Кучерява Мар'я Василівна
Кучерява Мар'я Василівна
ДННУ "Академія фінансового управління"
Підтверджена електронна адреса в afu.kiev.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Порівнянність фінансової звітності: європейський вимір та вітчизняні реалії
СС Гасанов, ЯВ Котляревський, МВ Кучерява
Наукові праці НДФІ, 5-15, 2016
22016
Оцінка якості інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень як напрям діяльності міжнародних організацій
МВ Кучерява
Наукові праці НДФІ, 128-142, 2017
12017
Імплементація змін Міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні
МВ Кучерява
Наукові праці НДФІ, 84-96, 2016
12016
Удосконалення нормативно-правового забезпечення нефінансової звітності в Україні як результат співпраці з міжнародними інституціями
КМВ ОЛІЙНИК Яна Вікторівна
Фінанси України 11 (11), 31-43, 2019
2019
Складання консолідованої фінансової звітності в контексті імплементації директивних вимог ЄС
МВ Кучерява
Наукові праці НДФІ, C. 127-142, 2018
2018
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
МВ Кучерява
Видавництво УжНУ «Говерла», 2017
2017
Моніторинг змін законодавства ЄС у контексті реформування бухгалтерського обліку в Україні
МВ Кучерява
Міжнародний науковий журнал Інтернаука. Серія: Економічні науки, 7-12, 2017
2017
Класифікація та характеристика факторів впливу на якість фінансової звітності
МВ Кучерява
Економіка. Фінанси. Право, 47-51, 2017
2017
МОНИТОРИНГ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЕС В КОНТЕКСТЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УКРАИНЕ
МВ Кучерява
Міжнародний науковий журнал Інтернаука. Серія: Економічні науки, 7-12, 2017
2017
Кучерява Мар’я Василівна
МВ Кучерявая
МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ «ІНТЕРНАУКА»., 7, 2017
2017
ВИМОГИ ДО ЯКІСНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
МВ Кучерява
О-17 Облік, оподаткування і контроль: теорія та методологія: матеріали …, 2017
2017
Категорія "якість фінансової звітності" у наукових дослідженнях
МВ Кучерява
Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство …, 2017
2017
Роль бухгалтерського обліку в постіндустріальному просторі
МВ Кучерява
Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми формування та розвитку …, 2017
2017
Реформування бухгалтерського обліку в Україні в контексті євроінтеграційних процесів
МВ Кучерява
Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми та перспективи розвитку …, 2017
2017
Поточні тенденції щодо внесення змін до Директиви 2013/34/ЄС у частині відображення інформації з податку на прибуток
МВ Кучерява
ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Бухгалтерський облік в …, 2017
2017
Актуальні напрями роботи міжнародних організацій у сфері корпоративної звітності
МВ Кучерява
Міжнародна науково-практична конференція "Міжнародне науково-технічне …, 2017
2017
Основні напрями міжнародного регулювання розкриття та представлення корпоративної інформації
МВ Кучерява
Мукачіво, 2017
2017
Міжнародний досвід забезпечення якості фінансової звітності суб'єктів підприємництва
МВ Кучерява
Всеукраїнська науково-практична конференція докторантів, молодих учених та …, 2017
2017
Зарубіжний досвід законодавчого закріплення правового статусу професійних організацій бухгалтерів та аудиторів
МВ Кучерява
Міжнародна науково-практична конференція "Наукові здобутки на шляху до …, 2017
2017
Євроінтеграційні процеси як фактор впливу на зміни у законодавстві України у сфері бухгалтерського обліку та звітності
МВ Кучерява
Міжнародна науково-практична конференція "Європейська інтеграція: історичний …, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20