Кивлюк Ольга Петрівна/ Kyvliuk Olga
TitleCited byYear
Globalization and Informatization of education in the subject field of the philosophy of education
OP Kyvliuk
Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy …, 2014
362014
Modelling of information processes in the context of the information society
OP Kyvliuk
Gìleâ 80, 222-226, 2014
292014
Theoretical insights into expression of leadership competencies in the process of management
SA Andriukaitiene Regina, Voronkova Valentyna, Kyvliuk,Olga, Maksimenyuk Marina
Probllems and perspectives in management, 220-226, 2017
27*2017
Глобалізація та інформатизація освіти в предметному полі філософії освіти
ОП Кивлюк
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 192-200, 2014
262014
Philosophical Reflection SmartSociety as a New Model of the Information Society and its Impact on the Education of the 21st Century
VVO Kyvliuk ....
Future Human Image, 7, 154-162, 2017
202017
Формування елементів компютерної грамотності молодших школярів
ОП Кивлюк
НАПН України, 2007
202007
Аналіз наукових досліджень з проблематики пропедевтики інформатики в початковій школі
О Кивлюк
Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, 69-72, 2006
192006
Освітня культура інформаційного суспільства в контексті глобалізаційної реальності
ОП Кивлюк
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 225-232, 2016
172016
Використання інформаційно-комунікаційних технологій в системі навчальних дисциплін початкової школи
ОП Кивлюк
Початкова школа, 69-72, 2006
17*2006
Філософія освіти: Навчальний посібник
ВП Андрущенко, ОМ Бегаль, ВІ Бобрицька, ВМ Вашкевич, ...
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2018
162018
Інформаційна педагогіка: філософія, теорія, практика
О Кивлюк
монографія, 336 с., 2011
16*2011
Моделювання інформаційних процесів в контексті інформатизації суспільства
ОП Кивлюк
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»/Випуск 80, 222-226, 2014
152014
Концептуализация smartобщества и smart-технологий в контексте развития современной цивилизации
P Aндрюкайтене, В Воронкова, О Кивлюк, Т Романенко, И Рижова
Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos, 11-12, 2017
142017
Використання комп'ютера на уроках математики в початковій школі
ОП Кивлюк
Ком'пютер у школі та сім'ї, 32-33, 2000
132000
Деякі психолого-педагогічні питання вивчення інформатики в молодших класах
ОП Кивлюк
Комп’ютер у школі та сім’ї, 38-41, 2000
132000
Можливості пропедевтики основ інформатики в початковій школі
ОП Кивлюк
Комп’ютер в школі та сім’ї, 33-34, 2001
122001
Academic mobility as “brain drain” phenomenon of modern higher education
O Kyvliuk, D Svyrydenko
Studia Warmińskie, 361-371, 2017
112017
Education kul′ utra information society in the context of the reality of globalìzacìjnoï
OP Kyvliuk
Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy:[GS Sciences …, 2016
102016
Становление и развитие smart-общества как высокоразумного, высокотехнологического, высокоинтеллектуального
Р Андрюкайтене, ВГ Воронкова, ОП Кивлюк, ВО Нікітенко
ЗДІА, 2017
92017
Становлення інформаційної педагогіки в умовах глобалізації: філософський аналіз
ОП Кивлюк
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2013
92013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20