Лариса Соловьева
Лариса Соловьева
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Verified email at zu.edu.ua
TitleCited byYear
Лексична семантика і структура англійських складних і складнопохідних лексем із суфіксом -er
ЛФ Соловйова, ЛФ Омельченко
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 44-59, 2006
11*2006
Вираження аксіологічних категорій у сучасній англійській мові (атрибути, предикативи і релятиви оцінки)
ЛФ Соловйова
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2000
52000
Категорія оцінки у сучасній лінгвістиці
ЛФ Соловйова
Сучасні лінгвістичні студії: Навчальний посібник, 30 – 60, 2015
22015
Особливості функціонування сучасної англійської аксіологічної лексики в текстах газетного стилю
ЛФ Соловйова
Вісник Житомирського педагогічного університету, 259-264, 2004
22004
Вербалізація образного компонента композитів в англомовному дискурсивному просторі
ЛФ Соловйова, ЛФ Омельченко
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна № 1052 …, 2013
1*2013
Структурно-складні ад’єктивні одиниці з суфіксом -ing в газетно-публіцистичному дискурсі
ЛФ Соловйова, ЛФ Омельченко, ТМ Мороз
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 34-38, 2009
1*2009
Культурно-національні конотації англійських композит
ЛФ Соловйова, ЛФ Омельченко, ВО Самохіна (Дмитренко)
Новітня філологія, 74-86, 2007
1*2007
Метафора і метонімія в семантиці предикативів оцінки у сучасній англійській мові
ЛФ Соловйова
Всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук …, 2016
2016
Аксиологические неологизмы в английском языке конца ХХ века
ЛФ Соловьева
Вестник Московского института лингвистики, 112 – 117, 2014
2014
Аксиологические неологизмы в английском языке конца ХХ века
ЛФ Соловьёва
Восьмая международная научно-практическая конференция «Общество – Язык …, 2013
2013
Словоскладання і образність в англомовній картині світу
ЛФ Соловйова, ЛФ Омельченко
Актуальні питання філології: Збірник наукових праць, 5 –15, 2013
2013
Источники пополнения функционально-семантического класса релятивов оценки в современном английском языке
ЛФ Соловьева
Материалы Междунар. науч. конф., г. Волгоград, 29 - 31 окт. 2012 года, 137 – 140, 2012
2012
Фоновий аспект англійської композитології
ЛФ Соловйова, ЛФ Омельченко, ДВ Василенко
Актуальні питання філології: Збірник наукових праць., 5 –14, 2012
2012
Емотивність композитів в англомовному дискурсивному просторі
ТММ Л.Ф. Омельченко, Л.Ф. Соловйова
актуальні питання філології, 5-18, 2011
2011
Агентивні композитні одиниці (на матеріалі англійської мови)
ЛФ Соловйова, ЛФ Омельченко, ДВ Василенко
Актуальні питання філології: Збірник наукових праць, 24-33, 2011
2011
Метафора і метонімія в архітектоніці композитних апрейзорів (на матеріалі англійської мови)
ЛФ Соловйова, ЛФ Омельченко, ВО Самохіна
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна № 954, 6 -14, 2011
2011
Англійські композитні імена дії з формантом -ing в дискурсивній парадигмі
ЛФ Соловйова, ЛФ Омельченко, ТМ Мороз
Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах: [зб. наук …, 2009
2009
Засоби вираження атрибутів оцінки
ЛФ Соловйова
Вісник Житомирського педагогічного університету, 245-247, 2004
2004
Структурно-семантичні особливості англійських композит, пов’язані з їх словотвірним генезисом
ЛФ Соловйова
Вісник Житомирського педагогічного університету, 206-207, 2003
2003
Аксіологічна лексика в текстах науково-технічного стилю
ЛФ Соловйова
Гуманітарний вісник. Серія – іноземна філологія (Проблеми сучасної світової …, 2000
2000
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20