Подписаться
Марія Бугаєва
Марія Бугаєва
ЦНТУ, КНТУ, CUNTU. Факультет економіки та менеджменту, кафедра економіки та підприємництва
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Визначення трудового потенціалу в контексті сучасних світових економічних трансформацій
ВН Рубан, МВ Пустовит
Экономика и управление, 78-83, 2009
132009
Соціально-економічні перешкоди на шляху підвищення якості трудоресурсного забезпечення регіону
МВ Семикіна, МВ, Пустовіт
БІЗНЕСІНФОРМ, 2012
62012
Трудоресурсне забезпечення регіонів: вибір пріоритетів розвитку
МВ Семикіна, МВ Пустовіт
КНЕУ, 2012
62012
Трансформації зайнятості як фактор зміни мотиваційних моделей поведінки на ринку праці
МВ Семикіна, НА Іщенко, МВ Бугайова
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2015
52015
Інноваційний розвиток підприємства
МВ Бугайова
42014
Розвиток підприємств готельно-ресторанного і туристичного бізнесу в контексті формування прогресивної корпоративної культури
МВ Семикіна, СР Пасєка, МВ Бугаєва, МВ Семикина, СР Пасека, ...
ЦНТУ, 2018
32018
Досвід формування та розвитку кластерів у постсоціалістичних країнах у контексті національної безпеки України
АА Орлова, МВ Бугаєва
32017
Гендерні аспекти зайнятості в Україні
МВ Семикіна, МВ Бугаєва, НВ Гончарова
КНТУ, 2016
32016
Трудоресурсне забезпечення регіону : діагностика стану, напрями розвитку [монографія]
МВ Пустовіт
Кіровоград : «Імекс-ЛТД», 2013
32013
Удосконалення інфраструктури трудоресурсного забезпечення регіону
МВ Пустовіт
Экономика и управление. Научно-практ. журнал: НАПКС.—Симферополь: РИО НАПКС …, 2012
32012
Трудовий потенціал: еволюція наукових уявлень
МВ Пустовіт
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія …, 2010
32010
Розвиток та реалізація інноваційної компоненти людського капіталу на основі вдосконалення мотиваційного механізму у сфері праці
МВ Семикіна, ЛД Запірченко, АВ Семикіна, МВ Бугаєва, МВ Семикина, ...
ЦНТУ, 2020
22020
Теоретичні основи мотивації професійного розвитку персоналу підприємств
МВ Бугайова, СВ Дудко
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2016
22016
Економіка та організація торговельних підприємств. Практикум
МВ Семикіна, ЛД Запірченко, СС Матієнко, МВ Бугаєва, ВО Кабай, ...
Лисенко ВФ, 2020
12020
Законодавче забезпечення розвитку інноваційно-інтегрованих структур як складова національної безпеки держави в умовах соціально-економічної нестабільності
МВ Бугаєва, АА Орлова
12017
Багатофакторна модель коригування трудоресурсного забезпечення в цілях соціально-економічного розвитку регіону
МВ Бугайова
Міжнародний науковий журнал Науковий огляд 3 (2), 2014
12014
Забезпечення конкурентоспроможності трудового потенціалу підприємства
МВ Пустовіт
ЧДТУ, 2009
12009
Вплив інтернаціоналізації людських ресурсів країни на конкурентоспроможність вітчизняного трудового потенціалу
МВ Пустовіт
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2009
12009
Кваліфікаційна робота. Економіка підприємства. Магістри
ІВ Журило, МВ Семикіна, ВВ Зайченко, МВ Бугаєва
ЦНТУ, 2021
2021
Сучасні погляди на економіку знань та її концептуалізація на мікрорівні
МВ Бугаєва
РВЛ ЦНТУ, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20