Підписатись
Тетяна Новальська
Тетяна Новальська
Київський національний університет культури і мистецтв, факультет культурології
Підтверджена електронна адреса в knukim.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Український читач у бібліотекознавчих дослідженнях (кінець ХІХ–початок ХХІ ст.): Моногр
ТВ Новальська
К.: КНУКІМ.–2005.–176 с, 2005
33*2005
Analysis of the Organization and Features of the Implementation of Information Technologies in the Educational Process of Institutions of Higher Education.
I Bondar, N Bachynska, T Novalska, V Kasian, V Kuchnarov, V Pylypiv
Systematic Reviews in Pharmacy 11 (11), 2020
182020
Вивчення читача в українському бібліотекознавстві (друга половина ХІХ-початок ХХІ століття)
ТВ Новальська
Національна бібліотека України імені ВI Вернадського, 2007
172007
Teoretyko-metodolohichni zasady pidhotovky internet-marketoloha za spetsialnistiu 029 «informatsiina, bibliotechna ta arkhivna sprava»[Theoretical and Methodological …
T Novalska, V Kasian
Ukrainian Journal on Library and Information Science 7, 71-82, 2021
152021
Еволюція вищої бібліотечно-інформаційної освіти в Україні
ТВ Новальська
Бібліотека–відкритий світ: зб. матер. V Львів. бібл. форуму/Укр. бібл. асоц …, 2014
12*2014
Internet-marketoloh za spetsialnistiu «Informatsiina, bibliotechna ta arkhivna sprava»: funktsii ta kompetentnosti u konverhentnykh profesiinykh praktykakh [Internet Marketing …
T Novalska, N Bachynska
Ukrainian Journal on Library and Information Science 9, 125-136, 2022
92022
Ukrainskyi chytach u bibliotekoznavchykh doslidzhenniakh (kinets XIX–pochatok XXI st.)[Ukrainian Reader in Library Studies (End of XIX–the Beginning of XXI Centuries)][Monograph]
T Novalska
Kyiv [in Ukrainian], 2005
92005
Interactive teaching methods as a change in the purpose of modern education
L Orshanskyi, V Krasnopolskyi, I Fednova, L Vysochan, T Novalska, ...
Systematic Reviews in Pharmacy 11 (10), 549-555, 2020
82020
Бібліотечне читачезнавство в Україні: історія, теорія, практика: монографія
ТВ Новальська
Київ: Ліра-К, 2018
82018
Наступність здобуття вищої бібліотечно-інформаційної та архівної освіти в умовах реформування
T Novalska
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, 4-10, 2017
82017
Читання в Україні в новому столітті
Т Новальська
Вісник книжкової палати, 21-24, 2002
82002
Strategy of the Scientific Educational Libraries of Ukraine Network Digitalization.
A Humenchuk, N Michanyn, T Novalska, O Trach
COAPSN, 237-246, 2020
72020
Вища бібліотечна освіта в Україні: сторінки історії, шляхи модернізації
ТВ Новальська
Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана …, 2015
62015
Вплив особистісного читання бібліотекарів на рівень професійної компетентності
Т Новальська
Вісн. Кн. палати, 21-23, 2003
62003
Інтернет-маркетолог за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»: функції та компетентності у конвергентних професійних практиках
Т Новальська, Н Бачинська
Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук, 125-136, 2022
52022
Теоретико-методологічні засади підготовки інтернет-маркетолога за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Т Новальська, В Касьян
Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук, 71-82, 2021
52021
Кафедра бібліотекознавства КНУКіМ в іменах (1968-2003)
ТВ Новальська, ІВ Тимошенко
Бібліотечна планета 2, 21-24, 2013
52013
Документні ресурси української бібліографії образотворчого мистецтва (1996-2005): склад, зміст, особливості розвитку
ГМ ШВЕЦОВА, ТВ НОВАЛЬСЬКА, ГМ ЮХИМЕЦЬ
52011
Вчений, організатор, педагог (Про О. Сокальського)
Т Новальська
Бібліотечна планета, 30-32, 2009
52009
Nastupnist zdobuttia vyshchoi bibliotechno-informatsiino ta arkhivnoi osvity v umovakh reformuvannia [Continuity of obtaining higher library and information and archival …
TV Novalska
Library Science. Record Studies. Informology 1, 4-10, 2017
42017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20