Марія Бугаєва
Марія Бугаєва
ЦНТУ, КНТУ, CUNTU. Факультет економіки та менеджменту, кафедра економіки та підприємництва
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Визначення трудового потенціалу в контексті сучасних світових економічних трансформацій
ВН Рубан, МВ Пустовит
Экономика и управление, 78-83, 2009
122009
Трансформації зайнятості як фактор зміни мотиваційних моделей поведінки на ринку праці
МВ Семикіна, НА Іщенко, МВ Бугайова
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2015
52015
Соціально-економічні перешкоди на шляху підвищення якості трудоресурсного забезпечення регіону
МВ Семикіна, МВ, Пустовіт
БІЗНЕСІНФОРМ, 2012
52012
Трудоресурсне забезпечення регіонів: вибір пріоритетів розвитку
МВ Семикіна, МВ Пустовіт
КНЕУ, 2012
52012
Інноваційний розвиток підприємства
МВ Бугайова
42014
Досвід формування та розвитку кластерів у постсоціалістичних країнах у контексті національної безпеки України
АА Орлова, МВ Бугаєва
32017
Гендерні аспекти зайнятості в Україні
МВ Семикіна, МВ Бугаєва, НВ Гончарова
КНТУ, 2016
32016
Трудоресурсне забезпечення регіону : діагностика стану, напрями розвитку [монографія]
МВ Пустовіт
Кіровоград : «Імекс-ЛТД», 2013
32013
Розвиток та реалізація інноваційної компоненти людського капіталу на основі вдосконалення мотиваційного механізму у сфері праці
МВ Семикіна, ЛД Запірченко, АВ Семикіна, МВ Бугаєва, МВ Семикина, ...
ЦНТУ, 2020
22020
Розвиток підприємств готельно-ресторанного і туристичного бізнесу в контексті формування прогресивної корпоративної культури
МВ Семикіна, СР Пасєка, МВ Бугаєва, МВ Семикина, СР Пасека, ...
ЦНТУ, 2018
22018
Теоретичні основи мотивації професійного розвитку персоналу підприємств
МВ Бугайова, СВ Дудко
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2016
22016
Удосконалення інфраструктури трудоресурсного забезпечення регіону
МВ Пустовіт
Экономика и управление. Научно-практ. журнал: НАПКС.—Симферополь: РИО НАПКС …, 2012
22012
Трудоресурсне забезпечення регіону: нові підходи до термінологічного аналізу
M Buhaieva
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2012
22012
Трудовий потенціал: еволюція наукових уявлень
МВ Пустовіт
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія …, 2010
22010
Економіка та організація торговельних підприємств. Практикум
МВ Семикіна, ЛД Запірченко, СС Матієнко, МВ Бугаєва, ВО Кабай, ...
Лисенко ВФ, 2020
12020
MANAGMENT FACTORS CONTRIBUTING TO THE IMPROVEMENT OF THE QUALITY OF SOCIAL SERVICES IN RESIDENTIAL INSTITUTIONS: REGIONAL ASPECT
O Agarkov, N Verkhoglyadova, D Chumachenko, I Kononova, ...
Revista TURISMO: Estudos e Práticas, 2019
12019
Законодавче забезпечення розвитку інноваційно-інтегрованих структур як складова національної безпеки держави в умовах соціально-економічної нестабільності
МВ Бугаєва, АА Орлова
12017
Багатофакторна модель коригування трудоресурсного забезпечення в цілях соціально-економічного розвитку регіону
МВ Бугайова
Міжнародний науковий журнал Науковий огляд 3 (2), 2014
12014
Забезпечення конкурентоспроможності трудового потенціалу підприємства
МВ Пустовіт
ЧДТУ, 2009
12009
Вплив інтернаціоналізації людських ресурсів країни на конкурентоспроможність вітчизняного трудового потенціалу
МВ Пустовіт
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2009
12009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20