Марія Бугаєва
Марія Бугаєва
ЦНТУ, КНТУ, CUNTU. Факультет економіки та менеджменту, кафедра економіки та підприємництва
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Визначення трудового потенціалу в контексті сучасних світових економічних трансформацій
ВН Рубан, МВ Пустовит
Экономика и управление, 78-83, 2009
122009
Трансформації зайнятості як фактор зміни мотиваційних моделей поведінки на ринку праці
МВ Семикіна, НА Іщенко, МВ Бугайова
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2015
52015
Трудоресурсне забезпечення регіону : діагностика стану, напрями розвитку [монографія]
МВ Пустовіт
Кіровоград : «Імекс-ЛТД», 2013
52013
Соціально-економічні перешкоди на шляху підвищення якості трудоресурсного забезпечення регіону
МВ Семикіна, МВ, Пустовіт
БІЗНЕСІНФОРМ, 2012
52012
Трудоресурсне забезпечення регіонів: вибір пріоритетів розвитку
МВ Семикіна, МВ Пустовіт
КНЕУ, 2012
42012
Досвід формування та розвитку кластерів у постсоціалістичних країнах у контексті національної безпеки України
АА Орлова, МВ Бугаєва
32017
Гендерні аспекти зайнятості в Україні
МВ Семикіна, МВ Бугаєва, НВ Гончарова
КНТУ, 2016
32016
Інноваційний розвиток підприємства
МВ Бугайова
32014
Удосконалення інфраструктури трудоресурсного забезпечення регіону
МВ Пустовіт
Экономика и управление. Научно-практ. журнал: НАПКС.—Симферополь: РИО НАПКС …, 2012
32012
Трудовий потенціал: еволюція наукових уявлень
МВ Пустовіт
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія …, 2010
22010
Розвиток підприємств готельно-ресторанного і туристичного бізнесу в контексті формування прогресивної корпоративної культури
МВ Семикіна, СР Пасєка, МВ Бугаєва, МВ Семикина, СР Пасека, ...
ЦНТУ, 2018
12018
Законодавче забезпечення розвитку інноваційно-інтегрованих структур як складова національної безпеки держави в умовах соціально-економічної нестабільності
МВ Бугаєва, АА Орлова
12017
Багатофакторна модель коригування трудоресурсного забезпечення в цілях соціально-економічного розвитку регіону
МВ Бугайова
Міжнародний науковий журнал Науковий огляд 3 (2), 2014
12014
Забезпечення конкурентоспроможності трудового потенціалу підприємства
МВ Пустовіт
ЧДТУ, 2009
12009
Конкурентні переваги підприємства в реалізації стратегії корпоративної соціальної відповідальності
М Бугаєва, В Рубан
Матеріали Ⅳ Міжнародної науково-практичної конференції „Формування …, 2020
2020
Напрями впровадження та реалізації стратегії корпоративної соціальної відповідальності підприємства
МВ Бугаєва
РВЛ ЦНТУ, 2020
2020
Економіка та організація торговельних підприємств. Практикум
МВ Семикіна, ЛД Запірченко, СС Матієнко, МВ Бугаєва, ВО Кабай, ...
Лисенко ВФ, 2020
2020
Економіка праці та соціально-трудові відносини. Практикум
МВ Семикіна, МВ Бугаєва, ЛД Запірченко, АА Орлова, АВ Семикіна, ...
Лисенко ВФ, 2020
2020
MANAGMENT FACTORS CONTRIBUTING TO THE IMPROVEMENT OF THE QUALITY OF SOCIAL SERVICES IN RESIDENTIAL INSTITUTIONS: REGIONAL ASPECT
O Agarkov, N Verkhoglyadova, D Chumachenko, I Kononova, ...
Revista TURISMO: Estudos e Práticas, 2019
2019
Діагностика міграційних настроїв населення у регіоні (мотиваційний аспект)
МВ Семикіна, ВО Кабай, АВ Мельнік, МВ Бугаєва, МВ Семикина, ...
ЦНТУ, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20