Артур Володимирович Міщенко, Артур Владимирович Мищенко, AV Mishchenko
Артур Володимирович Міщенко, Артур Владимирович Мищенко, AV Mishchenko
Українська медична стоматологічна академія, Ukrainian Medical Stomatological Academy
Verified email at umsa.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Механізми порушення окисних процесів у тканинах при надлишковому утворенні оксиду азоту з екзогенних попередників/Костенко ВО, Костенко АГ, Денисенко СВ [та ін.]
ВО Костенко, АГ Костенко, СВ Денисенко, ОП Оренчук, ОВ Щіров, ЛЮ Глєбова ...
Клін. та експ. патол 3 (2), 202-204, 2004
232004
Генерация свободных радикалов и процессы пероксидного окисления липидов в слизистой оболочке желудка крыс в условиях сочетанной нитратной и фторидной интоксикации
ОЕ Акимов, АВ Мищенко, ВА Костенко
Наука о жизни и здоровье, 2016
142016
Механизм повреждения клетки при фтористой интоксикации
АВ Мищенко, АВ Міщенко
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна …, 1999
141999
Енергетичний метаболізм тонкого кишечнику при гострій інтоксикації фторидом натрію і застосуванні гіпербаричної оксигенації
АВ Міщенко
Національна Академія Наук України, Інститут фізіології ім. ОО Богомольця, 2001
122001
Влияние суспензии нанодисперсного кремнезема на функционирование цикла оксида азота в слизистой оболочке желудка крыс при сочетанной нитратной и фторидной интоксикации
ОЕ Акимов, АВ Мищенко, ВА Костенко
9*2017
Вплив гострої фтористої інтоксикації на зміну активності антиоксидантного захисту і процесів перекисного окислення ліпідів у тканинах тонкого кишківника білих щурів
АВ Міщенко, АГ Костенко
Вінницький державний медичний університет, 2000
92000
Влияние гипербарической оксигенации на выживаемость белых крыс при эксперементальной острой фтористой интоксикации
АВ Мищенко, АВ Міщенко
91997
Зміна активності антиоксидантного захисту і процесів перекисного окислення ліпідів у тканинах тонкого кишечнику і печінці при фтористій інтоксикації та радіації
АГ Костенко, АВ Міщенко
Одеський національний медичний університет, 2000
82000
Современные теории возникновения рака шейки матки
ИИ Сидоренко, АВ Мищенко
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2007
52007
Роль окислительного метаболизма в патогенезе раневого процесса
ВА Костенко, НВ Крышталь, АВ Мищенко, ЕП Оренчук, АВ Щиров, ...
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2003
52003
МОЛЕКУЛЯРНІ МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ ФТОРИДІВ НА ОРГАНІЗМ ССАВЦІВ
ВО Костенко, ОЄ Акімов, ІО Ковальова, АВ Міщенко, ЮД Френкель
ВІСНИК ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» 18 (Том 18, Випуск …, 2018
42018
Пошук методів покращення підготовки студентів стоматологічного факультету до написання ліцензійного іспиту «Крок-1»
ОД Лисаченко, ВІ Шепітько, АВ Міщенко
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2012
42012
Зміни вмісту аденіннуклеотидів у тканинах тонкого кишечнику та печінки білих щурів при фтористій інтоксикації та впливу іонізуючої радіації
АВ Міщенко, АГ Костенко, ЛЮ Глебова, АВ Мищенко, АГ Костенко, ...
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна …, 2001
42001
Influence of combined nitrate and fluoride intoxication on connective tissue disorders in rats gastric mucosa
OY Akimov, AV Mischenko, VO Kostenko
Archives of the Balkan Medical Union 54 (3), 11-15, 2019
32019
Антигипоксанты метаболического действия-перспективные средства коррекции окислительных и репаративных процессов в тканях
ВА Костенко, ЛЮ Глебова, НН Мельник, ВЛ Филатова, АВ Мищенко, ...
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна …, 2003
32003
Изменение процессов тканевого дыхания и окислительного фосфорилирования в тканях тонкого кишечника и печени белых крыс при фтористой интоксикации
АВ Мищенко, АГ Костенко
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна …, 2000
32000
Изменение содержания макроэргов в тканях тонкого кишечника белых крыс в ранний период острой фтористой интоксикации
АВ Мищенко, АГ Костенко, АВ Міщенко, АГ Костенко
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна …, 1999
31999
Зміни процесів пероксидного окиснення ліпідів в тканинах тонкої кишки за умов її гострої непрохідності, залежні від функціонування NO-синтаз
АА Левков, ВО Костенко, АВ Міщенко, ПО Москаленко
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2011
22011
Влив препарату «Кріохор» на рівень молекул середньої маси в умовах експериментальної опікової хвороби
ЛГ Нетюхайло, МЮ Бабаніна, АВ Міщенко, ЛГ Нетюхайло, ...
Тернопільска державна медична академія ім. ІЯ Горбачевського, 2004
22004
Вплив поєднаної хронічної дії підвищених доз натрію фториду та іонізувального опромінення на антиоксидантний статус та енергетичний обмін у печінці тварин
АГ Костенко, АВ Міщенко
Інститут медичної радіології ім. СП Григор’єва, 2001
22001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20