Підписатись
Кивлюк Ольга Петрівна/ Kyvliuk Olga
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Philosophical Reflection SmartSociety as a New Model of the Information Society and its Impact on the Education of the 21st Century
VVO Kyvliuk ....
Future Human Image, 7, 154-162, 2017
502017
Глобалізація та інформатизація освіти в предметному полі філософії освіти
ОП Кивлюк
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 192-200, 2014
502014
Theoretical insights into expression of leadership competencies in the process of management
SA Andriukaitiene Regina, Voronkova Valentyna, Kyvliuk,Olga, Maksimenyuk Marina
Probllems and perspectives in management, 220-226, 2017
41*2017
Становление и развитие smart-общества как высокоразумного, высокотехнологического, высокоинтеллектуального
А Регина, ВГ Воронкова, ОП Кивлюк, ВА Никитенко
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 17-25, 2017
342017
Globalization and Informatization of education in the subject field of the philosophy of education
OP Kyvliuk
Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy. Zaporozhie …, 2014
342014
Концептуализация smart-общества и smart-технологий в контексте развития современной цивилизации
ВВ Андрюкайтене P, О Кивлюк, Т Романенко, И Рижова
Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos Taptautinė mokslinė-praktinė …, 2017
332017
Academic mobility as “brain drain” phenomenon of modern higher education
O Kyvliuk, D Svyrydenko
Studia Warmińskie, 361-371, 2017
322017
Освітня культура інформаційного суспільства в контексті глобалізаційної реальності
ОП Кивлюк
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 225-232, 2016
322016
Філософія освіти: Навчальний посібник
ВП Андрущенко, ВТ Акопян, ВІ Бобрицька, ВМ Вашкевич, ...
Нац. пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 2021
302021
Інформаційна педагогіка: філософія, теорія, практика
О Кивлюк
монографія, 336 с., 2011
29*2011
Аналіз наукових досліджень з проблематики пропедевтики інформатики в початковій школі
О Кивлюк
Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, 69-72, 2006
292006
Людина у освітньому просторі smart-суспільства
В Воронкова, О Кивлюк
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2017
26*2017
Educational management as education diplomacy: strategies for Ukraine
O Kyvliuk, O Polishchuk, D Svyrydenko, O Yatsenko
Науковий вісник Національного гірничого університету, 139–144-139–144, 2018
252018
Modelling of information processes in the context of the information society
OP Kyvliuk
Gìleâ, 2014
242014
Деякі психолого-педагогічні питання вивчення інформатики в молодших класах
ОП Кивлюк
Комп’ютер у школі та сім’ї, 38-41, 2000
242000
Філософія освіти
Т Андрущенко, ВП Бех, ЮВ Бех, М Бойченко, Н Бойченко, В Гайденко, ...
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2009
232009
Формування елементів компютерної грамотності молодших школярів
ОП Кивлюк
НАПН України, 2007
232007
Lyudyna v osvitniomu prostori smart-suspilstva [Man in the educational space of smart-society]
V Voronkova, O Kivlyuk
Interdisciplinary studies of complex systems, 10-11, 2017
222017
Моделювання інформаційних процесів в контексті інформатизації суспільства
ОП Кивлюк
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»/Випуск 80, 222-226, 2014
222014
Можливості пропедевтики основ інформатики в початковій школі
ОП Кивлюк
Комп’ютер в школі та сім’ї, 33-34, 2001
192001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20