Аліна Володимирівна Семенченко               Alina Semenchenko
Аліна Володимирівна Семенченко Alina Semenchenko
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics / ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Підтверджена електронна адреса в hneu.net
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Причини і тенденції зміни рівня доходів населення за регіонами України
АВ Семенченко, СЮ Гончарова
Науковий вісник Херсонського державного університету 1 (14), 124-128, 2015
9*2015
Удосконалення механізму державного регулювання доходів населення
АВ Семенченко
Бизнес Информ, 2016
42016
Дослідження впливу факторів диференціації на розподіл доходів населення
АВ Семенченко
Бизнес Информ, 2018
12018
Особливості регулювання доходів працівників як елемент управління підприємством
АВ Семенченко
Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика, 236-239, 2016
12016
Методичний підхід щодо максимізації доходів населення з нестандартними формами зайнятості
АВ Семенченко
Бизнес Информ, 2016
2016
ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ВАЖІЛЬ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОЇ СТРАТИФІКАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
АВ Семенченко, СЮ Гончарова, АБ Гончаров
ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 1, 225-232, 2016
2016
Дослідження методів визначення прожиткового мінімуму в Україні
АВ Семенченко, СЮ Гончарова
Проблеми розвитку соціально-економічних систем в національній та глобальній …, 2015
2015
Інструментарій державного регулювання доходів найманих працівників
АВ Семенченко, СЮ Гончарова
Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика, 227-230, 2015
2015
Концепція стратифікації в умовах трансформації українського суспільства
АВ Семенченко, СЮ Гончарова
Вісник національного технічного університету "ХПІ", 157-163, 2014
2014
Соціальна стратифікація українського суспільства
АВ Семенченко, СЮ Гончарова
Розвиток України очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти …, 2014
2014
Типізація систем соціальної стратифікації
АВ Семенченко, СЮ Гончарова
Соціально економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та …, 2014
2014
THESAURUS OF THE CONCEPT «POPULATION’S INCOMES» IN THE CONTEXT OF SOCIAL ECONOMY
А Семенченко
ББК 65.9 (4Укр)-55 Ф 79, 260, 2013
2013
Структура доходів найманих працівників
АВ Семенченко
Управління розвитком, 68-71, 2011
2011
Аналіз причин нерівності доходів найманих працівників в Україні та методи їх регулювання
АВ Семенченко
Управління розвитком, 3-4, 2011
2011
Витрати виробництва та збуту продукції і резерви їхнього зниження в ринкгових умовах
АВ Семенченко
Управління розвитком, 161-163, 2010
2010
Застосування методів оцінки персоналу в системі менеджменту
АВ Семенченко
Управління розвитком, 117-119, 2010
2010
Удосконалення оцінки результатів праці персоналу
АВ Семенченко
Управління розвитком, 22-24, 2010
2010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–17