Кафедра міжнародних економічних відносин та фінансів
Кафедра міжнародних економічних відносин та фінансів
ХТЕІ КНТЕУ
Підтверджена електронна адреса в htei.org.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Методика і методологія економічного аналізу: Навч. посіб
ІФ Прокопенко, ВІ Ганін
К.: ЦУЛ, 2008
942008
Банкрутство і санація підприємства: теорія і практика кризового управління
ТС Клебанова, ОМ Бондар, ОВ Мозенков, ОВ Раєвнєва, НА Дубровіна
Х.: ВД «ІНЖЕК, 2003
462003
Основи банківської справи: Навчальний посібник
ІФ Прокопенко, ВІ Ганін, ВВ Соляр, СІ Маслов
К.: Центр навчальної літератури, 348, 2005
432005
Комп’ютеризація економічного аналізу (теорія, практика): навч. посіб.
ІФ Прокопенко, ВІ Ганін, ВВ Москаленко
К.: Центр навчальної літератури, 2005
302005
Курс економічного аналізу:[підручник для студентів вищих навчальних закладів]/Прокопенко ІФ, Ганін ВІ, Петряєва ЗФ; за ред. ІФ Прокопенко
ІФ Прокопенко
Харків: Легас 384, 2004
282004
Курс економічного аналізу:[підручник для студентів вищих навчальних закладів]/Прокопенко ІФ, Ганін ВІ, Петряєва ЗФ; за ред. ІФ Прокопенко
ІФ Прокопенко
Харків: Легас 384, 2004
282004
Методологія соціально-економічного дослідження: навч. посіб.
ВІ Ганін, НВ Ганіна, КД Гурова
К.: Центр учбової літератури, 2008
252008
Людська діяльність: зміст і трансформація структури у сучасному господарському розвитку
ГВ Задорожний, ІВ Колупаєва
Х.: Харківський нац. ун-т ім. ВН Каразіна, 2009
222009
Теоретичні основи бухгалтерського обліку:[навчальний посібник]
ВІ Ганін, ТВ Синиця
К.: Центр учбової літератури, 2008
152008
Формування системи мотивації персоналу підприємства в умовах глобалізації
КД Гурова
Бізнес-інформ.–2010.–205 с, 2010
142010
Экономическая реформа (некоторые аспекты реализации)
КД Гурова
Харьков: Фолио, 2000
122000
Державна регуляторна політика: сутність та принципи формування
ІВ Колупаєва
Проблеми економіки, 99-107, 2013
102013
Особливості диверсифікації ставки податку на прибуток згідно Податкового кодексу України
ІВ Колупаєва
Экономический вестник Донбасса, 2011
102011
Econometric and cluster analysis of potential and regional features of the labour market of Poland
N Dubrovina
Ekonomia. Rynek, Gospodarka, Społeczeństwo 21, 28-44, 2008
92008
Формирование рейтинга инвестиционной привлекательности региона
КД Гурова
Вестник МСУ 2 (5), 3-8, 1999
91999
Систематизація методичних підходів до оцінки фінансової безпеки підприємства
О Антонова
Схід, 2010
82010
Проблеми та перспективи формування місцевих бюджетів в Україні
КО Семенова, ОО Сидоренко
Електронний ресурс]–Режим доступу: http://www. rusnauka. com/8_NMIW_2012 …, 0
8
Государственная финансовая поддержка сельскохозяйственной кооперации: куда смотреть-на Запад или «под ноги»?
АВ Тихонова
Бухучет в сельском хозяйстве, 51-64, 2016
72016
Взаємодія банківського і нефінансового секторів економіки: стимулювання інвестиційної активності
АВ Непран
Фінанси України, 109-121, 2013
72013
Роль кредиту в прискоренні процесів нагромадження капіталу в сільському господарстві
АВ Непран
Економіка АПК, 74-79, 2010
62010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20