Володимир Дідич Volodymyr Didych
Володимир Дідич Volodymyr Didych
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya Вінницький національний медичний університет
Підтверджена електронна адреса в vnmu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Evaluation of dynamic measurement uncertainty in the time domain in the application to high speed rotating machinery
OM Vasilevskyi, PI Kulakov, KV Ovchynnykov, VM Didych
International Journal of Metrology and Quality Engineering 8, 25, 2017
212017
Vibration diagnostic system for evaluation of state interconnected electrical motors mechanical parameters
OM Vasilevskyi, PI Kulakov, IA Dudatiev, VM Didych, A Kotyra, ...
Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High …, 2017
172017
Оцінка вірогідності автоматизованого контролю складових елементів гумусу в ґрунті
ВО Поджаренко, ВМ Дідич, ОМ Васілевський
Вісник національного університету „Львівська політехніка”.№ 639: 51–54., 2009
172009
Оцінка статичних метрологічних характеристик вимірювального каналу температури
ВО Поджаренко, ВМ Дідич, ОМ Васілевський
ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інтегровані інтелектуальні …, 2009
122009
Method of evaluating the level of confidence based on metrological risks for determining the coverage factor in the concept of uncertainty
O Vasilevskyi, V Didych, A Kravchenko, M Yakovlev, I Andrikevych, ...
Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High …, 2018
92018
Неопределенность измерительного канала активности ионов при контроле гумусового состояния почв с помощью ионоселективных электродов
АН Василевский, ВА Поджаренко, ВН Дидыч
Системи обробки інформації, 85-87, 2008
92008
Technique of research uncertainty dynamic measurements of vibration acceleration of rotating machines
ОМ Vasilevskyi, PI Kulakov, VM Didych
IOSR Journal of Electrical and Electronics Engineering (IOSR-JEEE). Vol. 11 …, 2016
82016
Потенціометричні засоби вимірювання активності іонів складових елементів гумусу в ґрунті
ВМ Дідич, ОМ Васілевський, ВО Поджаренко
ВНТУ, 2008
82008
Елементи теорії побудови потенціометричних засобів вимірювального контролю активності іонів з підвищеною вірогідністю
ОМ Васілевський, ВМ Дідич
ВНТУ, 2013
62013
The method of expressing the uncertainty of dynamic measurements
ОM Vasilevskyi, VM Didych
Modern engineering research: topical problems, challenges andmodernity: 63-83., 2020
42020
Потенціометричний засіб контролю активності іонів складових елементів гумусу в ґрунті та його калібрувальні характеристики
ВМ Дідич, ВО Поджаренко, ОМ Васілевський
Наукові праці ДонНТУ. Серія „Обчислювальна техніка та автоматизація”. Вип …, 2010
32010
Оцінювання міжкалібрувальних інтервалів засобів вимірювальної техніки
ОМ Васілевський, ВМ Дідич
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.№ 2: 24-30., 2018
22018
The uncertainty of the measuring channel of ions activity in the control of soil humus by means of ion-selective electrodes
AN Vasilevsky, VA Podzharenko, VN Didych
Sistemi obrobki Informácie, 85-87, 2008
22008
Калібрування фторидселективного електрода методом градуювального графіку
ВМ Дідич, ВО Поджаренко, ОМ Васілевський
VІ Міжнародна науково-технічна конференція «Метрологія та вимірювальна …, 2008
22008
Система контролю несинхронності обертання електромеханічних перетворювачів
ОМ Васілевський, ЮА Чабанюк
Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології.№ 1: 220–226., 2006
22006
Реєстрація та оброблювання сигналу ЕКГ з використанням алгоритму адаптації
АЯ Кулик, ВВ Мотигін, ВМ Дідіч
Інформаційні технології та компютерна інженерія.№ 3: 4-9., 2018
12018
Адаптивна реєстрація і оброблювання сигналу електрокардіограми
АЯ Кулик, ВМ Дідич, ТГ Ревіна, МВ Боднар
Вісник Черкаського державного технологічного університету 1 (4), 73-79, 2018
12018
MODERN ENGINEERING RESEARCH: TOPICAL PROBLEMS, CHALLENGES AND MODERNITY
MG Bolotov, VE Bondarenko, IV Bulakh, ОM Vasilevskyi, VM Didych, ...
2020
The method of translation the additive and multiplicative error of a torque measuring means in the instrumental component of measurement uncertainty
OM Vasilevskyi, VM Didych
General and complex problems of technical sciences: experience of EU …, 2019
2019
One way to a priori evaluation of the uncertainty of measuring instruments during its operation in a dynamic mode
OM Vasilevskyi, VM Didych
Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14 …, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20