Роман Юхимець, Roman Yukhymets
Название
Процитировано
Процитировано
Год
The implementation of the Association Agreement between Ukraine and the EU: Economic Challenges and Opportunities: scientific report
VM Heyets, TO Ostashko
Kyiv: Institute for Economics and Forecasting of the NAS of Ukraine [in …, 2016
115*2016
Rozvytok promyslovosti dlya zabezpechennya zrostannya ta onovlennya ukrayins’ koyi ekonomiky [Development of industry for growth and renewal of the Ukrainian economy]
ОT Deyneko
Scientific Report. Kyiv: Institute for Economics and Forecasting of the NAS …, 2018
39*2018
Transition of Ukraine to the Renewable Energy by 2050
O Diachuk, M Chepeliev, R Podolets, G Trypolska, V Venger, T Saprykina, ...
Transition of Ukraine to the Renewable Energy by 2050, 2018
28*2018
та ЄС: рекомендації на основі досвіду країн Східної Європи: наукова доповідь/за ред. акад
ІУ про асоціацію між Україною
НАН України ВМ Гейця, 2015
182015
Особливості ціноутворення в міжнародній торгівлі природним газом
РЗ Подолець, ОА Дячук, РС Юхимець
Економіка і прогнозування, 53-66, 2014
62014
Особливості запровадження тарифної моделі "вхід-вихід" на ринку природного газу України
РС Юхимець
Економіка та прогнозування, 128-145, 2017
4*2017
Еволюція формування контрактних відносин
РС Юхимець
Інноваційна економіка, 242-246, 2013
42013
Long-term Energy Modelling and Forecasting in Ukraine: Scenarios for the Action Plan of Energy Strategy of Ukraine until 2035
O Diachuk, R Podolets, R Yukhymets, V Pekkoiev, O Balyk, MB Simonsen
32019
Іноземний досвід трансформації газових ринків: перспективи та загрози для України
РС Юхимець
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право., 113-124, 2014
3*2014
Long-range role of natural gas in the EU green transition: analytical overview
RS Yukhymets
Economy of Industry, 29-46, 2020
12020
Напрямки трансформації державного регулювання контрактних відносин на ринку природного газу України в контексті третього енергетичного пакету
РС Юхимець
«Бізнес Інформ», 35-40, 2015
12015
Передумови трансформації інституційного середовища ринку природного газу
РС Юхимець
Науковий вісник херсонського державного університету, 283-258, 2014
12014
The Debt Crisis On Ukraine'S Natural Gas Market And Ways To Solve It
R Yukhymets
Economy and Forecasting, 32-48, 2021
2021
ВПЛИВ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ РИНКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ УКРАЇНИ
РС Юхимець
2019
Alternative options of the introduction of the'entry-exit'transport tariff model in Ukraine
R Podolets, R Yukhymets
Economy and Forecasting, 86-108, 2019
2019
Socio-Economic Reforms of the National Economy Recovery: The Experience of Ukraine
RY Oleksandr Vlasiuk, Olga Ilyash, Magdalena Osinska, Liubov Smoliar, Larysa ...
Bydgoszcz, Publishing House, ISBN 978-83-65507-13-6 4, 254-278, 2018
2018
РЕГУЛЮВАННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ТРАНСПОРТУВАННЯ І ПОСТАЧАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
РЗ Подолець
2017
Інтеграційні фактори трансформації інституційного середовища та структури ринків енергоресурсів України
СТА Подолець Р.З., Письменна У.Є., Трипольська Г.С., Серебренніков Б.С ...
Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2017
2017
Енергетичні ринки України: регуляторна конвергенція та інтеграція
ЮРС Подолець Р.З., Дячук О.А., Серебренніков Б.С, Письменна У.Є ...
ДУ "Інститут економіки та прогнозування України НАН України", ISBN 978-966 …, 2014
2014
The peculiarities of price formation in the international trade in natural gas
R Podolets, O Diachuk, R Yukhymets
Economy and Forecasting, 53-66, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20