Олександр Назарович Ярмиш; O. N. Yarmysh
Олександр Назарович Ярмиш; O. N. Yarmysh
Міжнародна асоціація істориків права
Подтвержден адрес электронной почты в домене bigmir.net
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Державне будiвництво та мiсцеве самоврядування в Українi: Пiдручник
ОН Ярмиш, ВО Серьогiн
Х.: Видавництво Харкiвського нацiонального унiверситету внутрiшнiх справ, 2002
305*2002
Вищий заклад освіти МВС України: Науково-практичний посібник
МІ Ануфрієв, ОМ Бандурка, ОН Ярмиш
Харків: Ун-т внутр. справ, 357, 1999
138*1999
Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: підручник
ВС Журавський, ВО Серьогін, ОН Ярмиш
К.: Ін Юре 200, 672, 2003
121*2003
Каральний апарат самодержавства в Україні в кінці ХІХ–на початку ХХ ст
ОН Ярмиш
Х.: Консум, 2001
90*2001
История полиции дореволюционной России
КГ Федоров, АН Ярмыш
Ростов н/Д, 1976
67*1976
Наблюдать неотступно… Административно-полицейский аппарат царизма и органы политического сыска в Украине в конце ХІХ–начале ХХ веков
АН Ярмыш
К.: Юринформ, 1992
65*1992
Судова влада в Україні: історичні витоки, закономірності, особливості розвитку / за ред. ІБ Усенка
ІБ Усенко, ОН Ярмиш, ТІ Бондарук, та інші
К.: Наук. думка, 2014
46*2014
Україна у добу “раннього” тоталітаризму (20-ті роки ХХ ст.): Монографія
ВА Греченко, ОН Ярмиш
Харків: Вид-во НУВС, 102-103, 2001
41*2001
Історія міста Харкова XX століття
ОН Ярмиш, СІ Посохов, АІ Епштейн
Х.: Фоліо: Золоті сторінки, 2004
39*2004
Взаємодія міліції та громадськості в Україні. Навч. посібник
КП ОВ, ЗБА Дж., ОН Ярмиша, ОМ Передмова Бандурки
Харків: Вид-во Націон. Ун-ту внутр. справ, 2001
37*2001
Конституционное право Украины: учебное пособие
ЛП Гарчева, АН Ярмыш
Симферополь: Доля, 2000
372000
Губернаторы и генерал-губернаторы
СИ Посохов, АН Ярмыш
Харьков: Акта, 1996
36*1996
Правова політика України: стан, проблеми концептуалізації та підвищення ефективності
ОМ Руднєва, ОН Ярмиш
Правова політика України: концептуальні засади та механізми формування, 6-26, 2013
342013
Карательный аппарат самодержавия на Украине: Дисс. докт. юрид. наук
АН Ярмыш
А. Ярмыш, 1991
29*1991
Історія державності України експеримент. підруч./ за заг. ред. ОМ Бандурки, ОН Ярмиша
ОАГ ВА Греченко, ОН Ярмиш
Х.: ТОВ «Одіссей, 2004
28*2004
Судові органи царської Росії в період імперіалізму (1900-1917 рр.)
ОН Ярмиш
Ярмиш ОН–К.: НМК ВО, 1991
27*1991
Спеціалізовані антикорупційні інституції: світовий досвід та національна модель
О Ярмиш, Р Мельник
Науковий часопис Національної академії прокуратури України, 144-155, 2015
252015
Моніторинговий кримінологічний аналіз злочинності в Україні,моногр.
ЄМ Блажівський, ІМ Козьяков, ОО Книженко, ОМ Литвак, ОН Ярмиш, ...
К.: Національна академія прокуратури України, 2014
17*2014
Поліція в Україні: історико-правове дослідження (початок XVIII ст.–1917 р.)
ОМ Бандурка, ВВ Греченко, ОН Ярмиш
Х.: Золотая миля, 2012
16*2012
Актуальні проблеми історико-правових досліджень в Україні
О Ярмиш
Вісник Академії правових наук України 36, 162, 2003
152003
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20