Ігор Чугунов
Ігор Чугунов
Київський національний торговельно-економічний університет, завідувач кафедри фінансів
Verified email at knteu.kiev.ua - Homepage
TitleCited byYear
Бюджетна політика у системі державного регулювання економіки
ІЯ Чугунов, ЛВ Лисяк
НДФІ АФУ Міністерство фінансів України, 2010
244*2010
Бюджетний механізм регулювання економічного розвитку
ІЯ Чугунов
К.: НІОС 488, 2003
193*2003
Фінанси України: інституційні перетворення та напрямки розвитку
ІЯ Чугунов
К.: ДННУ АФУ, 2009
150*2009
Теоретичні основи системи бюджетного регулювання
ІЯ Чугунов
НДФІ, 2005
143*2005
Розвиток програмно-цільового методу планування бюджету
ІЯ Чугунов, ІВ Запатріна
Фінанси України, 3-14, 2008
1222008
Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований
Чугунов, Г ін.
Форт, 2008
114*2008
Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України
Чугунов, Я ін.
К.: НДФІ 1, 155-175, 2004
103*2004
Бюджетно-податкова політика в умовах інституційних перетворень
ІЯ Чугунов, В Макогон
Вісник КНТЕУ, 79-91, 2014
79*2014
Догострокова бюджетна стратегія у системі економічної циклічності
ІЯ Чугунов
Вісник КНТЕУ, 2014
77*2014
Про внутрішнє і зовнішнє становище України
МТ Степико, та ін. (співавтор) І.Я. Чугунов
70*2005
Державний внутрішній фінансовий контроль: стратегія розвитку
ІЯ Чугунов, ВМ Федосов
Фінанси України, 3-12, 2009
68*2009
Інституційна архітектоніка бюджетної системи
ІЯ Чугунов
Фінанси України, 3-10, 2008
66*2008
Теоретичні засади розвитку бюджетних відносин
І Чугунов
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 13-22, 2011
62*2011
Державне фінансове регулювання економічних перетворень
ІЯ Чугунов, АВ Павелко, ТВ Канєва
Київ.нац.торг.-екон.ун-т, 2015
55*2015
Бюджетна система в інституційному середовищі суспільства
ІЯ Чугунов, ЛВ Лисяк
Фінанси України, 3-11, 2009
54*2009
Інституційна архітектоніка бюджетної системи у механізмі регулювання економічного розвитку
ІЯ Чугунов, ( співавтор)
Інституційна архітектоніка та механізми економічного розвитку .Х.: ХНУ, 128-133, 2005
53*2005
Теоретико-методологічні засади удосконалення програмно-цільового методу планування видатків бюджету
ІЯ Чугунов, ОА Самошкіна
Фінанси України, 37-44, 2004
522004
Бюджетна політика як складова соціально-економічного розвитку країни
А Мярковський, І Чугунов
Вісник КНТЕУ, 5-15, 2010
51*2010
Бюджетна складова суспільного розвитку
ІЯ Чугунов, АА Максюта
Вісник КНТЕУ, 45-54, 2012
50*2012
Бюджетна політика в умовах економічних перетворень
Чугунов, І.Я., ВД Макогон
Економічний часопис-XXI, 66 – 69, 2016
49*2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20