Ганна Чміль; Чміль, Ганна Павлівна
Ганна Чміль; Чміль, Ганна Павлівна
Київський національний університет культури і мистецтв, факультет кіно і телебачення
Підтверджена електронна адреса в knukim.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Социальная работа с молодежью
И Зверева, Г Лактионова, А Чмиль
УкрНДІ проблем молоді, 1994
161994
Візуалізація реального в сучасному культурному просторі: монографія
ГП Чміль, НС Корабльова
Instytut kulʹturolohiï NMU, 2013
152013
Екранна культура: плюральність проявів
ГП Чміль
Харків: Крук, 2003
152003
Нова культурна реальність як соціодинамічний процес людинотворення через ролі: монографія
ЮП Богуцький, НС Корабльова, ГП Чміль
Instytut kulʹturolohiï NAM Ukraïny, 2013
112013
Авторське кіно Кіри Муратової
Г Чміль
Мистецтвознавство України: зб. ст.–К.: СПД Кравчук ВК, 341-349, 2003
82003
Обліково-аналітичне забезпечення управління капіталом підприємств торгівлі: теорія та практика. Монографія
ЛМ Янчева, НБ Кащена, ГЛ Чміль
Харків: ХДУХТ, 2016
62016
Концептуальні засади державної культурної політики на перехідному етапі розвитку України
В Тертичка, ГП Чміль
Культурна політика України у контексті світових трансформаційних процесів …, 2001
5*2001
Theoretical aspects of performance assessment of company capital management
VV Sopko, NB Kashena, HL Chmil
Financial and credit activity: problems of theory and practice 2 (25), 350-356, 2018
42018
Обліково-фінансове забезпечення сталого розвитку аграрного сектору економіки України на інноваційній основі: колективна монографія/за заг. ред.. ГЄ Павлової та ІП Приходька
ДВ Воловик
Дніпропетровськ: Герда, 510-523, 2015
42015
Економічна природа та зміст категорії капітал
НБ Кащена, ГЛ Чміль
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 144-151, 2011
42011
Комплексна оцінка ефективності комерційної діяльності підприємств роздрібної торгівлі
ГЛ Чміль
ВЧЕНІ ЗАПИСКИ, 2018117, 2018
32018
Владна” рольова реальність і кіно як дисциплінарний дискурс влади
Г Чміль
Культурологічна думка, 33-37, 2013
32013
До проблеми кодів та іконографії національного кіно
Г Чміль
Сучасні проблеми художньої освіти в Україні, 116-131, 2012
32012
Дзеркальна реальність і смак симулякру в постмодерних концептуалізаціях
Г Чміль
Мистецтвознавство України: збірник наукових праць/редкол.: А. Чебікін …, 2006
32006
Капітал підприємства та чинники зміни його оборотності
ГЛ Чміль
Економіка. Управління. Інновації, 2014
22014
Власний капітал підприємства: методологічні аспекти обліку
ГЛ Чміль
Торгівля, комерція, підприємництво, 152-158, 2014
22014
Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки
АВ Чебикін, ІД Безгін, ГІ Веселовська, МО Гринишина, ММ Дьомін, ...
22008
Методичні аспекти обліку облігацій власної емісії
ГЛ Чміль
Полтава: ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі, 275-278, 2014
12014
ТРАНСФОРМАЦІЯ БУТТЄВОГО СВІТУ ЛЮДИНИ ВІРТУАЛІЗАЦІЄЮ РЕАЛЬНОСТІ
ГП Чміль
РОЗДІЛ 1 САМООРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ КУЛЬТУРОТВОРЕННЯ: ІСТОРИЧНІ ТА СМИСЛОВІ …, 2014
12014
Візуалізація мови та семіотика екрану
Г Чміль
Культурологічна думка, 30-41, 2012
12012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20