Подписаться
Марія Бугаєва
Марія Бугаєва
ЦНТУ, КНТУ, CUNTU. Факультет економіки та менеджменту, кафедра економіки та підприємництва
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Визначення трудового потенціалу в контексті сучасних світових економічних трансформацій
ВН Рубан, МВ Пустовит
Экономика и управление, 78-83, 2009
142009
Трансформації зайнятості як фактор зміни мотиваційних моделей поведінки на ринку праці
МВ Семикіна, НА Іщенко, МВ Бугайова
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2015
62015
Соціально-економічні перешкоди на шляху підвищення якості трудоресурсного забезпечення регіону
МВ Семикіна, МВ, Пустовіт
БІЗНЕСІНФОРМ, 2012
62012
Трудоресурсне забезпечення регіонів: вибір пріоритетів розвитку
МВ Семикіна, МВ Пустовіт
КНЕУ, 2012
62012
Розвиток та реалізація інноваційної компоненти людського капіталу на основі вдосконалення мотиваційного механізму у сфері праці
МВ Семикіна, ЛД Запірченко, АВ Семикіна, МВ Бугаєва, МВ Семикина, ...
ЦНТУ, 2020
42020
Розвиток підприємств готельно-ресторанного і туристичного бізнесу в контексті формування прогресивної корпоративної культури
МВ Семикіна, СР Пасєка, МВ Бугаєва, МВ Семикина, СР Пасека, ...
ЦНТУ, 2018
42018
Теоретичні основи мотивації професійного розвитку персоналу підприємств
МВ Бугайова, СВ Дудко
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2016
42016
Інноваційний розвиток підприємства
МВ Бугайова
42014
Досвід формування та розвитку кластерів у постсоціалістичних країнах у контексті національної безпеки України
АА Орлова, МВ Бугаєва
32017
Гендерні аспекти зайнятості в Україні
МВ Семикіна, МВ Бугаєва, НВ Гончарова
КНТУ, 2016
32016
Трудоресурсне забезпечення регіону : діагностика стану, напрями розвитку [монографія]
МВ Пустовіт
Кіровоград : «Імекс-ЛТД», 2013
32013
Удосконалення інфраструктури трудоресурсного забезпечення регіону
МВ Пустовіт
Экономика и управление. Научно-практ. журнал: НАПКС.—Симферополь: РИО НАПКС …, 2012
32012
Трудовий потенціал: еволюція наукових уявлень
МВ Пустовіт
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія …, 2010
32010
MANAGMENT FACTORS CONTRIBUTING TO THE IMPROVEMENT OF THE QUALITY OF SOCIAL SERVICES IN RESIDENTIAL INSTITUTIONS: REGIONAL ASPECT
O Agarkov, N Verkhoglyadova, D Chumachenko, I Kononova, ...
Revista Turismo Estudos e Práticas-RTEP/UERN, 1-10, 2019
22019
Економіка та організація торговельних підприємств. Практикум
МВ Семикіна, ЛД Запірченко, СС Матієнко, МВ Бугаєва, ВО Кабай, ...
Лисенко ВФ, 2020
12020
Законодавче забезпечення розвитку інноваційно-інтегрованих структур як складова національної безпеки держави в умовах соціально-економічної нестабільності
МВ Бугаєва, АА Орлова
12017
Мотиваційні основи розвитку інноваційного потенціалу молоді
МВ Бугайова, ОМ Петіна
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2016
12016
Комерційна діяльність
МВ Бугайова
12015
Багатофакторна модель коригування трудоресурсного забезпечення в цілях соціально-економічного розвитку регіону
МВ Бугайова
Міжнародний науковий журнал Науковий огляд 3 (2), 2014
12014
Забезпечення конкурентоспроможності трудового потенціалу підприємства
МВ Бугайова
Теорія і практика сучасної економіки : матеріали X Міжнародної науково …, 2009
1*2009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20