Подписаться
Каспійцева Вікторія Юріївна; Каспийцева Виктория Юрьевна; Kaspijcteva V. Yu.; Kaspiitseva
Каспійцева Вікторія Юріївна; Каспийцева Виктория Юрьевна; Kaspijcteva V. Yu.; Kaspiitseva
ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", ГВУЗ "Приднепровская
Подтвержден адрес электронной почты в домене mail.pgasa.dp.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Антропогенные проблемы экологии
АИ Кораблева, АГ Шапарь, ЛВ Гербильский, СЗ Полищук
Днепропетровск: Промінь, 1997
181997
Оцінка і прогноз якості атмосферного повітря на регіональному рівні
ВЮ Каспійцева
Київський національний університет будівництва і архітектури, 2017
3*2017
Оцінка та прогноз якості атмосферного повітря на регіональному рівні
SZ Polischuk, VY Kaspijcteva
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 65-71, 2016
3*2016
Визуализация полей показателей экологического состояния атмосферного воздуха на региональном уровне
СЗ Полищук, ВЮ Каспийцева
Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия: Энергетика, экология …, 2016
2*2016
Оценка защищенности территорий от атмосферных загрязнений при планировании и застройке
ВЮ Каспийцева
Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия: Энергетика, экология …, 2014
22014
Исследование влияния теплопроводных включений на параметры микроклимата помещений при отключении системы отопления
ИЛ Ветвицкий, ВЮ Каспийцева, ИА Колесник, АА Шевченко
Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия: Энергетика, экология …, 2013
22013
Оценка рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосфере промышленного региона
ВЮ Каспийцева
Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. науч. тр, 189-193, 2011
22011
Подсистема моделей экологического мониторинга для оценки состояния атмосферного воздуха
СЗ Полищук, ВЮ Каспийцева
Наука и прогресс транспорта. Вестник Днепропетровского национального …, 2017
12017
К вопросу визуализации полей показателей экологического состояния атмосферного воздуха на региональном уровне
СЗ Полищук, ВЮ Каспийцева
Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. тр., С.104–108, 2016
1*2016
Транскордонне перенесення забруднювачів і природна захищеність атмосфери
ВЮ Каспійцева, ЄГ Кушнір, СЗ Поліщук
Науковий вісник НЛТУ України 26 (8), 2016
12016
Прогноз распространения загрязнений в атмосфере от мощных точечных источников
СЗ Полищук, ВЮ Каспийцева
Збірник наукових праць Національного гірничого університету, 218-223, 2015
12015
Оценка проникновения вредных веществ от автотранспорта с приточным воздухом в помещение
СЗ Полищук, ИЛ Ветвицкий, АИ Кораблёва, ВЮ Каспийцева, ...
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 2009
12009
До питання визначення фонового забруднення атмосферного повітря
КІО Бойко А.О. гр..ЕКО-19п к.т.н., доцент Полторацька В.М., к.т.н., доцент ...
Еко Форум – 2020 : збірка тез доповідей ІV спеціалізованого міжнародного …, 2020
2020
Використання нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії для систем життєзабезбечення
ВЮ Каспійцева, ВМ Полторацька, А Вербич, Н Погребняк
Матеріали II наук.-практ. конференції студентів ДВНЗ «Придніпровська …, 2020
2020
Альтернативні джерела енергії для умов аграрно-промислового комплексу
ВЮ Каспійцева, А Вербич, СВ Гаврилюк
Матеріали XVI Міжвузівської студентської наук.-практ. конф. «Безпека …, 2020
2020
Розрахунок процесу очищення стічних вод на базі експрес моделі
ВА Козачина, ОВ Громова, ОЮ Гунько, ВЮ Каспійцева, МВ Чирва
Збірник наукових праць НГУ, С. 115-122, 2020
2020
Оцінка і прогноз якості атмосферного повітря на регіональному рівні
ВЮ Каспійцева, СЗ Поліщук, ІО Колесник
Дніпро : Вид-во ДВНЗ «ПДАБА», 2020
2020
До питання оцінки гарантованої якості атмосферного повітря
ВЮ Каспійцева, СЗ Поліщук, ВВ Фалько, АВ Поліщук
Збірник доповідей міжнар. наукового симпозіуму «Тиждень еколога – 2019», С.42-43, 2019
2019
Повышение энергоэффективности систем микроклимата
ММ Ляховецька-Токарева, ВЮ Каспійцева, ЄЛ Юрченко, ОО Коваль
RS Global Sp. z O.O.- Варшава, С. 24-26, 2019
2019
Енергетика, екологія, комп’ютерні технології, безпека життєдіяльності в будівництві: колективна монографія
МВ Під загальною редакцією д.т.н., проф.. Савицького
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20