Аліна Віталіївна Блажко / Alina Blazhko / A.V. Blazhko
Аліна Віталіївна Блажко / Alina Blazhko / A.V. Blazhko
доцент, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Подтвержден адрес электронной почты в домене vspu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Desulfurization of Industrial Water-Alkaline Solutions and Receiving New Plastic Oils
O Khudoyarova, O Gordienko, A Blazhko, T Sydoruk, A Ranskiy
Polish Society of Ecological Engineering, Scientific Publishing House, 2020
22020
Методика професійно орієнтованого навчання хімії учнів професійно-технічних навчальних закладів кулінарного профілю : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02.
БА В.
Ін-т вищої освіти НАПН України, 2015
2*2015
Методика профессионально ориентированного обучения химии учащихся профессионально-технических учебных учреждений кулинарного профиля
АВ Блажко, ОА Блажко
Витебск: ВГУ имени ПМ Машерова, 2018
12018
Використання професійно орієнтованих завдань у навчанні хімії учнів ПТНЗ сільськогосподарського профілю
АВ Блажко, ВО Швець, В Швец
Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017
12017
«ПРОФЕСІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ» ЯК ПЕДАГОГІЧНЕ ПОНЯТТЯ
АВ Блажко, НС Безносюк
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ, 10, 0
1
Group learning activities as a condition of implementing competence-based approach to students’ inorganic chemistry teaching at university
T Korshevniuk, OG Yaroshenko, OA Blazhko, AV Blazhko
Вестник Карагандинского университета 2 (98), 122-131, 2020
2020
Проблема створення підручника з хімії для закладів професійно-технічної освіти
АВ Блажко, ОГ Ярошенко
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2019
2019
РОЗВ’ЯЗУВАННЯ СИТУАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИХ ЗАДАЧ ЯК ЧИННИК ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ХІМІЇ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ
ОА Блажко
Мелітополь: ФОП Однорог ТВ, 2018
2018
Організація навчально-пізнавальної діяльності з хімії учнів класів суспільно-гуманітарного профілю як педагогічна проблема
АВ Блажко, АМ Шевчук
Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017
2017
Реалізація компетентнісного підходу у процесі професійної підготовки майбутнього вчителя хімії
БАВ Блажко О.А.
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2017
2017
Методика професійно орієнтованого навчання хімії учнів професійно-технічних навчальних закладів кулінарного профілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02.
БА В.
2015
Хімія : підручник для учнів професійно-технічних навчальних закладів кулінарного профілю. Частина ІІ. Органічна хімія
БАВ Ярошенко О.Г.
2015
Хімія : підручник для учнів професійно-технічних навчальних закладів кулінарного профілю. Частина І. Неорганічна хімія
БАВ Ярошенко О.Г.
2015
Взаємозв’язок між загальною і професійно-технічною освітою при навчанні хімії як загальноосвітнього предмету учнів ПТНЗ
АВ Блажко
Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015
2015
Хімія : Професійно орієнтована навчальна програма для професійно-технічних навчальних закладів кулінарного профілю
БАВ Ярошенко О. Г., Величко Л. П.
2013
Міжпредметні зв'язки хімії з предметами професійно-теоретичного циклу при підготовці робітника кулінарного профілю
АВ Блажко, ТС Іваха
СумДПУ імені АС Макаренка, 2012
2012
Навчально-методичне забезпечення професійно орієнтованого навчання хімії в ПТНЗ кулінарного профілю
АВ Блажко
2011
Особливості викладання хімії у професійно-технічних навчальних закладах
АВ Блажко
2008
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНЮ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВИДУ ПАЛИВА
ТМ Совінська, АВ Блажко
РОЗДІЛ І. ФУНДАМЕНТАЛЬНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ХІМІЇ ТА ШЛЯХИ ЇЇ …, 0
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАКТИЧНОГО СТАНУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ХІМІЇ В ПТНЗ КУЛІНАРНОГО ПРОФІЛЮ
Т Іваха, А Блажко
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20