Тамара Литньова
Тамара Литньова
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в zu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Періодизація історії розвитку змісту загальної середньої освіти (30-ті рр. ХХ ст.–початок ХХІ ст.)
Т Литньова
Історико-педагогічний альманах 1 (2), 2010
112010
Цільовий компонент навчання іноземних мов у контексті розвитку змісту вітчизняної загальної середньої освіти (30-ті роки ХХ–початок ХХІ століття)
ТВ Литньова
І. Франка, 2009
102009
Розробка цільового компонента навчання іноземної мови в умовах відновлення вітчизняної шкільної освіти в повоєнний період (1946–початок 1950-х років)
ТВ Литньова
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 100-105, 2017
12017
Особливості розвитку цілей навчання іноземної мови у період творення національної загальноосвітньої школи в Україні (друга половина 1980-х–1990-ті роки)
ТВ Литньова
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 98-103, 2015
12015
Напрями розвитку цільового компонента навчання іноземних мов у змісті іншомовної освіти в 30-40-х рр. ХХ ст.
ТВ Литньова
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 166-170, 2007
12007
Компетентнісний підхід до змісту сучасної іншомовної освіти
ТВ Литньова
Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія: зб …, 2006
12006
Цілі навчання іноземних мов у світлі сучасного компетентнісного підходу
ТВ Литньова
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 73-76, 2006
12006
Формування цільового компоненту навчання сучасних іноземних мов у вітчизняній школі періоду 1900-1917 рр.
ТВ Литньова
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 244-247, 2005
12005
До питання про формування іншомовної дискурсивної компетентності студентів
ТВ Литньова
Проблеми і перспективи актуалізації іншомовної комунікативної підготовки …, 2019
2019
Формування стратегічної компетентності студентів у процесі вивчення іноземної мови
ТВ Литньова
«Іншомовна підготовка фахівців у вимірі нових освітніх реалій»: збірник …, 2018
2018
Зміна освітніх парадигм у сучасній іншомовній освіті
ТВ Литньова
Теоретико-методичні засади вивчення англійської мови (партнерство школи і …, 2018
2018
Формування особистості як суб’єкта діалогу культур у сучасній іншомовній освіті
ТВ Литньова
Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст: Матеріали …, 2018
2018
Еволюція цілей іншомовної освіти у вітчизняній загальноосвітній школі в радянський і пострадянський періоди
Т Литньова
Наука і освіта, 2017
2017
Міжкультурна комунікативна компетентність у складі цілей сучасної іншомовної освіти
ТВ Литньова
«Мова і світ: сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі …, 2017
2017
Перегляд цільового компонента навчання іноземної мови в радянській школі в контексті освітньої реформи 1961 року
ТВ Литньова
Inovatívny výskum v oblasti vzdelávania a sociálnej práce: zborník …, 2017
2017
Роль стратегічної компетентності в сучасній іншомовній освіті
ТВ Литньова
«Професійна комунікація: мова і культура»: збірник матеріалів IІІ …, 2016
2016
Парадигма современного иноязычного образования
ТВ Литньова
Языки мира–в мир языков:[Электронный ресурс]: межвуз. сб. науч. статей. Вып …, 2015
2015
Диференціація понять" компетентність" та" компетенції" на сучасному етапі розвитку іншомовної освіти
ТВ Литньова
«Викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: стан …, 2015
2015
Трансформація цілей навчання іноземної мови в Україні в контексті європейських освітніх тенденцій
ТВ Литньова, ОВ Разінкіна
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 93-96, 2012
2012
До питання про тлумачення цілей навчання іноземних мов на сучасному етапі розвитку іншомовної освіти
ТВ Литньова
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 16: Творча особистість …, 2011
2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20