Оксана Лаврук
Оксана Лаврук
доцент, Подільський державний аграрно-технічний університет
Підтверджена електронна адреса в pdatu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Прийняття управлінських рішень в умовах ризику та невизначеності ситуацій
НА Славіна, ОС Лаврук
Збірник наукових праць подільського державного аграрно-технічного …, 2014
22*2014
Завдання сучасного землеустрою в системі управління земельними ресурсами та землекористуванням
ВВ Лаврук, НВ Покотильська, ОС Лаврук
Агросвіт, 3-10, 2019
172019
Управління мотивацією інноваційної діяльності
ВВ Лаврук, ОС Лаврук
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2012
162012
УПРАВЛIННЯ ОРГАНI3АЦIЙНО-IНФОРМАЦIЙНИМ 3АБЕ3ПЕЧЕННЯМ РО3ВИТКУ КАДРОВОГО ПОТЕНЦIАЛУ АГРАРНИХ ПIДПРИЄМСТВ
ОС Лаврук, ВВ Лаврук
Подільський вісник, 158-164, 2009
16*2009
Методичні підходи до розробки і реалізації управлінських рішень у системі управління колективом підприємства
ОС Лаврук, НА Славіна
Агросвіт, 42-48, 2018
15*2018
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
О ЛАВРУК
Buletinul Ştiinţific, 110, 2015
142015
IНФОРМАЦIЙНЕ 3АБЕ3ПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛIННЯ ПIДПРИЄМСТВОМ
ЛВ Лаврук, ОС Лаврук
Подільський вісник, 171-176, 2011
14*2011
Управління формуванням професійної компетенції персоналу підприємств
ОС Лаврук
Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного …, 2016
132016
Кадрове планування в системі управління персоналом
О Лаврук
Економіко-правова парадигма розвитку сучасного суспільства 1 (1), 2016
132016
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
ОС Лаврук, ВВ Лаврук
Державне управління: удосконалення та розвиток, 2018
112018
Управління емоційним станом і згуртованістю колективу
О Лаврук, В Ковальчук
Збірник наукових праць ПДАТУ, 201-205, 2014
112014
Підходи до реалізації управління персоналом підприємства
ОС Лаврук
Сучасний рух науки, 2019
102019
Формування системи інформаційного забезпечення процесу прийняття управлінських рішень на підприємстві
О Лаврук
Актуальні проблеми аграрної економіки: теорія, практика, стратегія, 186-188, 2017
102017
Формування ринку праці молоді
О Лаврук
Економіка АПК, 100-103, 2001
102001
Peculiarities of sustainable development of enterprises in the context of digital transformation
K Andriushchenko, A Buriachenko, O Rozhko, O Lavruk, P Skok, ...
Entrep. Sustain, 7, 2020
52020
Бенчмаркінг як інструмент маркетингової діяльності аграрного підприємства
НА Славіна, ОС Лаврук
Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка 2 (26), 229-235, 2017
52017
Комунікативна підготовка менеджера як чинник його соціальної компетентності
ОС Лаврук, ЮІ Білик
Економічний дискурс, 2014
3*2014
Особливості організації та оцінювання трудової діяльності керівника підприємства
О Лаврук, Н Славіна
Глобальні та національні проблеми економіки, 334-339, 2016
2*2016
Methodology of research of the process of economic modernization and development of livestock industry under conditions of deficit of financial resources.
V Lavruk, O Lavruk
Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal 5 (4 …, 2019
12019
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В МІСЦЕВИХ ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
О Лаврук
Інформаційне суспільство: проблеми формування і розвитку в сучасних умовах, 2018
12018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20