Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія "Геологія. Географія
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія "Геологія. Географія
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Підтверджена електронна адреса в karazin.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Геохимия подземных вод восточной части Днепровско-Донецкого авлакогена
ВГ Суярко
Харків: ХНУ імені ВН Каразіна, 2006
372006
Конкреции и значение их изучения при решении вопросов угольной геологии и литологии
ПВ Зарицкий
Изд-во при Харьковском гос. ун-те Вища школа, 1985
331985
Просторовий аналіз у суспільній географії: нові підходи, методи, моделі: монографія
КА Нємець, ЛМ Нємець
Х.: ХНУ імені ВН Каразіна, 2013
312013
Оценка воздействия на подземные воды промышленно-городских агломераций
ИБ Абрамов
ИБ Абрамов–Х.: ХНУ, 2007
242007
Экология подземной гидросферы Донбасса
ВГ Суярко
К.: Знание, 1997.–69 с, 1997
161997
Интегративная технология обучения взрослых иностранному языку
ОВ Козлова
Современные наукоемкие технологии, 135-137, 2005
132005
Про структурно-геохімічні критерії прогнозування скупчень вуглеводнів
В Суярко, Г Лисиченко, В Загнітко
Геологія і геохімія горючих копалин, 173-173, 2017
112017
Особливості обводнення газоконденсатних та нафтових покладів родовищ Дніпровсько-Донецької западини
ВМ Абєлєнцев, АЙ Лур’є, МЮ Нестеренко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна, cерія …, 2013
92013
Геологічні умови комплексування і сепарації рідкіснометалевого, рідкісноземельного та благородного зруденіння в приазовському блоці українського щита
ВВ Андрєєв, ОВ Чуєнко
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2009
92009
Многомерный статистический анализ при исследовании техногенного загрязнения подземных вод
ДФ Чомко, ИК Решетов, ФВ Чомко, РФ Чомко
Геологічний журнал, ІГН НАН України, 73-80, 2002
92002
Гидродинамическая структура нижнего гидрогеологического этажа Днепровско-Донецкого артезианского бассейна
ВА Терещенко
Вісник Харківського національного університету, 48-50, 1987
91987
К вопросу количественной оценки загрязнения атмосферного воздуха в системе ОВОС
ГА Статюха, ИБ Абрамов, ТВ Бойко, АА Ищишина
Восточно-европейский журнал передовых технологий 1 (3), 37-40, 2008
82008
Гідрогеологія
БМ Мандрик, ДФ Чомко, ФВ Чомко
підручник./БМ Мандрик, ДФ Чомко, ФВ Чомко.–К.: ВПЦ «Київський університет …, 2005
82005
System organization of disjunctive tectonics in consolidated basement of Dnipro-Donets paleorift
OV Bartashchuk
VISNYK OF VN KARAZIN KHARKIV NATIONAL UNIVERSITY-SERIES GEOLOGY GEOGRAPHY …, 2017
72017
Геологічні особливості розробки сланцевого газу в умовах Донецької складчастої споруди
ВГ Суярко, МІ Фик, НЮ Барановська
Вісник ХНУ ім. ВН Каразіна, 54-58, 2012
72012
Гидрогеохимические особенности подземных вод Донбасса
ВГ Суярко
Геохимия, 738-747, 1988
71988
Fluid regime and ore water of bitumo-hydrothermal mineral associations in the conditions of Western Donetsk graben
VG Suyarko, LV Ishchenko, OV Gavrilyuk
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна, cерія …, 2018
62018
Концептуальна синергетична геолого-гідрогеологічна модель роз-витку суфозії та карсту у карбонатних породах на території Святогірського монастиря
ВГ Суярко, ВВ Сухов
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна, cерія …, 2015
62015
Розселення населення Харківської області: територіальний аспект
КЮ Сегіда
62014
Статистичний аналіз факторів природної та техногенної складової розвитку зсувів
ДВ Касіянчук
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна, cерія …, 2014
62014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20