Кафедра міжнародних економічних відносин та фінансів
Кафедра міжнародних економічних відносин та фінансів
ХТЕІ КНТЕУ
Підтверджена електронна адреса в htei.org.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Методика і методологія економічного аналізу: Навч. посіб
ІФ Прокопенко, ВІ Ганін
К.: ЦУЛ, 2008
1042008
Банкрутство і санація підприємства: теорія і практика кризового управління
ТС Клебанова, ОМ Бондар, ОВ Мозенков, ОВ Раєвнєва, НА Дубровіна
Х.: ВД «ІНЖЕК, 2003
542003
Основи банківської справи: Навчальний посібник
ІФ Прокопенко, ВІ Ганін, ВВ Соляр, СІ Маслов
К.: Центр навчальної літератури, 348, 2005
532005
Методологія соціально-економічного дослідження:[навч. пос.]
ВІ Ганін, НВ Ганіна, КД Гурова
К.: Центр учбової літератури, 2008
302008
Комп’ютеризація економічного аналізу (теорія, практика): навч. посіб.
ІФ Прокопенко, ВІ Ганін, ВВ Москаленко
К.: Центр навчальної літератури, 2005
302005
Курс економічного аналізу:[підручник для студентів вищих навчальних закладів]/Прокопенко ІФ, Ганін ВІ, Петряєва ЗФ; за ред. ІФ Прокопенко
ІФ Прокопенко
Харків: Легас 384, 2004
292004
Курс економічного аналізу:[підручник для студентів вищих навчальних закладів]/Прокопенко ІФ, Ганін ВІ, Петряєва ЗФ; за ред. ІФ Прокопенко
ІФ Прокопенко
Харків: Легас 384, 2004
292004
Людська діяльність: зміст і трансформація структури у сучасному господарському розвитку
ГВ Задорожний, ІВ Колупаєва
Х.: Харківський нац. ун-т ім. ВН Каразіна, 2009
242009
Теоретичні основи бухгалтерського обліку:[навчальний посібник]
ВІ Ганін
К.: Центр учбової літератури, 2008
162008
Державна регуляторна політика: сутність та принципи формування
ІВ Колупаєва
Проблеми економіки, 99-107, 2013
152013
Формування системи мотивації персоналу підприємства в умовах глобалізації
КД Гурова
Бізнес-інформ.–2010.–205 с, 2010
142010
Экономическая реформа (некоторые аспекты реализации)
КД Гурова
Харьков: Фолио, 2000
122000
Государственная финансовая поддержка сельскохозяйственной кооперации: куда смотреть-на Запад или" под ноги"?
АВ Тихонова
Бухучет в сельском хозяйстве, 51-64, 2016
112016
Систематизація методичних підходів до оцінки фінансової безпеки підприємства
О Антонова
Схід, 2010
102010
Особливості диверсифікації ставки податку на прибуток згідно Податкового кодексу України
ІВ Колупаєва
Экономический вестник Донбасса, 2011
92011
Econometric and cluster analysis of potential and regional features of the labour market of Poland
N Dubrovina
Ekonomia. Rynek, Gospodarka, Społeczeństwo 21, 28-44, 2008
92008
Формирование рейтинга инвестиционной привлекательности региона
КД Гурова
Вестник МСУ 2 (5), 3-8, 1999
91999
Ресурси ринку капіталу в системі інвестиційного фінансування реального сектору економіки України
АВ Непран
Фінанси України, 99-109, 2012
82012
Проблеми та перспективи формування місцевих бюджетів в Україні
КО Семенова, ОО Сидоренко
Електронний ресурс]–Режим доступу: http://www. rusnauka. com/8_NMIW_2012 …, 0
8
Державний борг України: механізм управління та обслуговування
ОЛ Шелест
Економіка і суспільство.–Мукачівський державний університет, 710-715, 2017
72017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20