Марія Бугаєва
Марія Бугаєва
КНТУ, факультет економіки та менеджменту, кафедра економіки та підприємництва
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Визначення трудового потенціалу в контексті сучасних світових економічних трансформацій
ВН Рубан, МВ Пустовит
Экономика и управление, 78-83, 2009
82009
Соціально-економічні перешкоди на шляху підвищення якості трудоресурсного забезпечення регіону
МВ Семикіна, МВ, Пустовіт
БІЗНЕСІНФОРМ, 2012
52012
Досвід формування та розвитку кластерів у постсоціалістичних країнах у контексті національної безпеки України
АА Орлова, МВ Бугаєва
32017
Трансформації зайнятості як фактор зміни мотиваційних моделей поведінки на ринку праці
МВ Семикіна, НА Іщенко, МВ Бугайова
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2015
32015
Трудоресурсне забезпечення регіону : діагностика стану, напрями розвитку [монографія]
МВ Пустовіт
Кіровоград : «Імекс-ЛТД», 2013
32013
Гендерні аспекти зайнятості в Україні
МВ Семикіна, МВ Бугаєва, НВ Гончарова
КНТУ, 2016
22016
Трудоресурсне забезпечення регіонів: вибір пріоритетів розвитку
МВ Семикіна, МВ Пустовіт
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
22012
Удосконалення інфраструктури трудоресурсного забезпечення регіону
МВ Пустовіт
Экономика и управление. Научно-практ. журнал: НАПКС.—Симферополь: РИО НАПКС …, 2012
22012
Законодавче забезпечення розвитку інноваційно-інтегрованих структур як складова національної безпеки держави в умовах соціально-економічної нестабільності
МВ Бугаєва, АА Орлова
12017
Багатофакторна модель коригування трудоресурсного забезпечення в цілях соціально-економічного розвитку регіону
МВ Бугайова
Міжнародний науковий журнал Науковий огляд 3 (2), 2014
12014
Трудоресурсне забезпечення регіону: нові підходи до термінологічного аналізу
M Buhaieva
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2012
12012
Трудовий потенціал: еволюція наукових уявлень
МВ Пустовіт
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія …, 2010
12010
Забезпечення конкурентоспроможності трудового потенціалу підприємства
МВ Пустовіт
ЧДТУ, 2009
12009
Конкурентні переваги підприємства в реалізації стратегії корпоративної соціальної відповідальності
М Бугаєва, В Рубан
Матеріали Ⅳ Міжнародної науково-практичної конференції „Формування …, 2020
2020
Економіка праці та соціально-трудові відносини. Практикум
МВ Семикіна, МВ Бугаєва, ЛД Запірченко, АА Орлова, АВ Семикіна, ...
Лисенко ВФ, 2020
2020
MANAGMENT FACTORS CONTRIBUTING TO THE IMPROVEMENT OF THE QUALITY OF SOCIAL SERVICES IN RESIDENTIAL INSTITUTIONS: REGIONAL ASPECT
O Agarkov, N Verkhoglyadova, D Chumachenko, I Kononova, ...
Revista TURISMO: Estudos e Práticas, 2019
2019
Аналіз перешкод у збереженні та розвитку трудового потенціалу підприємств в контексті поглиблення євроінтеграційних процесів в Україні
M Buhaieva
Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки, 90-106, 2019
2019
Formation of the Mechanism of Providing Corporate Social Responsibility as an Integral Part of Effective Enterprise Activity
М Buhaieva, V Ryban
ЦНТУ, 2019
2019
Аналіз перешкод у збереженні та розвитку трудового потенціалу підприємств в контексті поглиблення євроінтеграційних процесів в Україні
МВ Бугаєва
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ, 90, 2019
2019
ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРІВ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ INFORMATION ABOUT AUTHORS
Б Баучадзе, Б Баучадзе, МВ Бугаєва, МВ Бугаева, ВА Вишневська, ...
НАУКОВІ ПРАЦІ, 243, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20