Follow
Завальний Михайло Володимирович
Title
Cited by
Cited by
Year
Адміністративно-деліктне провадження, що здійснюється органами внутрішніх справ
МВ Завальний
Дисер. канд. юрид. наук 12, 2008
212008
Місце адміністративно-деліктного провадження в адміністративному процесі
МВ Завальний
Форум права.-2008.-№ 1.–С. 140-146, 2008
162008
Сутність та завдання взаємодії Національної поліції з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування щодо забезпечення публічної безпеки та порядку
МВ Завальний
Науковий вісник публічного та приватного права.-2018.-Вип. 3, т. 1.-С. 146–150, 2018
122018
Адміністративно-правові засади діяльності та взаємодії державних та недержавних суб’єктів правоохорони в Україні
МВ Завальний, МВ Завальный
Харків, 2018
122018
Порушення справи про адміністративне правопорушення та її розслідування
МВ Завальний
Університетські наукові записки, 160-165, 2009
112009
Адвокатура в системі недержавних суб’єктів правоохорони України
МВ Завальний
Форум права.-2017.-№ 3.-С. 47–52, 2017
82017
Органи внутрішніх справ як суб’єкт адміністративно-деліктного провадження
МВ Завальний
Форум права, 366-371, 2011
82011
Принципи взаємодії державних та недержавних суб’єктів правоохорони в Україні
МВ Завальний
Правовий часопис Донбасу.–2018.–№ 1 (62).–С. 114-119, 2018
72018
Особливості порушення справи про адміністративне правопорушення
МВ Завальний
Юридична наука і практика.-2011.-№ 1.-С. 78-83, 2011
72011
Правовий статус державних та недержавних суб’єктів охоронної діяльності в Україні
МВ Завальний
Форум права.–2016.–№ 4.-С. 133-139, 2016
62016
СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНО ДЕЛІКТНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
МВ Завальний
Митна справа 2 (2 (74)), 204-209, 2011
62011
Administratyvno-pravovi zasady diialnosti ta vzaiemodii derzhavnykh ta nederzhavnykh subiektiv pravo okhorony v Ukraini [Administrative and legal principles of activity and …
MV Zavalnyi
Administrative and Legal Principles of Activity and Interaction of State and …, 2018
52018
Перспективи залучення громадян до охорони громадського порядку в Україні
МВ Завальний
Наше право.-2020.-№ 3.-С. 38-44, 2020
42020
Місце державних органів в системі суб’єктів правоохорони
МВ Завальний
Актуальні проблеми права: теорія і практика, 108-113, 2018
42018
Sutnist ta zavdannia vzaiemodii Natsionalnoi politsii z orhanamy vykonavchoi vlady ta orhanamy mistsevoho samovriaduvannia shchodo zabezpechennia publichnoi bezpeky ta poriadku
M Zavalnyi
Naukovyi visnyk publichnoho ta pryvatnoho prava, 146-150, 2018
42018
Порушення справи про адміністративне правопорушення як етап адміністративного розслідування
МВ Завальний
Право і безпека.–2006.–Е 5, 45-48, 2006
42006
Правоохоронна функція нотаріату
МВ Завальний
Науковий вісник публічного та приватного права.-2018.-Вип. 4, т. 1.-С. 40-43, 2018
32018
Поліція охорони як суб’єкт надання охоронних послуг
МВ Завальний
Право, суспільство і держава: форми взаємодії: Міжнар. наук.-практ. конф., м …, 2018
32018
Контроль держави за здійсненням недержавної правоохоронної діяльності
МВ Завальний
Форум права.-2018.-№ 3.-С. 22–29, 2018
32018
Теоретичні передумови недержавної правоохоронної діяльності в Україні
МВ Завальний
Сучасні проблеми адміністративного права та процесу: тези доп. учасників …, 2017
32017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20