002
22002
Основи хімії гетероциклічних сполук
ВО Янченко, ОС Смольський, АМ Демченко
12018
Біотестування токсичності похідних сечовини на основі пестициду лінурон
ВО Янченко, АМ Демченко
Довкілля і здоров’я: збірник матеріалів науково-практичної конференції, 2015
12015
Показники росту Lepidium sativum L. за присутності 1-арилтетразолвмістних похідних 1-тетралін-6-іл-етанону
АВ Цехмістер, ЛА Пінчук, ВО Янченко, АМ Демченко
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім …, 2012
12012
New derivatives of 4-amino-5-R-4H-1, 2, 4-triazole-3-thiol
VA Yanchenko, AM Demchenko, MO Lozinskij
Украинский химический журнал 68 (11-12), 76-80, 2003
12003
4-Amino-6-(tert-butyl)-3-methylthio-4, 5-dihydro-1, 2, 4-triazin-5-one in Nucleophilic Substitution Reactions with Carboxylic Acid Hydrazides
VV Kisliy, VA Yanchenko, AM Demchenko
Chemistry of Heterocyclic Compounds 6 (39), 823-824, 2003
12003
Unexpected destruction of triazole ring by the action of dehydroacetic acid
VA Yanchenko, AM Demchenko, SI Firgang, MO Lozinskii
Chemistry of Heterocyclic Compounds 3 (39), 402-403, 2003
12003
Synthesis of Derivatives of 7, 8-Dihydro [1, 2, 4] triazolo [4, 3-a] pyrimidin-7-one by the Oxidative Cyclization of 2-Arylidenehydrazino-4-hydroxy-6-methylpyrimidines
VA Yanchenko, AM Demchenko
Chemistry of Heterocyclic Compounds 38 (6), 753-754, 2002
12002
Новые производные 4-амино-5-R-4н-1, 2, 4-триазол-3-тиола
ВА Янченко, ВО Янченко, АМ Щемченко, МО Лозинскнй
Украинский химический журнал, 2002
12002
Застосування 5, 7-дипропіоніл-6-(41-циклогексилфеніл)-5Н-[1, 2, 4] триазоло [3, 4-b][1, 3, 4] тіадіазину як сполуки, що має протипухлинні властивості
АМ Демченко, ВО Янченко, ДА Демченко, ЛС Бобкова
Державна служба інтелектуальної власності України, 2020
2020
Синтез та вивчення протипухлинної активності гідробромідів 3-R-6-(4-метоксифеніл)-7H-[1, 2, 4] триазоло [3, 4-b][1, 3, 4] тіадіазину
ВО Янченко, ЮА Федченкова, АМ Демченко
Journal of Organic and Pharmaceutical Chemistry, 2020
2020
Застосування 5-метил-3-арил [1, 2, 4] триазоло [4, 3-a] піримідин-7-олів як сполук, що мають аналгетичну активність
АМ Демченко, ОГ Огородник, НМ Серединська, ВО Янченко, ...
Державна служба інтелектуальної власності України, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20