Тетяна Галецька (Топішко), Tetiana Galetska, Haletska
Тетяна Галецька (Топішко), Tetiana Galetska, Haletska
Національний університет "Острозька академія", The National University of Ostroh Academy
Verified email at oa.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Методика оцінки ефективності інвестиційних лізінгових проектів
ТІ Галецька
Фінансова система України. Збірник наукових праць, 454-469, 2009
142009
Лізинг в Україні: історичний аспект виникнення та становлення
ТІ Галецька
Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка”, 390-397, 2010
112010
Принципи, функції та механізми лізингових операцій
ТІ Топішко
Вісник НУВГП: Збірник наукових праць. Серія “Економіка”, 207-213, 2008
102008
Проблеми класифікації видів лізингу.(Problems of leasing types classification)
ТІ Топішко
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки …, 2008
102008
Лізинг як пріоритетний інструмент запровадження інвестицій та інновацій на підприємствах АПК
ТІ Топішко
Економічний простір: Збірник наукових праць, 277-282, 2008
72008
Corporate social activities in Germany: the experience of companies
T Galetska, N Topishko, I Topishko
Baltic Journal of Economic Studies 5 (3), 17-24, 2019
62019
АПК України: проблеми відтворення та оновлення основного капіталу
ІГ Костирко, ТІ Топішко
Економічний простір: Збірник наукових праць, 92-98, 2008
62008
Соціальна відповідальність підприємства та її міжнародні стандарти
ІІ Топішко, НП Топішко, ТІ Галецька
Східна Європа: економіка, бізнес та управління, 72-76, 2017
42017
Особливості правового регулювання лізингових відносин в Україні
ТІ Галецька
Наукові записки НУ “Острозька академія”, Серія “Економіка”, 354-358, 2010
42010
Дистанційне навчання як елемент інформаційно-комунікаційних технологій в освіті
ГТІ Галецький С.М.
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім …, 2018
32018
Cоціальна відповідальність підприємства в Україні: проблеми забезпечення та шляхи підвищення (Corporate social responsibility in Ukraine: current issues and solutions on how to …
ІІ Топішко, НП Топішко, ТІ Галецька
Причорноморські економічні студії 12, 95-99, 2016
32016
Приватна власність на сільськогосподарські землі: погляди Липинського і сьогодення в Україні
ОМ Мартин, ТІ Галецька
Науковий вісник НЛТУ України 21 (5), 2011
32011
Основні переваги та недоліки електронного навчання (E-learning)
ГТІ Галецький С.М.
Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету …, 2018
22018
Стан і перспективи розвитку лізингу в технічному забезпеченні сільськогосподарських підприємств (Status and prospects of leasing development in the technical provision of …
ТІ Галецька
Фінансова система України. Збірник наукових праць, 2012
22012
Щодо питання про страхування агролізингової угоди
ТІ Галецька
Інноваційна економіка: Всеукраїнський науково-виробничий журнал, 219-221, 2010
22010
АПК України: стан та шляхи реформування
ІГ Костирко, ТІ Топішко
Науковий вісник Чернівецького торгівельно-економічного інституту КНТЕУ, 83-89, 2009
22009
Лізинг: історія, сучасність та перспективи розвитку в Україні
ТІ Топішко
Вісник НУВГП: Збірник наукових праць. Серія “Економіка”, 258-263, 2008
22008
Проблеми відновлення матеріально-технічної бази АПК на інноваційній основі
ТІ Топішко
Наука й економіка, 333-337, 2008
22008
Роль та місце лізингових послуг на фінансовому ринку України
ТІ Топішко
Економічний простір: Збірник наукових праць, 180-186, 2008
22008
Social Responsibility Of Economic Enterprises As A Social Good: Practice Of The Eu And Ukraine
T Galetska, T Natalya, I Topishko
Baltic Journal of Economic Studies 6 (3), 24-35, 2020
12020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20