Кивлюк Ольга Петрівна/ Kyvliuk Olga
Title
Cited by
Cited by
Year
Глобалізація та інформатизація освіти в предметному полі філософії освіти
ОП Кивлюк
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 192-200, 2014
512014
Філософія освіти
Т Андрущенко, ВП Бех, ЮВ Бех, М Бойченко, Н Бойченко, В Гайденко, ...
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2009
402009
Globalization and Informatization of education in the subject field of the philosophy of education
OP Kyvliuk
Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy. Zaporozhie …, 2014
392014
Theoretical insights into expression of leadership competencies in the process of management
SA Andriukaitiene Regina, Voronkova Valentyna, Kyvliuk,Olga, Maksimenyuk Marina
Probllems and perspectives in management, 220-226, 2017
35*2017
Philosophical Reflection SmartSociety as a New Model of the Information Society and its Impact on the Education of the 21st Century
VVO Kyvliuk ....
Future Human Image, 7, 154-162, 2017
322017
Academic mobility as “brain drain” phenomenon of modern higher education
O Kyvliuk, D Svyrydenko
Studia Warmińskie, 361-371, 2017
282017
Становление и развитие smart-общества как высокоразумного, высокотехнологического, высокоинтеллектуального
А Регина, ВГ Воронкова, ОП Кивлюк, ВА Никитенко
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 17-25, 2017
282017
Освітня культура інформаційного суспільства в контексті глобалізаційної реальності
ОП Кивлюк, ОП Кивлюк
ЗДІА, 2016
282016
Аналіз наукових досліджень з проблематики пропедевтики інформатики в початковій школі
О Кивлюк
Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, 69-72, 2006
282006
Концептуализация smart-общества и smart-технологий в контексте развития современной цивилизации
Р Андрюкайтене, В Воронкова, О Кивлюк, Т Романенко, І Рижова
Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos, 11-12, 2017
272017
Modelling of information processes in the context of the information society
OP Kyvliuk
Gìleâ, 2014
262014
Формування елементів компютерної грамотності молодших школярів
ОП Кивлюк
НАПН України, 2007
262007
Використання інформаційно-комунікаційних технологій в системі навчальних дисциплін початкової школи
ОП Кивлюк
Початкова школа, 69-72, 2006
25*2006
Інформаційна педагогіка: філософія, теорія, практика
О Кивлюк
монографія, 336 с., 2011
24*2011
Моделювання інформаційних процесів в контексті інформатизації суспільства
ОП Кивлюк
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»/Випуск 80, 222-226, 2014
212014
Деякі психолого-педагогічні питання вивчення інформатики в молодших класах
ОП Кивлюк
Комп’ютер у школі та сім’ї, 38-41, 2000
212000
Використання комп'ютера на уроках математики в початковій школі
ОП Кивлюк
Ком'пютер у школі та сім'ї, 32-33, 2000
192000
Educational management as education diplomacy: strategies for Ukraine
O Kyvliuk, O Polishchuk, D Svyrydenko, O Yatsenko
Науковий вісник Національного гірничого університету, 139–144-139–144, 2018
182018
Можливості пропедевтики основ інформатики в початковій школі
ОП Кивлюк
Комп’ютер в школі та сім’ї, 33-34, 2001
182001
Individual at the educational space of smart society
V Voronkova, O Kyvliuk
Interdisciplinary studies of complex system 10, 11, 2017
162017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20