Українська біографістика
Українська біографістика
Інститут біографічних досліджень НБУВ
Verified email at nbuv.gov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Вивчення мемуарів як історичного та біографічного джерела: до історіографії проблеми
НІ Любовець
Українська біографістика, 66-104, 2010
202010
Світоглядні засади розвитку української біографістики та формування національних ресурсів біографічної інформації ХХІ століття
ВІ Попик
Українська біографістика, 8-40, 2008
172008
Джерельна база біографічних досліджень: загальне і особливе
СМ Ляшко
Українська біографістика, 27-50, 2011
132011
Просопографічний портрет особистості у контексті сучасних завдань біографічних та історичних досліджень
ІВ Старовойтенко
Українська біографістика, 50-66, 2008
122008
Критерії добору імен діячів неукраїнського походження до Українського біографічного словника
ВІ Попик, НП Романова
Українська біографістика, 18-34, 1999
101999
Українська бібліотечна біографіка ХХ–поч. ХХІ ст.: етапи й тенденції розвитку
ТІ Ківшар
Українська біографістика, 98-148, 2011
82011
Проблеми розвитку біографічних досліджень та формування вітчизняних біобібліографічних інформаційних ресурсів
ВІ Попик
Українська біографістика, 15-27, 2005
82005
Державна науково-педагогічна бібліотека України імені ВО Сухомлинського як інтегратор і поширювач педагогічного біографічного знання
ЛД Березівська
Українська біографістика, 283-295, 2015
7*2015
Біографістика та дослідження українсько-російських історичних і культурних взаємозв’язків
ВІ Попик
Українська біографістика, 7-49, 2009
62009
Проблеми відображення в Українському біографічному словнику історичних і культурних зв’язків України з народами Європи та персоналій діячів неукраїнського походження
ВІ Попик
Українська біографістика, 18-29, 1996
61996
Досвід першого десятиліття діяльності Інституту біографічних досліджень НБУВ на тлі розвитку сучасної біографістики
ВІ Попик
Українська біографістика, 7-26, 2011
52011
Біографічна інформація у виданнях для дітей у контексті сучасних завдань біографістики
НП Марченко
Українська біографістика, 105-144, 2010
52010
Мемуари як складова електронних ресурсів бібліотек: світовий досвід та перспективи створення вітчизняного електронного ресурсу Українська мемуаристика
НІ Любовець
Українська біографістика, 417-430, 2013
42013
Ресурси біографічної інформації: традиційні уявлення та новітні тенденції розвитку
ВІ Попик
Українська біографістика, 7-24, 2012
42012
Керівничий постійної комісії для складання біографічного словника діячів України ММ Могилянський: досвід просопографічного дослідження
СМ Ляшко
Українська біографістика, 136-179, 2010
42010
Російські книжкові та електронні енциклопедії, біографічні словники та довідники як джерело формування українських біографічних науково-інформаційних ресурсів
ВІ Попик
Українська біографістика, 7-39, 2010
42010
Літературна біобібліографія як джерело збереження і передачі персоно логічної інформації
ДВ Устиновський
Українська біографістика, 287-301, 2005
42005
Біографічний словник–національний пріоритет
ЯД Ісаєвич
Українська біографістика, 7-9, 1996
41996
Новітня історіографія вітчизняної мемуаристики: до проблеми термінології та класифікації
НІ Любовець
Українська біографістика, 28-50, 2016
32016
Постійна комісія УАН–ВУАН для складання біографічного словника діячів України: персонологічний вимір
СМ Ляшко
Українська біографістика, 42-81, 2015
32015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20