Підписатись
Віктор Янченко / Viktor Yanchenko
Віктор Янченко / Viktor Yanchenko
T.H. Shevchenko National University «Chernihiv Colehium»/ НУЧК імені Т.Г. Шевченка
Підтверджена електронна адреса в chnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Use of tetramethylthiuram disulfide in synthesis of nitrogen-containing heterocyclic compounds
AM Demchenko, VA Yanchenko, VV Kisly, MS Lozinskii
Chemistry of Heterocyclic Compounds 41, 668-672, 2005
192005
Synthesis of 3-Alkyl-6-aryl(arylamino)-7H-[1,2,4]triazolo- [3,4-b][1,3,4]thiadiazines
AM Demchenko, VA Yanchenko, MO Lozinskii
Russian journal of organic chemistry 39, 1025-1028, 2003
122003
6-Arylamino-3-methyl-7H-[1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazines: Novel N-Arylamidine Structures
VA Yanchenko, AM Demchenko, MO Lozinskii
Chemistry of Heterocyclic Compounds 40, 516-518, 2004
62004
Сучасні методи аналізу сполук і матеріалів (спектральні методи аналізу)
ОВ Москаленко, СА Циганков, ВО Янченко, ОВ Суховєєв
Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2017
52017
Антибактериальная и фитотоксическая активность производных антипирина с имидазоазепиновым фрагментом
НВ Ткачук, ВА Янченко, АМ Демченко
Минск: БГУ, 2015
42015
4-Amino-6-(tert-butyl)-3-methylthio-4, 5-dihydro-1, 2, 4-triazin-5-one in Nucleophilic Substitution Reactions with Carboxylic Acid Hydrazides.
VV Kisliy, VA Yanchenko, AM Demchenko
Chemistry of Heterocyclic Compounds 39 (6), 2003
42003
New Synthesis of Derivatives of 6-Aryl-3-methyl-6, 7-dihydro-5H-[1, 2, 4] triazolo [3, 4-b][1, 3, 4] thiadiazine-7-carboxylic Acid.
VA Yanchenko, VV Malyshev, AM Demchenko, MO Lozinskii
Chemistry of Heterocyclic Compounds 39 (4), 2003
32003
Влияние некоторых гетероциклических соединений на коррозионно-опасные группы микроорганизмов
ВО Янченко, ОП Третяк, ІМ Курмакова
Бюлетень Інституту сільськогосподарської мікробіології, 2000
32000
Identyfikatsiia heterotrofnykh bakterii ferosfery gruntu ta yikh chutlyvist do pestytsydu linuron [Identification of heterotrophic bacteria isolated from soil ferrosphere and …
NV Tkachuk, LB Zelena, VS Parminska, VO Yanchenko, AM Demchenko
Mikrobiolohichnyi Zhurnal 79 (4), 75-87, 2017
22017
Синтез та аналгетичні властивості похідних 5-метил-3-арил-[1, 2, 4] триазоло [4, 3-a] піримидин-7-олу
ОГ Огородник, ВО Янченко, ЛС Бобкова, НМ Серединська, ...
Фармацевтичний журнал, 2017
22017
Показники росту Lepidium sativum L. за присутності 1-арилтетразолвм істних похідних 1-тетралін-6-іл-етанону
ГВ Цехмістер, ЛА Пінчук, НВ Ткачук, ВО Янченко, АМ Демченко
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2012
22012
Синтез, физико-химические и фармакологические свойства 2-(5-r-4-(1-арилметилиденамино) 4Н-1, 2, 4-триазол-3-ил) тиоуксусных кислот
НБ Саидов, АМ Демченко, ВА Янченко, ОЕ Ядловский, ВА Георгиянц
Актуальные проблемы медицины 18 (10 (129)), 29-33, 2012
22012
Syntez ta vlastyvosti pokhidnykh 4-amino-3-merkapto-4N-1, 2, 4-tryazolu (Dis… kand. farm. nauk).[Synthesis and properties of 4-amino-3-mercapto-4H-1, 2, 4-triazole derivatives …
VO Yanchenko
Kharkiv.[in Ukrainian], 2005
22005
Synthesis and antioxidant activities of derivatives of 5, 6-dihydro-5H-[1, 2, 4] triazolo [3, 4-b] thiadiazinee
AM Demchenko, VO Yanchenko, OS Smol’skii, VO Ageev, MO Lozins’kii
Farmatsevtichnii Zhurnal 6, 41-45, 2003
22003
Synthesis of [1, 2, 4] Triazolo [4, 3-a] pyrimidin-7 (8H)-one Derivatives by Nucleophilic Substitution of the Methylmercapto Group in 4-Hydroxy-6-methyl-2-methylthiopyrimidine
VA Yanchenko, AN Gur'Eva, AR Khairulin, AM Demchenko
Chemistry of Heterocyclic Compounds 38 (9), 1138-1139, 2002
22002
Новые производные 4-амино-5-R-4н-1, 2, 4-триазол-3-тиола
ВА Янченко, ВО Янченко, АМ Щемченко, МО Лозинскнй
Украинский химический журнал, 2002
22002
The synthesis and the study of the antitumor activity of 3-R-6-(4-methoxyphenyl)-7H-[1, 2, 4] triazolo [3, 4-b][1, 3, 4] thiadiazine hydrobromides
VO Yanchenko, YA Fedchenkova, AM Demchenko
Journal of Organic and Pharmaceutical Chemistry 18 (4 (72)), 28-35, 2020
12020
Ідентифікація гетеротрофних бактерій феросфери ґрунту та їх чутливість до пестициду лінурон
ЛБ Зелена, ВС Парминська, ВО Янченко, АМ Демченко
Мікробіологічний журн, 2017
12017
ЧУТЛИВІСТЬ СУЛЬФАТВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ТА АМОНІФІКУВАЛЬНИХ БАКТЕРІЙ ДО ПОХІДНИХ 4-АМІНО-3, 5-ДИМЕТИЛ-4H-1, 2, 4-ТРИАЗОЛІЮдних 4-аміно-3, 5-диметил-4H-1, 2, 4-триазолію
НВ Ткачук, ВО Янченко, АМ Демченко
Мікробіологія і біотехнологія, 72-79, 2010
12010
Основи хімії гетероциклічних сполук
ВО Янченко, ОС Смольський, АМ Демченко
12010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20