Кафедра технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи
Кафедра технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
No verified email - Homepage
TitleCited byYear
Сучасні особливості фінансового забезпечення сільськогосподарських угідь
НЮ Коган
«Економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних …, 2015
7*2015
ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ 5-11 КЛАСІВ АКТИВНОЇ ТРУДОВОЇ ПОЗИЦІЇ У ПРОЦЕСІ ПОЗАУРОЧНОЇ ПРЕДМЕТНО-ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЛВ Кравченко
62005
Dynamic design scheme of suspended seismically safe buildings
T Azizov
Sci. Eur 17, 2017
52017
Детермінанти розвитку ринку страхування життя в Україні
ЛА Чвертко, ІМ Кирилюк
Мукачівський державний університет, 2017
42017
Проблеми та перспективи залучення інвестицій в туристичну сферу
ІМ Кирилюк, ЛА Чвертко
Мукачівський державний університет, 2017
32017
Сутність і чинники формування організаційно-економічного механізму забезпечення якості продукції тваринництва
ІМ Кирилюк
Агросвіт, 51-62, 2017
32017
Стан та тенденції розвитку туризму в Україні
ІМ Кирилюк
32017
Організація екскурсійної діяльності: економічний вектор
ЛА Слатвінська
32017
Шляхи підвищення якості готельних послуг в Україні
ІМ Поворознюк
32016
Очищення сиропу бурякоцукрового виробництва з застосуванням катіонного поліелектроліту та целюлози
НІ Штангеєва, АН Савич, ОМ Молодницька, НА Гусятинська, ...
32011
Технології цукропродуктів і цукрозамінників
АІ Українець, АИ Украинец, НІ Штангеєва, НИ Штангеева, ...
Українець, АІ Технології цукропродуктів і цукрозамінників: навч. посіб./АІ …, 2009
32009
Маркетингове забезпечення готельної індустрії
ІМ Кирилюк
ВПЦ «Візаві», 2017
22017
ENGINEERING METHOD OF CALCULATION STONE ELEMENTS, REINFORCED CONCRETE REINFORCED SIDE PLATES
TN Azizov, AS Miza
BIOLOGICAL SCIENCES 1 (12), 35, 2017
22017
Оплата праці в трансформаційній економіці постсоціалістичних країн
ІМ Поворознюк
22016
Рынок земли в Украине: формирование и развитие
ОГ Чирва, НЮ Коган
Азимут научных исследований: экономика и управление, 2014
22014
Современные тенденции кредитования сельскохозяйственных производителей как путь повышения их конкурентоспособности
НЮ Коган
Азимут научных исследований: экономика и управление, 2013
22013
Психолого-педагогічна основа формування культури безпеки життєдіяльності студентів педагогічного вузу
ЛВ Кравченко
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2011
22011
Оренда землі в системі аграрних відносин України
ІМ Кирилюк
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ …, 2010
22010
Оптимізація технологічних параметрів ферментативного розріджування крохмалю
ОВ Грабовська, НІ Штангеєва, ВО Мірошник
22004
Економіко-математичне моделювання процесу управління матеріальними потоками (на прикладі виробничо-економічної системи харчової промисловості)
МГ Акулов
Акулов Михайло Григорович-К., 1995.—204 с, 1996
21996
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20