Тетяна Андрійчук  Tetiana Andriychuk T S Andriichuk Т Андрійчук Т Андрийчук Татьяна Андрийчук Т С
Тетяна Андрійчук Tetiana Andriychuk T S Andriichuk Т Андрійчук Т Андрийчук Татьяна Андрийчук Т С
Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ; НаУКМА
Підтверджена електронна адреса в kmu.gov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Принцип прозорості комунікації органів державної влади з населенням: понятійно-концептуальне бачення
Т Андрійчук
Вісник книжкової палати, 48-51, 2009
242009
Влада і суспільство: діалог через громадські ради
ЮЖ Шайгородський, ТС Андрійчук, АЯ Дідух
Паливода АВ, 2011
62011
Сучасна демократія: проблеми та перспективи розвитку
Т Андрійчук
Політичний менеджмент, 5, 2012
52012
Громадські консультативно-дорадчі органи: проблеми організації та функціонування
Т Андрійчук
Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2014
32014
Інститути громадянського суспільства в Україні до здобуття незалежності
ТС Андрійчук
Політехніка, 2013
32013
Вимірювання демократії: теоретичні та емпіричні підходи
Т Андрійчук
Політичний менеджмент, 3-11, 2012
32012
Формування інститутів громадянського суспільства в незалежній Україні: чинники та особливості
Т Андрійчук
Політичний менеджмент, 60-70, 2013
22013
Прозорість як принцип державної комунікативної політики
Т Андрійчук
Політичний менеджмент, 73-79, 2010
22010
Інститути громадянського суспільства в сучасних моделях демократії
ТС Андрійчук
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2014
12014
Громадянське суспільство і держава як суб’єкти демократичного процесу
Т Андрійчук
Політичний менеджмент, 116-125, 2013
12013
Сучасні концепції демократії у працях французьких дослідників
ТС Андрійчук
Вісник НТУУ" КПІ" Політологія. Соціологія. Право, 12-17, 2012
12012
Громадські ради як інструмент участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики
Т Андрійчук
Передплатний індекс журналу–49945, 71, 2011
12011
Практичні аспекти удосконалення публічних консультацій в контексті деліберативної демократії
ТС Андрійчук
Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені КД …, 2020
2020
Деліберативна демократія: сучасні нормативні підходи та особливості практичного втілення
ТС Андрійчук
Politicus, 31-35, 2020
2020
Комунікативний супровід публічної політики як складник стратегічних урядових комунікацій у демократичному суспільстві
Т Андрійчук
Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії, 55 - 62, 2019
2019
Партисипаторна та деліберативна демократія в сучасному політичному дискурсі.
ТС Андрійчук
Політичне життя, 45-51, 2019
2019
Взаємодія мас-медіа та органів державної влади
МТ Андрійчук, ТС Андрійчук
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018
2018
Державна підтримка розвитку громадянського суспільства: компаративний аналіз досвіду Албанії та України
Т Андрійчук
Наукові записки [Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф …, 2018
2018
Органи державної влади та інститути громадянського суспільства: складнощі комунікації
ТС Андрійчук
Науковий журнал "Регіональні студії", 27-32, 2018
2018
Урядові рішення як складова розвитку громадянського суспільства
Т Андрійчук
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф …, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20