Марія Бугаєва
Марія Бугаєва
КНТУ, факультет економіки та менеджменту, кафедра економіки та підприємництва
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua
НазваниеПроцитированоГод
Визначення трудового потенціалу в контексті сучасних світових економічних трансформацій
ВН Рубан, МВ Пустовит
Экономика и управление, 78-83, 2009
82009
Соціально-економічні перешкоди на шляху підвищення якості трудоресурсного забезпечення регіону
МВ Семикіна, МВ, Пустовіт
БІЗНЕСІНФОРМ, 2012
52012
Досвід формування та розвитку кластерів у постсоціалістичних країнах у контексті національної безпеки України
АА Орлова, МВ Бугаєва
32017
Трансформації зайнятості як фактор зміни мотиваційних моделей поведінки на ринку праці
МВ Семикіна, НА Іщенко, МВ Бугайова
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2015
32015
Гендерні аспекти зайнятості в Україні
МВ Семикіна, МВ Бугаєва, НВ Гончарова
КНТУ, 2016
22016
Трудоресурсне забезпечення регіону : діагностика стану, напрями розвитку [монографія]
МВ Пустовіт
Кіровоград : «Імекс-ЛТД», 2013
22013
Трудоресурсне забезпечення регіонів: вибір пріоритетів розвитку
МВ Семикіна, МВ Пустовіт
КНЕУ, 2012
22012
Законодавче забезпечення розвитку інноваційно-інтегрованих структур як складова національної безпеки держави в умовах соціально-економічної нестабільності
МВ Бугаєва, АА Орлова
12017
Багатофакторна модель коригування трудоресурсного забезпечення в цілях соціально-економічного розвитку регіону
МВ Бугайова
Міжнародний науковий журнал Науковий огляд 3 (2), 2014
12014
Трудовий потенціал: еволюція наукових уявлень
МВ Пустовіт
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія …, 2010
12010
Забезпечення конкурентоспроможності трудового потенціалу підприємства
МВ Пустовіт
ЧДТУ, 2009
12009
Аналіз перешкод у збереженні та розвитку трудового потенціалу підприємств в контексті поглиблення євроінтеграційних процесів в Україні
МВ Бугаєва
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ, 90, 2019
2019
ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРІВ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ INFORMATION ABOUT AUTHORS
Б Баучадзе, Б Баучадзе, МВ Бугаєва, МВ Бугаева, ВА Вишневська, ...
НАУКОВІ ПРАЦІ, 243, 2018
2018
Європейський досвід збереження та розвитку трудового потенціалу підприємств
ВМ Рубан, МВ Бугаєва
РВЛ ЦНТУ, 2018
2018
Запровадження соціальної звітності на підприємстві в системі забезпечення корпоративної соціальної відповідальності
МВ Бугаєва
РВЛ ЦНТУ, 2018
2018
Митна справа
ДС Насипайко, МВ Бугаєва
ЦНТУ, 2018
2018
Розвиток підприємств готельно-ресторанного і туристичного бізнесу в контексті формування прогресивної корпоративної культури
МВ Семикіна, СР Пасєка, МВ Бугаєва, МВ Семикина, СР Пасека, ...
ЦНТУ, 2018
2018
Аналіз законодавчого забезпечення розвитку інноваційно-інтегрованих структур в Україні
МВ Бугаєва
2018
Напрями формування позитивної корпоративної культури у сучасних умовах господарювання підприємств
МВ Бугаєва, ДЄ Яруш
КОД, 2018
2018
Основні тенденції розвитку законодавчого забезпечення державного регулювання інноваційної діяльності в Україні та пошук напрямків її вдосконалення в умовах соціально …
M Buhaieva
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20